Събития

Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?
Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?" В периода 25.10 2010г. – 28.10.2010г. в хотел,,Дива", гр. Троян се проведе обучение на тема „Как да работим с родителите, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?" и международна супервизия.   Водещ на обучението бе г-жа Ортодокси Соломон от Франция. Обучението включваше въпроси свързани с това Как да спрем репродуцирането на симптомите?, Какво е мястото, което даваме на семействата на настанените деца в нашите институции?, Как да работим с психично болни родители и техните деца? Мутационни процеси в семейство и институция, приложение. Г-жа Ортодокси Соломон представи пред групата обучителни методи и средства от системния подход при случаи на родители насилници – генограма, история на семейните тайни, „цикъла на дракона" и др., както и средства при групова работа – „Восъчни фигури" и „Фотоезик". На проведената международна супервизия бяха представени два случая на родители насилници. Първият случай бе представен от социални работници на КСУДС град Шумен и бе използван метода „Восъчни фигури", чрез който бяха дадени конкретни идеи и насоки за работа, бяха изказани хипотези и различни гледни точки по конкретния случай. Вторият случай бе представен от Център за обществена подкрепа в град София. Участие в обучението взеха представители на Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и Пазарджик, Център за обществена подкрепа в гр. София, представители на Областния център по приемна грижа в гр. Перник, социални работници от Отделите за закрила на детето в гр. Варна и гр. Сандански и участници от други организации.
Среща на приемни родители от град Шумен
Среща на приемни родители от град Шумен На среща в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, приемните родители от град Шумен се запознаха с проекта на UNICEF – „Семейство за всяко дете". Мая Грозданова – координатор на Проекта, представи целите на Проекта, които международната организация си е поставила. Част от приемните родители заявиха своето желание и готовност да поемат грижата за бебета, изоставени от своите родители в Дома за медико-социални грижи за деца в Шумен /ДМСГД/. Родителите изведоха като трудност, че при настаняването няма да разполагат с така необходимите детско легло, количка и други основни консумативи. На въпросите на приемните родители отговаряха социални работници от Отдела за закрила на детето и от Областния център по приемна грижа в град Шумен.   ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ШУМЕН 054/800430 ; 0895 522 449