Деца в алтернативна грижа

Представяне

Ресурсен център по приемна грижа

През 2010 Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в партньорство с UNICEF, Международна социална служба и сдружение „Самаряни” в рамките на двугодишен проект, създаде Ресурсен център по приемна грижа. Центърът продължава дейността си и след приключване на проектната фаза.

Основната цел на Ресурсния център е повишаване качеството на приемната грижа у нас, чрез предоставяне на следните услуги:

- Информационни - Набиране, съхранение и разпространение на наличния методически ресурс в страната (данни, изследвания, публикации, материали в помощ на професионалисти и граждани).

- Изследователски - Периодичен анализ на проблемите и трудностите в предоставянето на приемна грижа, на положителния и отрицателния опит. Провеждане на изследвания с цел подпомагане на процеса на развитие на тази услуга на местно и национално ниво.

- Консултантски - Консултиране на неправителствени организации, доставчици на приемна грижа, професионалисти.

- Обучение:

Обучение за обучители на кандидати за приемни родители - базово и специализирано. Обучителните модули са предназначени за професионалисти, които работят с приемни родители и кандидати, организации, които предоставят приемна грижа.

Обучение на структурите по закрила.

- Посреднически - посредничество и консултиране при насочване и обучение на кандидати за приемни родители.

- Методическа подкрепа и супервизия – методическа помощ на социални работници и на приемни родители на цялата територия на страната.


Ресурсен център издава тримесечен бюлетин, който засяга актуалните теми в приемната грижа.

Можете да заявите обучение на адрес: resourcecenter@sapibg.org
За повече информация: 02/852 47 13, 0894 41 23 68

Още по темата

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички