Worrying boom in abortion in Bulgaria

Worrying boom in abortion in Bulgaria

Поради небрежност от страна на българките, броят на "неродените бебета" в страната е около 50 000 годишно, абортът е и възможна причина за бъдещо безплодие.