Становище на ИСДП за ратифициране на Истанбулската конвенция

Становище на ИСДП за ратифициране на Истанбулската конвенция

Институт по социални дейности и практики приветства предложението на правителството към парламента за ратифициране на Истанбулската конвенция. Смятаме, че приемането й ще бъде една сериозна стъпка към намаляване на насилието над жени и деца.

Ние сме за задълбочен обществен диалог и обсъждане на принципите и ценностите, на мерките, които Конвенцията съдържа, което ще допринесе за тяхното разбиране и прилагане по един цивилизован начин.

Силно сме обезпокоени от интерпретациите, изразени в позициите на представители на ВМРО и БСП и други политически фигури, които заляха медийното пространство. Притеснени сме доколко това е израз на невежество и непознаване на самата Конвенция, или е по-скоро израз на прикрита съпротива срещу криминализиране на насилието, основано на пола.

За нас ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) е още една стъпка към най-пълното съблюдаване на чл. 6 от Конституцията на Република България. ИСДП изцяло подкрепя отвореното писмо на Фондация „ПУЛС“ до българските институции с подробна информация относно Истанбулската конвенция, нейния обхват и конкретни мерки срещу насилието над жени и момичета и изразената позицията на Български фонд за жените.

04.01.2018 г.