Проект ,,Трансфер на френската квалификация приемен родител

Представяне

Водеща организация по проекта е Софийски Университет „Св. Климент Охридски", а Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е главен координатор за България. Партньор по проекта за България е и Националната Агенция за професионално образование и обучение.

http://www.projetafue.eu/