Резилианс

Представяне

Екип от обучители по Резилианс подход

 Обучителен екип:

Ваня Стратиева
v.stratieva@sosbg.org
Галя Маркова
galina-markova@datacom.bg
Гергана Богданова
gerry.gb@gmail.com
Гергана Енчева
gera3@abv.bg
Динка Колева
dgyaurova@abv.bg
Надя Денева
nadia_deneva@hotmail.com
Катя Кръстанова
katiakrastanova@abv.bg

Български консултански и обучителен екип:

доц.д-р Нели Петрова-Димитрова
npetrova_dimitrova@abv.bg

д-р Надя Стойкова
nadya_s@mail.bg

Чужедстаранен консултански екип

Stefan Vanistendael, Стефан Ванистендал - Швейцария
Stefan.Vanistendael@bice.org

dr Jeanne Meyer, д-р Жан Меар - Франция
dr_jeanne_meyer@hotmail.com

Местни координатори Шумен

Маргарита Карачорова
тел.: 0894412344
meggan29@abv.bg

Плевен

Димитър Грънчаров
тел.: 064 803 474
SKCPleven@yahoo.com

София

Милвана Панайотова
тел.: 02/852 47 13
0892 202532
sapi@abv.bg
milvanas@sapibg.org

Пазарджик

Петя Генчева
КСУДС Пазарджик
тел.: 0898 43 55 04
petermunk@abv.bg

Горна Оряховица

Невена Миленкова
Център "Мария"
тел.: 0618/2 02 76
0885 19 46 73
nevenamilenkova@yahoo.com

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички
Кампании