Събития

На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де
На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на де На 9 април 2012г в гр. Видин се проведе кръгла маса на тема „Социалните услуги за деца и семейства – практики и стандарти за гарантиране правата на децата”. Събитието се организира от Сдружение „Институт по социални дейности и практики” съвместно с Областна администрация Видин и Уницеф България. В дискусията беше представен и проект за стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни лица, участници в правни процедури. Участниците в кръглата маса бяха запознати с дейността на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” – Видин. Други теми от форума бяха "Училище без насилие", "Партньорство и взаимодействие в работата по случаи на насилие над деца.Превенция на сексуалното насилие и на ранните бракове" и "Ролята на медиите за превенция на насилието". Кръглата маса се откри от г-жа Борислава Борисова - заместник кмет на община Видин и доц. Нели Петрова-Димитрова – председател на УС на ИСДП. Гости на събитието бяха държавен експерт Нина Мутафова от дирекция „Социално включване” към Министерството на труда и социалната политика, Милена Харизанова програмен директор на УНИЦЕФ за България и Ани Салич – журналист Btv от и посланик на Уницеф България. Видео от bTV: {mp4}na-9-april-2012-vuv-vidin-se-provede-krugla-masa-na-tema-socialni-uslugi-za-deca-i-semeistva|640|480|0|1{/mp4}
На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца
На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца"     На 29 и 30 март 2012 в град Варна и Велико Търново бяха проведени поредицата от кръгли маси на тема „Специализирано изслушване на деца. Опит и перспективи." Организирани от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект „Чуй детето II .  На двете срещи се включиха над 80 предствители на съдебната власт, представители на общини, полицаи, социални работници и психолози.       Основен акцент в организираните срещи беше да споделим натрупания опит на екипа в рамките на тригодишната практика и функциониране на специализираните помещения за изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в градовете Шумен, Пазарджик и София. Беше представена и възможността и условията  за подкрепа на община, в която да бъде изградена нова специализирана стая за изслушване на деца.       Съдия Нели Батанова (председател на Окръжен съд Шумен) и съдия Мариана Шотева (Районен съд Пазарджик) представиха проекта на Стандарти за разпит на деца жертви или свидетели на престъпления, коитобяха рарзаботени от работна група от съдии и прокурори и предстои да бъдат финализирани.     Следващата кръгла маса ще се състои на 9 април 2012г. в гр. Видин. Повече за нея може да намерите тук: