Събития

МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ
МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ" КЪМ КСУДС - ШУМЕН        Мариама Диало - Аташе на Външно министерство на Република Франция по правата на децата за България, Румъния и Молдова, придружена от Майя Грозданова, представител на УНИЦЕФ, Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата /НМД/ и Иво Божков, отговарящ в НМД за френската програма ПРОКОПИЛ бяха на работно посещение в Шумен. Те проведоха срещи с кмета на Община Шумен Красимир Костов, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Седат Кадир и директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване Петранка Петрова.        Хода на реформата в социалната сфера гостите обсъдиха и с директори на социални заведения в Шумен. Директорът на КСУДС – Шумен Венета Господинова участва в срещата, а по-късно придружи гостите при посещението им в Звено „Майка и бебе". Тя представи социалните услуги, които предлага Комплекса. Основен акцент бяха услугите за превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и развитието на приемната грижа като алтернатива на институционализацията на деца в риск, които Сдружение ИСДП развива в Шумен, чрез проектите финансирани от UNICEF – „Разширяване модела на приемната грижа в България" и „Семейство за всяко дете".        При посещението си в Звено „Майка и бебе" Мариама Диало се срещна и разговаря с майките, които получават подкрепа заедно със своите бебета.
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF Кирси Мади, заместник-регионален директор на UNICEF за Централна, Източна Европа и страните от ОНД, Таня Радочай, представител на UNICEF за България и Милена Харизанова – програмен директор „Социални услуги" на UNICEF – България се срещнаха с Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Шумен, приемни родители от Шумен и екипът на Областния център по приемна грижа. Кирси Мади даде своята положителна оценка за изпълнението на Проекта „Семейство за всяко дете", който UNICEF реализира в Шумен. Тя подчерта, че постигането на целите на Проекта за спиране настаняването на деца под три години в институции е чудесен пример за сътрудничество между държавна, общинска власт и НПО и от него могат да се учат другите общини в България и в региона. „Започнахме оттук този проект и той ще се изпълнява и в други 8 региона с подкрепата на правителството и европейските институции. Тук поставихме началото на процеса и тук положихме началото на още две неща, които ги няма никъде в България. Това са приемната грижа за новородените и приемната грижа за деца с увреждания", каза Таня Радочай. С много вълнение приемните родители споделиха своя опит в грижата за поверените им деца, както свои радости и трудности. Много важен момент бе професионалната връзка между приемните родители и екипът на Областния център по приемна грижа, който оказва непрекъсната подкрепа на приемните родители, насочена към добрата грижа и връзката на детето с родното семейство или осиновители. От 101 деца, напуснали институции от старта на проекта /2010 година/, 53 са настанени в приемни семейства, 28 са осиновените, 17 реинтегриpани. За 20 новородени бебета е предотвратено настаняването в специализирана институция, като веднага след раждането те са поверени на грижите на приемни семейства.
Подържащо обучение на приемни родители
Подържащо обучение на приемни родители В Центъра за обществена подкрепа в София стартира подържащо обучение на приемни родители. Подържащото обучение стартира с първата си сесия на 29.02.2012 г. В групата се включиха утвърдени и действащи приемни родители, при които има вече настанени деца. Темите на обучението са посветени на позитивното родителстване и се провеждат по изработена програма от Институт по социални дейности и практики. Предвижда се обучението да е с продължителност три месеца, като срещите ще се провеждат всяка сряда. В първия обучителен ден вниманието на приемните родители беше насочено, към утвърждаването на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя. В следващите теми акцентът ще бъде поставен върху чувствителността на родителите към общуването в семейството и детето, ще бъдат представени техники за активно слушане и развиване на умения за словесно общуване.
Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти
Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти" На 24.02.2012г. в гр. Пазарджик се проведе кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти". Събитието бе организирано от Института за социални дейности и практики в гр. София и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик. Домакин на събитието бе Община Пазарджик. Гости на кръглата маса бяха зам. министърът на правосъдието – г-н Пламен Георгиев, омбудсманът на Пазарджик – г-н Иван Димитров, председателката на Окръжната прокуратура – г-жа Димитрия Ганчева, председателката на Окръжен съд – г-жа Ивета Парпулова, председателят на Районна прокуратура – г-н Георги Кацаров, магистрати от пазарджишки Районен и Окръжен съд, от Смолян, Стара Загора и Пловдив, директорът на ОДП на МВР – комисар Стоян Стоянов, социални работници, инспектори от Детска педагогическа стая, инспектори от ОСИН сектор „Пробация", разследващи полицаи, както и директори на различни здравни и социални институции в града, педагогически съветници и др. Г-жа Росица Атанасова, експерт по Контрол по правата на детето прочете поздравителен адрес от името на министър на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов. Целта на срещата бе да се даде публичност на проблема за насилието, да се споделят мнения на различни специалисти, както и да се представи проекта на 13 препоръчителни стандарта за изслушване на деца в досъдебното и съдебното производство. Беше представена работата на КСУДС в рамките на шест годишното му съществуване, за които години са разкрити и се осъществяват нови за страната ни услуги за деца и възрастни. Всеобщото мнение на всички участници в кръглата маса бе, че съвместната работа на различните институции има решаваща роля в превенцията на насилието над деца.