Екип

Институт по Социални Дейности и Практики
Нели Петрова
Нели Петрова Председател на УС
Даринка Янкова
Даринка Янкова Изпълнителен директор
Надя Стойкова
Надя Стойкова Директор Програма "Деца и правосъдие. Превенция на насилието"
Камелия Иванова
Камелия Иванова Главен счетоводител
Борислава Гицова
Борислава Гицова Програмен директор - програма „Обща превенция на насилието”
Петя Колева
Петя Колева Счетоводител
Петя  Димитрова
Петя  Димитрова Програмен директор „Международни програми и проекти, международна дейност, анализи и детско участие”
Звездица Ковачева
Звездица Ковачева Директор Програма "Обучения"
Зорница Петрова
Зорница Петрова Координатор програми
Мила Цалова
Мила Цалова Комуникации и връзки с обществеността
Ирина  Димитрова
Ирина  Димитрова Офис асистент