Сексуално насилие и експлоатация на деца

Представяне

Национална телефонна линия

В България съществува Националната телефонна линия за деца. Създадена е от Държавната агенция за закрила на детето и в момента се управлява от Фондация „Асоциация Анимус”. Линията съществува в 21 европейски страни и е специално създадена за деца и младежи, които имат нужда от помощ или нужда да поговорят с някого. На телефон 116 111 децата можете да получат информация и да бъдете свързани с подходящите институции, услуги и ресурси.

Линията е напълно безплатна и достъпна от територията на цялата страна.

Национална телефонна линия за деца:


Child Helpline International: www.116111.eu/
 

 

 

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании