Резилианс

Представяне

Резилианс

Резилиансът е понятие, което назовава способността на хората да се възстановяват след травми и то по начин, който ги прави по-силни. При този подход личността е определена като уникална – нейните черти, талантът и възможностите са силите, на които можем да се опрем в подкрепата, която като професионалисти оказваме. Подкрепата и придружаването центрираме към възможностите на личността, а не към проблемите й.

Концептуално, дейността ни се опира на резилианс подхода и разбирането за „добро отношение” е стандарт за нашата работа. В този ресурсен център предлагаме на професионалистите различни материали – литература, изследвания, програми и анализи, които обобщават опита ни от последните години в прилагането на резилианс подхода в нашата практика с деца и техните семейства. 

 

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании