Събития

Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища
Партньорска среща между КСУДС, ОЗД и педагогическите съветници от шуменски училища Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен беше домакин на работна среща на педагогически съветници от всички училища в Шумен. На срещата бяха представители на Отдела за закрила на детето и Инспекторите Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Шумен. Директорът на Комплекса и Ръководителя на сектор,,Подкрепа на детето" представиха социалните услуги в подкрепа на деца и родители, като отново беше поставен и акцент върху възможностите за подкрепа, които предоставя Комплекса. Бяха обсъдени добри практики в работата по случаи, в основата на които стои взаимодействието между отделните институции. На срещата педагогическите съветници обсъдиха свои очаквания и трудности в работата си с децата, за които има риск да отпаднат от системата на образованието.
Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург
Проведе се Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа в Страсбург На 13, 14 и 15 октомври 2010г. в сградата на Съвета на Европа в Страсбург се проведе Годишен конгрес на Националната асоциация по приемна грижа на Франция. Участие в Конгреса взеха социалните служби, семейни асистенти ( приемни родители ), местни власти и др. Конгресът се проведе с широкото участие на представители от Франция, Швеция, Белгия, Испания, Полша, България и Великобритания. От българска страна взеха участие Доц. д-р Нели Петрова и Д-р Надя Стойкова от Институт по социални дейности и практики. Темата на конгреса беше ,,Професионализиране на приемната грижа" . Участниците в конгреса единодушно решиха да се създаде международна мрежа, която да отвори пространство за дискусии и обмен на добри практики. Повече информация очаквайте в Информациония портал на Институт по социални дейности и практики – Бюлетин на Националния ресурсен център по приемна грижа.
Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа
Нови десет кандидати за приемни семейства от Област Шумен преминаха обучение в Областния център по приемна грижа Областният център по Приемна грижа организира обучение на кандидати за приемни родители, което се проведе в дните от 8 до 15 октомври 2010г. Нови 10 семейства от Област Шумен избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка. Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри, кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция. «Да живее спри собствените си родители е най-добре за всяко дете, но когато това не е възможно, приемната грижа е една от значимите /най-добрите възможности децата да получат обич, грижа и внимание», коментират социалните работници от екипа на Областния център по приемна грижа. В обучението на приемни родители те поставят акцент върху етичните принципи и правила, които са неизменна част от хората, ангажирани с помагащи професии. Задачите на развитието на деца от нула до три години, в предучилищна възраст и в периода на юношеството са други интересни теми, които са включени в обучението. «Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по-най добър начин да направят това», споделят социалните работници. Обучението е един от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисиите по детето предстои оценка на семействата, която социалните работници от Областния център по приемна грижа ще извършат за период от 3 месеца. По време на проучването социалните работници провеждат разговори с кандидатите за приемни родители и другите членове на семейството, с роднини, близки и приятели. Междувременно в Област Шумен 52 приемни семейства се грижат за 47 деца, а в процес на оценка са 33 семейства, които са решили да станат приемни родители. Областният център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефони за повече информация - 054/850 777 ; 054/800 430
С ГОЛЯМ ФОРУМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН ОТБЕЛЯЗА 5 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО СИ
С ГОЛЯМ ФОРУМ КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ШУМЕН ОТБЕЛЯЗА 5 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО СИ Качеството на социалните услуги беше темата, която обедини специалисти от цялата страна. В дискусията се включиха партньори от Община Шумен и Областна управа, заместник председателя на ДАЗД Калин Каменов, представители на Националния институт по правосъдието, Съдии и прокурори от Районен и окръжен съд – Шумен, представители на държавни и неправителствени организации, както и потребители на социални услуги в Комплекса в Шумен. Пет години Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики" работи за предоставянето на социални услуги в подкрепа на деца и родители от Шумен. „Много се радваме и вълнуваме на тази среща, с която отбелязваме 5 години от откриването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Мисля, че цифрите са показателни за това, което сме успели да свършим в нашата работа. Тук са представители на различни институции, свързани със закрилата на детето, на училищата, съда, прокуратурата, полицията и община Шумен. За нас това е важен показател, който говори, че сме успели да развием добри партньорски отношения", сподели доц. Нели Петрова-Димитрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение ИСДП. „Работихме за развитие и разширяване на мрежата от партньорски организации на местно и национално ниво, а също така и за провокиране на местната общност, за ясна гражданска позиция и непримиримост към проблемите на децата", подчерта Директорът на Комплекса Венета Господинова. За 5 години екипът от социални работници и психолози в Комплекса за социални услуги в Шумен е подкрепил общо 2440 деца и родители от региона, сочат данните от анализите. През Центъра за спешен прием са преминали 221 малтретирани деца и 27 майки, жертви на насилие.
