Детето свидетел

Представяне

Материали

  • Наказанието като метод на възпитаване на децата в България: резултати от омнибус изследване проведено сред българското население - 2010г.
  • Превенция на малтретирането на деца (EN)
  • Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца: България, Литва, Латвия, Молдова, Полша и Украйна - Nobody's Children Foundation 2010 (EN)
  • Защита на детето - Когато общностите се интересуват (EN)
  • Защита на детето - Когато общностите се интересуват
  • Насилието над деца - видове и идентифициране
  • Преглед на системата за закрила и благосъстояние на децата в България- доклад за 2012 г.
  • УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички