Детето свидетел

Представяне

Детето свидетел

Мобилен екип

за подкрепа на деца при участието им в правни процедури

Сдружение ИСДП разполага с ресурс от професионалисти, които са преминали обучения и подготовка за подкрепа на деца при участието им в наказателни и граждански производства:

  • Подготовка на деца за участие в съдебни процедури - тогава, когато са в качество на свидетели
  • Провеждане на разпит/изслушване на деца преживели насилие - в Синя стая

ИСДП създаде и поддържа първите в страната специализирани помещения за изслушване на деца - т.нар Сини стаи, които позволяват видеозапис на показанията и участие на страните без детето да ги вижда и чува.

Сините стаи се намират в:

  • Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр. Шумен; 
  • Комплекс за социални услуги за деца и семейства - гр. Пазарджик;
  • Столична Дирекция на Вътрешните работи /СДВР/ - гр. София.

За да се избегне вторичното травмиране на децата, жертви и свидетели на престъпление при участието им в правораздавателния процес те трябва да се разпитват еднократно в щадящи условия:

Да не се виждат и чуват обвиняемия и защитника му;
С тях да разговарят само специално подготвени специалисти;
Да се изготвя видеозапис от разпита на децата, който да се използва в производството, включително и в съда.


За повече информация или заявка за използване на Синята стая/специалист може да се обърнете към:

Надя Стойкова - координатор на национален екип 02/852.47.13

Венета Господинова - координатор на екип в гр. Шумен 054/801.632


 

Ние вярваме, че...

децата жертви или свидетели на престъпления имат право, без страх и притеснение, да разкажат всичко което знаят...

Като страна от международните правни актове относно правата на децата и други, които се отнасят до правата на жертвите на престъпления, българската държава е длъжна да гарантира на детето - свидетел правото на подходяща защита и грижа в наказателния процес. Тези мерки ще осигурят по-успешното събиране на годен доказателствен материал и съответно по-добро правосъдие.

Библиотека

Проекти

Събития
Виж всички