Добри практики при предоставянето на социални услуги за деца в КСУДС в Шумен
Добри практики при предоставянето на социални услуги за деца в КСУДС в Шумен Специалисти от цялата страна се събраха на работна среща в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. В две ателиета, разположени в двете сгради на Комплекса бяха представени добри практики при предоставянето на социални услуги за деца, жертва на насилие или свидетели на престъпления, както и социалните услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца в специализирани институции, в това число и приемната грижа. На срещата беше представено изследване на Сдружение ИСДП „Сексуално насилие над деца в институции" по проекта на Програма Дафне III на Европейската комисия, в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето и Международно партньорство с още четири европейски страни. Изследването е проведено в пет европейски държави България, Полша, Латвия, Литва и Гърция. Анкетирани са деца, настанени в специализирани институции, както и голяма част от персонала, който осъществява грижата. След основните изводи са, че повече от 36% деца от живеещите в специализирани институции деца са жертва на сексуално насилие във възраст от 12 до 14 години. Също толкова голям е процента на децата, свидетели на оказано насилие. Най-често насилниците са близки и познати на децата, от близкото обкръжение и общността в която се намира институцията. На работната среща още един път се очерта необходимостта от промяна на законовия механизъм за разпити на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление. На този етап практиката е, детето да се разпитва от много специалисти - полицай, инспектор Детска педагогическа стая, дознател, прокурор, социални работници от ОЗД, психолози. Така детето губи желание и доверие да говори с възрастни хора, губи и вярата си, че могат да му помогнат. При разпитите всеки път се връща и състоянието на ново преживяване на насилието. Специалистите се обединиха около необходимостта за належаща промяна в нормативната база. Според тях е наложително създаването на ясен механизъм за използването на специализираните помещения за изслушването на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление, изградени в София, Пазарджик и Шумен. В „Сините стаи" разпитът ще се води от обучени специалисти – психолози и социални работници, което е предпоставка за намаляване на травмата при споделянето на информацията за преживяното насилие и ще се избегне директната среща с насилника. В срещата участваха представители на Националния институт по правосъдието, Съдии и прокурори от Районен и Окръжен съд – Шумен, представители на държавни и неправителствени организации, както и потребители на социални услуги в Комплекса в Шумен.
