Събития

Групови програми в КСУДС Пазарджик
Групови програми в КСУДС Пазарджик На 23.01.2012г. социални работници от КСУДС град Пазарджик проведоха среща в сградата на Областна служба „Изпълнение на наказанията" сектор „Пробация" град Пазарджик. Повод за осъществената среща бе представянето на групови програми, които КСУДС Пазарджик планира да реализира. На срещата с инспектори пробация бяха представени три групови програми на сектор „Услуги и подкрепа на семейството". Това са: Група „Отново родители"; Група за Позитивно родителстване и група на Самотния родител.  Сектор „Услуги и подкрепа на детето" представи груповите програми: „Социални умения" , „Професионално ориентиране" и Група за взаимопомощ при овладяване на гнева.  На проведената среща инспектори пробация бяха запознати със същността на групите, тяхното протичане и времетраене. Работещите в ОС „ИН" сектор Пробация заявиха желание за сътрудничество с КСУДС град Пазарджик и споделиха ползотворността от провеждането на такъв род групови дейности, които подкрепят и насърчават клиента към споделяне на личен опит и овластяване.
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи
Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи Здравейте, колеги! На 23.01.2012г. от 15.30ч. в сградата на Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, ул. „Пиротска" 175, ще се проведе среща на Лаборатория за мултидисциплинарно обсъждане на случаи.    Ще Ви помолим да помислите и да заявите към случаи с каква проблематика бихте искали да се насочим и да обсъждаме.  При желание от ваша страна, ще се радваме да предоставите и конкретен случай от практиката си, за които Ви молим да ни изпратите предварително информация. Заповядайте!  Също така Ви молим да потвърдите участието си на e - mail: sapi_slaveykov@abv.bg или на посочения телефон до 20.01.2012г. Телефон за контакти: 02/ 920 42 38. В Лабораторията участват сътрудници на ИСДП, които имат пряка работа с деца и участва в обучителните програми на института, педагогически съветници от училища, социални работници, представители на пробационна служба, на полицията, на ОЗД, психолози, представители на неправителствени организации, представители на специализирани институции за деца, психотерапевти и други. Лабораторията функционира като група за професионална подкрепа, в която се разглеждат случаи, обсъждат се конкретни теми, анализират се теоретични материали. Това е един нов метод за професионална подкрепа на специалисти, работещи по проблеми на деца. Целта е да подпомогне конкретната работа на професионалистите по отделни случаи, да повиши уменията им да разбират какво казват децата със своето асоциално или проблемно поведение, да повиши капацитета им за работа. По този начин ще се стимулира и създаването на професионална среда в атмосфера на взаимопомощ и сътрудничество между всички заинтересовани страни, работещи с деца.
Кандидати за приемни родители
Кандидати за приемни родители ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ПЕРНИК Перник 2300, Общински младежки дом, ет2, ст. 4 и 5, тел.076/588612, e-mail: sapi_pernik@abv.bg   С нови петима кандидати за приемни семейства дойде Новата година в Пернишка област. Още пет семейства тръгват към приемната грижа с горещото желание да осигурят дом и топла грижа, да дадат обич и сигурност на деца, нуждаещи се от подкрепа и семейство. Кандидатите за приемни родители се включват в обучителен курс, който стартира от 05.01.2012 г.. В рамките на 9 обучителни сесии те ще се подготвят за новите отговорности, ще осмислят значението на приемната грижа за детето и за себе си, ще търсят усъвършенстване на родителските си познания и умения, ще се учат да опознават нови детски светове. Екипът на Областен център по приемна грижа – Перник и новите кандидати за приемни семейства откриха обучителния курс с пожелание всеки месец от новата година да започва с най – малко по толкова нови кандитати за приемни семейства, а нуждаещите се деца – всеки ден да стават все по-малко.
Първият благотворителен магазин в България
Първият благотворителен магазин в България Можеш да дариш Малко от свободното си времеМожеш да дариш, ако просто си купиш нещичко от нас...Можеш да дариш,ако донесеш вещи, които някой би си купил! В България се открива първия благотворителен магазин в Шумен. Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, която е решена да продължи развиването на социалните услуги в страната, които не са финансирани от държавния бюджет. Именно поради тази причина екипът на ИСДП започна реализирането на собствен проект за развитие на социално предприятие Благотворителен магазин ДАР. На помощ се притекоха наши английски приятели, които събраха около 4000 английски паунда, като организираха на 4 март 2006 благотворително състезание с велосипеди в Лондон. Исдкаме специално да благодарим за инициатива на нашата колежка социалният работник Gill Timmis, която организира всичко, както и на всички които дадоха по нещо, з ада отворим вратите на ДАР. В благотворителния магазин ще работят доброволци, а стоката ще се дарява от граждани и фирми. Даренията могат да бъдат нови и употребявани предмети, книги, мебели, техника, дрехи, накити, сувенири, касети, CD, видокасети, DVD, техника стока с малки дефекти и др. С набраните средства ще се подкрепят деца, които са без семейства от община Шумен, като се развият нов вид социална услуга за деца. Всеки месец ще се изнася отчет в магазина и на страницата на Института за набраните средства, както и за тяхното изразходване. Ще се представят конкретни случаи на деца и семейства на които ние сме помогнали, чрез реализирането на тази дейност.Защо точно в Шумен, а не в София или някъде другаде? Защото ИСДП реализира една част от своята дейност като работи с деца и семейства в риск от Шумен. Местният екип от Шумен се състои от 25 човека платен персонал, предимно социални работници, психолози и възпитатели, както и 53 доброволци, който работят по различните услуги. В комплекса ние помагаме на деца които отпадат от училище, деца жертви на насилие, помагаме на родители за да могат да се справят с различните предизвикателства в семейството, както и на млади бременни момичета и майки които са в риск да изоставят децата си. Ние искаме да сме по-успешни в това което правим и затова започнахме да реализираме идеята за благотворителния магазин ДАР.Бихме искали да призовем всички граждани, фирми и организации, които имат употребявани, нови или неизползвани стоки, които заемат част от тяхното пространство, че биха могли да направят дарение. Даренията се приемат в София, ул. Шандор Петьофи 24, както и в Шумен на бул. Симеон Велики 69. Телефон за контакти 02)8524713 и 0896806711 Благодарим за твоя дар!!!
„Арт ателие
„Арт ателие" в КСУДС - Шумен Развиване на творческите способности е част от подкрепата на децата от Център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа Шумен   И през тази година децата от „Арт ателие" в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, с подкрепата на социалните работници – Полина Йорданова, Даниела Илиева и Нермин Бейти изработиха коледни картички, в които приложиха различни изобразителни техники и методи на работа. С творбите си децата участваха в 15-ти регионален конкурс, организиран от Общински детски комплекс - Шумен, посветен на „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден". На 20.12.2011г. в историческия музей на града, председателят на дружеството на шуменските художници - Теменуга Христова присъди грамота и индивидуална награда за участие на Мехмед Мехмед 13 г- клиент на Центъра за работа с деца на улицата.