Събития

Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2
Проектът на ИСДП ,,Чуй детето 2" беше представен на работна среща на партньори в Шумен В Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен се състоя среща между партньори, на която беше представен проектът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ „Чуй детето 2". Доцент Нели Петрова – Председател на УС на Сдружение ИСДП представи дейностите, които предстоят по втората фаза на проекта. В срещата участваха Председателите на Районен и Окръжен съд, Районна и Окръжна Прокуратура. Присъстваха още директорите на РДСП и ДСП –гр. Шумен, Административният ръководител на Окръжна следствена служба, Заместник-областният управител на гр. Шумен и директорът на Комплекса за социални услуги. Областната дирекция на МВР беше представена от Главен дознател и Инспектор Детска педагогическа стая. Доцент Петрова и екипът по управление на проекта към ИСДП представиха и постигнатите резултати в първата фаза - изграденото взаимодействие между институции, ангажирани със закрилата на децата в област Шумен и изградените стаи за изслушване на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление в гр.Шумен, София и Пазарджик.
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници
Конкурсната комисия ще оцени проектните предложения на училищата от община Пазарджик, ще се проведе и среща по проект ,,Резилианс без граници" Днес, 9 юли 2010г. в сградата на Комплекс за социални услуги, гр. Пазарджик ще се проведе сесията на Комисия за оценка на проектните предложения на училищата от община Пазарджик, кандидатстващи за безвъзмездното финансиране "Училището сигурна среда". В Конкурсната комисия участници са експерти от ИСДП, Община Пазарджик и РИО на МОН, гр. Пазарджик. В качеството си на изпълнител на проект "Резилианс без граници", ИСДП покани желаещите училища в общини Шумен, Пазарджик и Горна Оряховица да представят финансиране проект за създаване на условия за превръщането на училището в безопасна среда с цел превенция на насилието. На желаещите училища беше проведено първоначално обучение по подхода Реазилианс и за написването на проекта. ИСДП ще финансира дейностите по одобрените проекти, ще оказва методическа подкрепа и ще обучи eкипа на училището по подход Резилианс. Работата по проектите ще стартира през септември 2010 и ще продължи една учебна година. Водим се от разбирането, че в училището може да се създаде модел на работа, който не разчита на санкциониране на учениците, а работи активно за възпрепятстване на насилническо поведение чрез създаване на среда, която предпазва, стимулира участието на децата, зачита мнението им и осигурява възможност за активна работа с родителите и общността. Особено важно за нас при оценка на проектопредложенията ще бъде реалистичността и иновативността им, устойчивостта на разработения модел, а също така и възможността за активно включване на фигури от общността.