Сексуално насилие и експлоатация на деца

Представяне

Законодателство

Какво е сексуална злоупотреба?

„Сексуална злоупотреба с деца е участието на дете в сексуални действия, които той или тя не разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано съгласие, или за които детето не е подготвено от гледна точка на развитието си и не може да даде съгласие, или които са в нарушение на законите или социалните табута на обществото. Сексуална злоупотреба с деца означава сексуална активност с участието на дете, предприета от възрастен човек, малолетен или от дете, когато извършителят има възрастово, физическо или интелектуално предимство над своята жертва." (определение на СЗО)

Международно законодателство


Национално

България

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании