Събития

Интерактивно пътешествие посветено на правата на децата в КСУДС - Шумен
Интерактивно пътешествие посветено на правата на децата в КСУДС - Шумен Комплексът за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен за пета поредна година насочи вниманието на общността към 19 ноември – Световеният ден за борба с насилието над деца и 20 ноември – денят, в който преди 21 години е приета Конвенцията на ООН за защита правата на децата.   Деца от шуменски училища се събраха за да отбележат двете годишнини. Тази година социалните работници бяха подготвили състезание - интерактивно пътешествие – «По стъпките на моите права». Състезаваха се дацата от отбора на «Цветята» и от отбора на «Сърцата». Веселото пътешествие отведе децата до места в сградата на Комплекса, където бяха скрити основните техни права. След като ги откриха те прочетоха основните си права и ги поставиха върху карта на земното кълбо. По този начин символично беше изобразено правото на щастливо детство за всяко дете по света. Децата сами избраха посланието, свързано с важната дата – «Пазете децата, време е да говорим открито и без страх за детското насилие». Децата се забавляваха, но и разбраха, че е важно да знаят кои са техните права и кои институции са отговорни за това те за бъдат защитени, казаха социалните работници от Комплекса. Те споделиха още, че освен на институциите, задача на цялото общество е да проявява непримиримост към това децата да бъдат бити – в училище, на улицата, у дома.
Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа
Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа   В Центъра за обществена подкрепа на ИСДП в Сoфия се реализира групова работа с деца над 15 годишна възраст по програмата „Развитие на умения за независим живот". Програмата включва дейности за подкрепа в прехода на юношите към самостоятелен живот. На 18.10.2010г.  е посетена Дирекция „ Бюро по труда" Възраждане с цел юношите да бъдат да запознати с възможностите за намиране на работа, ползване на услугите, предлагани от дирекцията, осъществяване на контакти с работодатели. Сред основните резултати от посещението, младежите придобиха представа за изискванията на работодателите и конкуретноспособността за работните места, за пазара на труда. Обсъди се мотивацията на децата относно учебния процес и неговата важност за бъдещето им. Децата проявиха интерес, изразен в постоянно задаване на въпроси и проявено желание за започване на работа.
Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието
Стартира мобилна социална работа в Пазарджик във връзка с кампанията,,Промоция на образованието" На 08.11.2010 г. в КСУДС в гр.Пазарджик стартира мобилна социална работа. Във връзка с осъществилата се кампания „Промоция на образованието" Комплексът изиска списък от община Пазарджик относно деца от общината, които подлежат на задължително обучение през учебната 2010/2011г, но съществува риск да отпаднат от училище. В провеждащата се мобилна социална работа в Комплекса са включени социални работници от двата сектора. По предварително изготвен график социалните работници имат за задача да извършат обход в селата от община Пазарджик и да установят риска от отпадане от образователната система при децата. През седмицата бяха направени посещения и проведени срещи с ръководството на ОУ „Стефан Захариев" град Пазарджик, ЦДГ „Върбица" град Пазарджик, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Ивайло, ЦДГ „Детелина" с. Черногорово относно получаване на адресна регистрация на семействата на децата. В последствие бяха извършени посещения на адрес, където се проведоха срещи и разговори с родителите на децата или техни близки, роднини и съседи, относно получаване на актуална информация за посещението на детето в училище, причините поради, които не ходи на училище и установяване на риска от отпадане от образователната система. Мобилната социална работа ще продължи през целия месец ноември.
Международна конференция,,Виктимизация на деца. Измерения и превенция
Международна конференция,,Виктимизация на деца. Измерения и превенция" -09-10.11.2010 Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира Международна конференция на тема „Виктимизация на деца. Измерения и превенция". Събитието се проведе на 9ти и 10ти ноември 2010г. в хотел „Родина", гр. София.   Конференцията беше открита от г-н Цветан Цветанов - Зам.министър председател, Министър на вътрешните работи. Участие взе г-н Калин Каменов - Зам.председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-жа Елина Георгиева от Министерството на правосъдието. На форума бяха представени резултатите от проведеното международно изследване в рамките на проекта ,,Сексуално насилие над деца в институции". Проф. Кевин Браун представи подробна оценка на риска на насилие над деца. Г-жа Доника Колева от Държавна агенция за закрила на детето представи целите и дейностите по проекта ,,Детство за всички" на Оперативната програма ,,Развитие на човешките ресурси", който е свързан с деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Участниците бяха запознати с добри практики от представителите на Латвия и Полша. Първия ден завърши с прожектирането на филм за измеренията на насилието над деца. Вторият ден на конференцията бе посветен на дружелюбното към детето правосъдие. Проф. Филип Жафе обърна внимание на Стандартите за дружелюбното към детето правосъдие на Съвета на Европа. Представени бяха добрите практики на Латвия, Полша, Шотландия и България.