Резилианс

Представяне

Библиотека

Този раздел от страницана се разработва в рамките на проект "Резилианс без граници" с финансовата подкрепа на фондация ОАК.

В него може да намерите информация за дейностите по проекта и литература за подхода Резиланс. Имате възможност да  поддържате контакт с екипите по проекта и да споделяте своите мнения и предложения.

Бюлетин по Резилианс

Имена на резилианс

Резилансът – как да го прилагаме

Можем ли да направим децата по-устойчиви?

Да помогнеш на дете в риск означава да го приемеш безусловно

Стаж в Център за майки, град Метц, Франция

Практическо ръководство по резилианс

Книги

Насоки за алтернативна грижа за деца

СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Филм, представящ резултатите от работата в контекста на резилианс

A REVIEW OF INSTRUMENTS MEASURING RESILIENCE

Child rights and resilience, conference notes national Catholic bureau, Jeneva 2005

DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE RESILIENCE SCALE

DROITS DE L`ENFANT ET RESILIENCE

GEMELLITÉ : TROUBLE DU SOMMEIL, VULNERABILITÉ ET RESILIENCE

GEMELLITE, TRAUMATISMES, VULNERABILITE ET RESILIENCE: APPROCHE COMPARATIVE

IMPLICATIONS OF RESILIENCE CONCEPTS FOR SCIENTIFIC UNDERSTANDING

JUMELLES ROUMAINES PLACÉES ET RÉSILIENCE: APPROCHE CLINIQUE COMPARATIVE

L’EVALUATION DE LA RESILIENCE : QUELS CRITERES DIAGNOSTIQUES ENVISAGER ?…

OAK - Child Protection

PSYCHOMETRIC ANALYSIS AND REFINEMENT OF THE CONNOR–DAVIDSON RESILIENCE SCALE

RESILIENCE AND DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY JULIA KIM-COHEN, PHD

THE BRIEF RESILIENCE SCALE: ASSESSING THE ABILITY TO BOUNCE BACK

VULNERABILITY AND RESILIENCE IN WOMEN WITH ARTHRITIS: TEST OF A TWO-FACTOR MODEL

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании