Детето свидетел

Представяне

Сексуално насилие

Какво е сексуална злоупотреба?

„Сексуална злоупотреба с деца е участието на дете в сексуални действия, които той или тя не разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано съгласие, или за които детето не е подготвено от гледна точка на развитието си и не може да даде съгласие, или които са в нарушение на законите или социалните табута на обществото." (определение на СЗО)

 

„Сексуална злоупотреба с деца означава сексуална активност с участието на дете, предприета от възрастен човек, малолетен или от дете, когато извършителят има възрастово, физическо или интелектуално предимство над своята жертва."

Сексуална активност на възрастен с участието на дете е престъпление, независимо от обстоятелствата!!!

Детето е жертва на сексуална злоупотреба, когато е ангажирано във физически контакт със сексуален характер, но също така то е жертва на злоупотреба и когато е обект на активност със сексуален характер без контакт, например:

  • показване на порнографски материали на детето;
  • показване на детето на свои гениталии или гениталии на друго лице;
  • разголване на детето, което не е свързано с грижите за него;
  • фотографиране на детето в сексуални пози;
  • насърчаване на детето да наблюдава или да слуша сексуални актове - в действителност или възпроизвеждани (филми, клипове в мрежата);
  • провеждане на разговори с детето с еротично съдържание, което излиза извън рамките на сексуалното образование.

Българско законодателство

В нашето законодателство няма легално определение на престъплението „сексуална злоупотреба с дете". В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето  е посочено съдържанието на термина „сексуално насилие" като "използване на дете за сексуално задоволяване".

В Наказателния кодекс се съдържа уредба на извършваните сексуални престъпления срещу деца - изнасилване; извършване на блудствени действия; производство, притежание или разпространение на порнографски материали, за направата на които са използвани деца;  детската проституция.

Чл. 151 ал. 1 от Наказателния кодекс урежда полово сношение с малолетно лице, ненавършило 14-годишна възраст. Предвиденото наказание в този случай е лишаване от свобода от две до шест години. Съгласието на малолетното дете не изключва наличието на такова престъпление, т.е. престъплението е извършено независимо от това дали детето е изразило съгласие за сексуални действия или не.

Чл. 152 от Наказателния кодекс урежда изнасилването - съвъкупляване с лице от женски пол, лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие; или принудено към това със сила или заплашване; или след като е приведено в безпомощно състояние. За изнасилване  на малолетна - ненавършила четиринадесет години - е предвидено наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. За изнасилване на непълнолетна - ненавършила 18-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Чл. 149 от Наказателния кодекс урежда блудството с малолетно дете, като е предвидено наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години за лице, което извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание  без съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст.

В нашия Наказателен кодекс са криминализирани също: умишлено предоставяне на порнографски материали на лице, ненавършило 16 годишна възраст; използването на услугите на дете, ненавършило 18 години, което проституира; организирането на порнографски дейности с участие на деца, ненавършили 18 години; склоняването на дете, ненавършило 14-годишна възраст,  по какъвто и да е начин да присъства на актове на сексуално насилие или на сексуални актове, без дори да е необходимо да участва в тях; набирането и принуждаването на деца, ненавършили 18-годишна възраст, да извършват сексуални актове

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички