Деца в алтернативна грижа

Представяне

Представяне ОЦПГ - Шумен

Екипът по приемна грижа организира информационни кампании за набиране на приемни семейства и извършва оценка и обучение на кандидатите за приемни родители, след направления на Отделите „Закрила на детето". Обучението на приемни родители се осъществява по единна обучителна програма, създадена по проекта.  

 

Екипът предоставя подкрепа на социалните работници от Отделите „Закрила на детето" за идентифициране на деца за приемна грижа с оглед ускоряване избора на деца, които да бъдат настанени в приемни семейства.  

Приемните семейства се подкрепят и след настаняване на детето чрез индивидуално консултиране, провеждане на групи за самопомощ, поддържащо обучение.

 

Екип на ОЦПГ - Шумен

  • Мариела Маринова - социален работник
  • Симона Колева - Георгиева - социален работник
  • Стилиян Стоянов - социален работник 

 

Контакти

Ул. "Беласица" № 11

Tел. 054/833-124; 054/800-430      

E-mail: ocpg_shumen@abv.bg ; ksu_sh@abv.bg  

 

Представяне КСУДС - Шумен

Екип КСУДС - Шумен

Отчети КСУДС - Шумен

Още по темата

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички