Обучение на супервизори в социалната работа

 • Времетраене 126
 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

Обучение на обучители на кандидат-осиновители и приемни семейства

 • Брой модули 3
 • Брой дни 6
 • Брой уч.ч. 40
 • Документ Удостоверение

Обучение за работа с родители, жертви на насилие и упражняващи насилие

 • Брой модули 3
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 12
 • Документ Сертификат

Спешна психологична помощ/Кризисна интервенция

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Семейно групова конференция

 • Брой модули 1
 • Брой дни 1
 • Брой уч.ч. 8
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16

Консултирането като метод в социалната работа

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Супервизия в социалната работа - обучение на супервизори

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 128
 • Документ Сертификат

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Работа с недоброволни клиенти в социалните услуги.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Оценка на семейство. Оценка на родителския капацитет.

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Синдром на родителското отчуждение

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Социална работа с деца, жертва на насилие

 • Брой модули 1
 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат

Групова работа за деца в приемни семейства

 • Брой модули 3
 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат

Супервизия в социалната работа- обучение на супервизори

 • Брой модули 8
 • Брой дни 16
 • Брой уч.ч. 126
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

ПРОГРАМА „БЕЗ ШАМАР” – ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

НАСТАВНИЧЕСТВО (СУПЕРВИЗИЯ) И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА

 • Брой дни 4
 • Брой уч.ч. 32
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

ПСИХОПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

ОБРАЗОВАТЕЛНА СОЦИАЛНА АНИМАЦИЯ

 • Брой дни 3
 • Брой уч.ч. 24
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

 • Брой дни 2
 • Брой уч.ч. 16
 • Документ Сертификат
 • Одобрени от МОН Да