Детето свидетел

Представяне

Коалиция за дружелюбно към детето правосъдие

ДА ПРОМЕНИМ ПРОЦЕДУРАТА
СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ НАС В КОАЛИЦИЯТА

Обединение на професионалисти за въвеждане на специални процедури при участие на деца, жертви или свидетели на престъпления в правни процедури

Ние, професионалисти от правораздавателната, правозащитната система и системата за закрила на децата се обединяваме за:

  • Намаляване на броя на изслушванията на деца, особено на децата под 14 години и тези, жертви или свидетели на сексуално насилие;
  • Създаване на подходящи условия за изслушване на деца - приветливи стаи;
  • Задължително изслушване на децата от обучени специалисти, психолози, социални работници, специализирани полицаи, магистрати.
  • Библиотека

    Проекти

    Събития
    Виж всички