Събития

Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София   „Съвет на потребителите" На 14-ти и 15-ти септември в Центъра за обществена подкрепа се проведоха две групови инициативи за деца - „Съвет на потребителите" за малките и за по-големите. Целта беше събиране на обратна връзка от потребителите за водените до момента програми и ателиета, създаването на възможности за по-добро планиране на дейностите на Центъра и постигането на по-голяма включеност на децата в ползваните услуги. В съвета участваха десет деца на различна възраст, включително деца със специални образователни потребности. В началото на дискусията децата даваха обратна връзка кои ателиета са им харесвали най-много до момента. Посредством драматични техники децата изразиха разбиране за смисъла и целите на дейностите на ЦОП, в които участват. Получиха се интересни предложения за формирането на нови ателиета. Децата бяха запознати с концепцията на планираното от специалистите на Центъра ново ателие „Приказки" и с останалите дейности които продължават и през новата учебна година. Накрая участиците получиха подаръци и пожелание за успешна нова учебна година.
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН И ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗАЕДНО В КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА   Социални работници от Областния център по приемна грижа /ОЦПГ/ - Шумен заедно с доброволци от Българския младежки червен кръст – Шумен проведоха среща с граждани на Велики Преслав. Младите доброволци представиха приемната грижа и силата и смисълът на мисията, която поемат приемните родители. Социалните работници подкрепиха младежите, като представиха условията за кандидатстване за приемни родители. На информационната среща присъства и Йорданка Дукова - приемен родител от Шумен, който има опита в грижите за три деца – момченце, което вече е заедно със своите родни родители, момиченце от ДМСГД – Шумен, което и към настоящия момент е при своите приемни родители и новородено бебе, което семейството пое веднага след раждането му. Срещата с общността на Велики Преслав беше част от националната доброволческа кампания по приемна грижа „Всички имаме грижата" на БМЧК и кампанията на Областния център по приемна грижа „За бебета и нуждата им да бъдат обичани". Поредицата от срещи продължава – на 19 септември, 2011 година в Шумен и на 20 септември, 2011 година в град Смядово. Подкрепа при организирането на срещите оказват и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда".
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен Нови шест семейства от Шумен избраха мисията да станат приемни родители Да станат приемно семейство избраха нови шест семейства от Област Шумен. Като част от оценката на кандидатите за приемни родители е организираното от Областния център по приемна грижа обучение. То се проведе в обучителната зала на Областния център по приемна грижа в дните от 07 до 16 септември, 2011 година. Все повече семейства от по-малките общини на Областта поемат предизвикателството да кандидатстват за приемни родители. В последната група за обучение са включени две семейства от Община Венец, едно семейство от Община Хитрино, две семейства от Община Велики Преслав и едно семейство от Община Шумен. До този момент в Област Шумен 106 деца са поверени на грижите на 106 приемни семейства. Подкрепа в грижите приемните родители получават от социалните работници на Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа в град Нови Пазар. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/800 430 и 0895 522 449
МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ
МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ" ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ"   Традиционната среща на партньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен се проведе на 13 септември, 2011 година. Присъстваха представител на РД СП – Шумен, Началник отделите за закрила на детето от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Венец и Каолиново, координатора на UNICEF по проект „Семейство за всяко дете", директорите на КСУДС – Шумен и ЦОП – Нови Пазар, социални работници от Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа - Нови Пазар. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на решенията от срещата, проведена на 08 юли, 2011 г. по Проект „Семейство за всяко дете". Тогава специалистите се обединиха около решението 10 деца от ДМСГД да бъдат поверени на грижите на приемни родители. От тях 9 деца вече са изведени от ДМСГД и настанени в приемните семейства. На срещата бяха представени и профилите на ново утвърдени приемни семейства и профилите на децата, за които предстои да бъде предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство.
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете Благодарение на екипа на Областен център по приемна грижа – София област още едно дете от днес ще има шанса да живее в семейна среда, да бъде обичано, ценено и уважавано.   Днес – 14.09.2011г, когато само един ден ни дели от началото на новата учебна година, професионално приемно семейство от София област прие в дома си дете, ще го придружи на следващия ден в неговото ново училище, ще държи уверено ръката му, за да даде кураж и сила пред новите и неизвестни за него неща. За реализирането на това настаняване, изказваме благодарност за професионализма и доброто сътрудничество на всички специалисти, които работиха заедно с нас – Д"СП" – Красно село, Д"СП" Елин Пелин, SOS – Център за обществена подкрепа София и приемното семейство. Пожелаваме на детето успешна учебна година, много нови приятели и щастливи семейни събития!
Обява за работа за
Обява за работа за "Оценител на проект" Сдружение „Институт по социални дейности и практики" (ИСДП) обявява процедура за избор на оценител на проект «Ресурсен център по приемна грижа».   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа и партньорство на UNICEF. Партньори в изпълнението на дейностите са Международна социална служба, сдружение „Самаряни" и организации с опит при предоставяне на услугата приемна грижа и обучения на професионалисти. В рамките на този проект е създаден Виртуален ресурсен център, чиято основна цел е да се повиши качеството на приемната грижа у нас чрез обучение и методическа помощ за лицата, предоставящи услугата приемна грижа и съпътстващите услуги. Продължителността на проекта е 20 месеца. Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ИСДП: www.sapibg.org . Работното задание може да изтеглите от тук. За участие в конкурса моля, изпратете професионална автобиография на адрес: sapi@sapibg.org . Краен срок за подаване на документи: 30.09.2011 година. Институт по социални дейности и практики София 1000, ул. Княз Борис І 78, тел/факс: 02/8524713 sapi@abv.bg, www.sapibg.org
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" На 07.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Оценка на кандидати за приемни родители" с обучител д-р Надя Стойкова от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В обучението взеха участие социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик и КСУДС гр. Пловдив. В работната програма на обучението бяха включени казуси, работа в малки групи, дискусии, презентациии, обучителен филм и др. Обсъди се рамката за оценка на кандидатите за приемни родители като се акцентира на проучване на мотивацията на кандидатите. При работата в малки групи се открои нуждата от задълбочено проучване по изследваните зони, за да се изясни мотивацията на кандидатите за приемни родители. Бяха представени филмирани интервюта с кандидати за приемни родители. И двете обучения се реализират в рамките на Национален Ресурсен център по приемна грижа, като тези обучения на специалистите до голяма степен гарантират и качество на предоставяните услуги.