Деца в алтернативна грижа

Представяне

Представяне ОЦПГ - Перник

ОЦПГ - Перник

Екипът по приемна грижа организира информационни кампании за набиране на приемни семейства и извършва оценка и обучение на кандидатите за приемни родители, след направления на Отделите „Закрила на детето". Обучението на приемни родители се осъществява по единна обучителна програма, създадена по проекта.

 

Екипът предоставя подкрепа на социалните работници от Отделите „Закрила на детето" за идентифициране на деца за приемна грижа с оглед ускоряване избора на деца, които да бъдат настанени в приемни семейства.  

Приемните семейства се подкрепят и след настаняване на детето чрез индивидуално консултиране, провеждане на групи за самопомощ, поддържащо обучение.

 

Екип на ОЦПГ - Перник

  • Анжела Мирчева - Ръководител на ОЦПГ - Перник
  • Даниела Станкова - социален работник
  • Десислава Рангелова - социален работник
  • Снежана Райчева - социален работник

 

Контакти

ул. ,,Кракра" №1, ет.2, офис 4 и 5

Тел: 076/58 86 12; GSM 0893788537

E-mail: sapi_pernik@abv.bg

 

Екип ОЦПГ - Перник

Още по темата

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички