Детето свидетел

Представяне

Материали за насилието

В този материал може да намерите информация за:

 • КАКВО Е НАСИЛИЕ И КАК СЕ СТИГА ДО НЕГО
 • ФАКТИ ЗА НАСИЛИЕТО КАТО ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИТЕ
 • СЪВРЕМЕННИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА, КОИТО ЗАСИЛВАТ ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА НАСИЛИЕ В НАШАТА СТРАНА
 • ПО КАКВО НАСИЛНИКЪТ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ ХОРА?
 • РИСКОВИ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНИ
 • ВЪЗРАСТТА КАТО ФАКТОР
 • ОТКЛОНЕНИЯ В ПСИХИЧНОТО И ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО РАЗВИТИЕ КАТО РИСКОВ ФАКТОР
 • СЪСТОЯНИЯ И ТИПИЧНИ РЕАКЦИИ НА ЖЕРТВАТА
 • КАКВО ПРЕЖИВЯВА ЖЕРТВАТА НА НАСИЛИЕ
 • ПСИХОЛОГИЧНИ ПРИЗНАЦИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ, СПОРЕД ВИДА НА ПРЕЖИВЯНОТО
 • РЕАКЦИИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
 • ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАБОТА НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ СЛУЖИТЕЛ С ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
 • ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ И ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ С ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ
 • ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ ЗА РАБОТА С ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
 • МЕЖДУНАРОДНИ И БЪЛГАРСКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАСИЛИЕТО И ОСИГУРЯВАЩИ ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ
Прикачени файлове

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички