Обучения по заявка

Институт по социални дейности и практики провежда обучения по заявка на различни клиенти – доставчици или екипи на социални услуги, индивидуални клиенти, служители в общински структури, училища, представители на правораздавателната, правосъдната система, и здравната системи. Обученията се изготвят според изискванията на всеки клиент, след оценка на нуждите от обучение и изготвяне на индивидуална програма, която да отговори на тези нужди. Те са изцяло съобразени с ресурсите на клиента: време, предпочитано място и екип. Препоръчителния брой участници в група е 8-16 души, за бъде обучението ефективно за клиента, както от бюджетна гледна точка, така и за постигане на търсения от организацията резултат. След попълване на формата за заявка, нашият екип ще се свърже с Вас, за да уточни подробностите от организационен и логистичен характер и изпрати оферта за провеждане на обучението.

Задължителни полета
Пожелателни полета