Детето свидетел

Представяне

Физическо насилие

Защо НЕ бием децата

1. Боят може да предизвика физически травми, като например синини, отоци, кръвоизливи, счупвания, увреждания на нервите.

2. Боят разрушава доверието на детето и разстройва неговото себеуважение. Децата много по-охотно приемат поведение, което стимулира сътрудничеството, стига да имат силна връзка на обич с родителите си.

3. Боят пренася между поколенията отношения на насилие. Често битите деца се учат на насилие.

4. Боят учи детето, че „силният винаги е прав".

5. Когато биете едно дете за лошото му държание, вие изпускате шанса да го научите как да постъпва правилно.

6. Страхът не е добър стимул за децата и тяхното научаване на добро държание. Битите деца се държат «добре», само когато насилникът е наблизо.

 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето са дадени определенията за различните видове насилие.

В ал.1 т.1 се казва : "Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна или социална среда.

Като физическото насилие" се определя като причиняване на телесно повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

Физически индикатори на физическото насилие са:

 • необясними натъртвания и отоци по лицето, устата, гърба, седалището, бедрата
 • белези и насинявания с различна форма - белег от зъби при ухапване, синини от удари с пръчка, катарама на колан и др
 • редовно появяващи се в определени области на тялото белези след отсъствие на детето, след почивните дни и ваканциите
 • необясними изгаряния от цигара- особено по дланите, седалщето, стъпалата
 • следи от попарване - с форма на ръкавици, чорапи и др.
 • изгаряне от реотани или ютия
 • необясними фрактури, деформация на лицето, фрактури на гръбначния стълб
 • обезкосмени участъци по главата

Поведенчески индикатори на физическо насилие

 • децата се обезпокояват от контакт с възрастен
 • разстройват се, когато плаче друго дете
 • крайности в поведението- агресивност или пасивност
 • страх да се прибере вкъщи
 • лежат притихнали, изучавайки обкръжението
 • празно или студено вторачване
 • отговарят едносрично на въпроси
 • прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави каквото и да било с него
 • детето играе агресивно като често наранява връстниците си
 • имат лоша представа за себе си - смятат, че са заслужили насилието, понеже те самите са лошите

7. Спомените от детството на битото дете са пълни с гняв и обида.

8. Децата често биват бити за поведение, което не е „лошо" или „неправилно", а произтича от тяхната вътрешна необходимост да изследват света около тях, както и от чисто физическите им нужди от храна, сън, движение, дори и внимание.

9. Децата най-лесно овладяват желаното поведение, когато възрастните им обясняват как да се държат правилно, когато се говори с тях и им се дава пример за отговорност, загриженост и самодисциплина.

Източник: http://www.stophitting.com/

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички