Деца и правосъдие - превенция на насилието

Деца и правосъдие - превенция на насилието

Програма „Деца и правосъдие - превенция на насилието” към Институт по социални дейности и практики и има за цел да насърчи изграждането и развитието на политики, подкрепящи децата, жертви на насилие, пострадали от престъпления или свидетели на престъпления, както и да се развие у нас правосъдие, адаптирано към потребностите на деца. Програмата също допринася за въвеждане на иновативни модели за работа с деца в конфликт със закона, като се съблюдават основните Европейски документи, стандарти и насоки в областта на правосъдието за деца. Целта й е да подсили съблюдаването на принципа на висшите интереси на детето и на неговото благополучие във всички законови и административни действия и мерки по отношение на децата, участници в правни процедури.

За да допринесе за постигането на тази цел, Институт по социални дейности и практики провежда изследвания и развива иновативни практики, проекти и услуги както самостоятелно, така и с подкрепата на партньори от държавния и неправителствения сектор в България и Европейската общност като Англия, Белгия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Северна Ирландия, Унгария, Франция, Шотландия и др.

Към програмата има изградени Ресурсни центрове „Детето свидетел”, „Сексуално насилие и експлоатация на деца” и „Деца в конфликт със закона”. На страницата на ресурсния център може да се намерят материали, статии, анализи и доклади от изследвания, проучвания на практики у нас и в Европа, както и продукти от реализирани проекти в областта на правата на децата, свидетели и участници в правни процедури.