На 05. 10. 2010г. Комплексът в Шумен навършва 5 години
На 05. 10. 2010г. Комплексът в Шумен навършва 5 години На 5 и 6 октомври, по повод пет години от стартиране на услугите в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Община Шумен и ИСДП организират работна среща на тема: "Качеството на социалните услуги през опита на КСУДС Шумен".   В срещата ще участват представители на Община Шумен, Агенция за социално подпомагане, ДАЗД, Национален институт на правосъдието, УНИЦЕФ, неправителствени организации, работещи в социалната сфера, членове на екипите на комплексите за социални услуги от пилотните общини.   ПЕТ ГОДИНИ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ШУМЕН работна среща "Качество на социалните услуги" Място на срещата: 5 октомври - Хотел „Шумен", зала „Форум" 6 октомври - КСУДС Шумен - ул. „Димитър Благоев" №19 и Областен център по приемна грижа – ул. „Беласица" № 11 5 октомври 13.30 – 14.00 Регистрация 14.00 – 14.30 Откриване и приветствие към участниците от господин Красимир Костов - Кмет на Община Шумен, господин Димитър Александров - Областен управител и доц. д-р Нели Петрова-Димитрова - председател на УС на ИСДП 14.30 – 15.30 Представяне: "Качество на социалните услуги през на опита КСУДС Шумен 15.30 – 16.00 Кафе пауза Пресконференция за журналисти 16.00 - 17.30 Дискусия (по теми, задавани от участниците) 17.30 - 18.00 Обобщение и закриване на деня от представители на АСП и ДАЗД 19.00 Коктейл 6 октомври 9.00 – 10.00 Посещение на Комплекса за социални услуги за деца и семейства 10.00 – 12.00 Работни ателиета · Услуги по превенция на насилието над деца Място на провеждане: Конферентна зала в КСУДС Шумен, ул."Димитър Благоев" №10 · Услуги по превенция на изоставяне на деца – Приемна грижа Място на провеждане: ОЦПГ гр. Шумен, ул. „Беласица" №11 12.00 часа За желаещите - организиране на екскурзия за разглеждане на историческите забележителности на Шумен. Отпътуване
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 29.09.2011г. Петя Петрова - Директор на КСУДС - Видин, Борислав Миков и Мариана Иванова социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Димово, по въпросите на услугата Приемна грижа. Петя Петрова и Мариана Иванова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха около 30 представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Димово, кметове на населени места в община Димово, училища, както и представители на Център за настаняване от семеен тип- с. Извор, община Димово. Участие в срещата взе и утвърдена приемна майка от с. Раковица, община Димово, която към настоящия момент полага грижи за отглеждането на дете с увреждане. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г.
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен представи най-новия си проект „Ново поколение”
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен представи най-новия си проект „Ново поколение” На работна среща с партньори от Община Шумен и училища от града, проведена на 28 септември, 2010 година беше представен най-новият проект на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен- „Ново поколение”. Проектът стартира на 7 октомври, 2010 година и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Култура” към Община Шумен. Полина Йорданова – социален работник в Комплекса и специалист – социален аниматор поема задачата да подкрепи деца с изявени творчески заложби да усвоят атрактивни приложни и художествени техники за рисуване и моделиране. ,,Идеята за реализацията на проекта възникна, поради нарасналата необходимост от развиване на извънкласни форми на работа, където децата да получат знания за различните видове изкуства и същевременно да общуват неформално" - каза Полина Йорданова. В концепцията на проекта е заложен стремежът на екипа – социални работници да подкрепят децата с творчески заложби в областта на съвременното изобразително изкуство и фотография, които да развият уменията си и да получат възможност за обществена изява, а това ще стане през месец март 2011 година на специална тематична изложба, на която децата, участвали в Арт ателието на Комплекса ще представят всичко, реализирано през есенно – зимния творчески сезон на „Ново поколение". От 2006 година Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен развива успешно дейности с деца в областта на изкуството и е инициатор на творчески изяви, осъществени с подкрепата на дългогодишни партньори като Френска организация за деца „Солидарите Лаик", художествена галерия „Елена Карамихайлова", РБ „Стилиян Чилингиров", ДДМУ „Калинка"- с. Васил Друмев, НЧ „Добри Войников" и Клуб „Родолюбие". В Комплекса за социални услуги работят специалисти, преминали обучения по социална анимация за деца и арт терапия. Към екипа ни активно се включват и доброволци от Корпуса на мира. Дългогодишният опит, натрупан от съвместната дейност с педагози и педагогически съветници от общността и изградените контакти със специалисти в социалната сфера, бяха предпоставка за успешната ни дейност до момента.