Детето свидетел

Представяне

Полезни телефонни номера

Единен номер за спешни повиквания 112

Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца има и своя електронна страница, на която се предлага консултиране по e-mail: www.116111.bg

Гореща телефонна линия за деца, юноши и жени, пострадали от насилие - Фондация "Асоциация Анимус"

тел.: + 359 2 981 76 86

Горещата телефонна линия за деца преживели насилие - гр. Шумен

тел.: + 359 54/ 850 785

Държавна агенция за закрила на детето:

София, ул. Триадица 2

тел.: +359 2 933 90 50 или +359 2 933 90 30

Сигнализиране за установено вредно съдържание в мрежата:

http://web112.net/

Информация за безопасно използване на интернет и съвет при възникнала проблемна ситуация с деца в мрежата: Българска линия за онлайн безопасност БЛОБ

тел.: 124 123

http://www.helpline.bg/

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички