Детето свидетел

Представяне

За нас

Програма „Превенция на насилието" е дейност на сдружение „Институт по социални дейности и практики" - организация с нестопанска цел, която работи в областта на социалната политика и дейности в България от началото на 2001 година.

Основни цели на програмата са:

  • Развитие на услуги за подкрепа на деца жертви и/или свидетели на насилие и техните родители
  • Развитие на услуги за подкрепа на деца жертви и/или свидетели на насилие и техните родители
  • Създаване на условия и гарантиране правата на детето при участието му в правни процедури
  • Развитие на мрежа от професионалисти за застъпничество при участие на деца в правораздавателния процес

Чрез този вируален ресурсен център бихме искали да бъдем полезни и на всички родители, които имат нужда от информация или просто проявяват интерес и желаят да научат нещо повече по проблемите, които той засяга.

Секция „Детето свидетел" е посветена на темата за уастието на деца в правни процедури - когато те са жертви или свидетели на престъпления.
Философията на нашата организация се базира на концепцията, че детето, което е жертва или свидететел е особено уязвимо и се нуждае от специална закрила, помощ и подкрепа, съответстващи на неговата възраст, ниво на съзряване и специфични потребности, за да се предотвратят по-нататъшни трудности и травми от участивето му в наказателния процес.

За контакт:

София 1000, ул. „Княз Борис I" № 78
тел./факс +359 2 953 31 47
+359 896 80 67 12
e-mail: sapi@sapibg.org

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички