Събития

Бъдещи майки завършиха поредния курс на Училището за бременни в КСУДС - Шумен
Бъдещи майки завършиха поредния курс на Училището за бременни в КСУДС - Шумен Все повече се засилва интереса към Училището за бременни към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – град Шумен. На 19.07.2012г -15 млади майки завършиха своята подготовка за бъдещото майчинство. Основната цел на Училището за бременни е подкрепа на бъдещите майки при подготовката за раждането и посрещането на бебето. С подкрепата на психолози,социални работници,АГ специалисти, педиатри,рехабилитатори, бъдещите майки и бащи научават повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват в женския организъм, за първата среща с бебето, изграждането на основни умения за полагане на грижи, общуването с бебето още по време на бременността. Курсовете за бременни са безплатни и се провеждат в КСУДС –Шумен.
Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.
Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.   ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА- ПЕРНИКПерник 2300, Общински младежки дом, ет.2, ст. 4 и 5, тел: 076/588612e-mail: sapi_pernik@abv.bg Представител на Институт по социални дейности и практики – София посети гр. Ниш, Сърбия.      Поканата бе от страна на колегите от гр. Ниш. Целта на посещението беше запознаване със социалните услуги за деца и семейства и създаване на нови  контакти.  Представителят ни посети Център за семейно настаняване и осиновяване – гр. Ниш;     Дневен център за деца, младежи и възрастни с умствено изоставане – гр. Ниш; Приют за деца на улицата – гр. Ниш; Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - гр. Алексинац; Дружество за развитие на деца и младежи - ,,Отворен клуб“ – гр. Ниш.     От двете страни бяха споделени добри практики, както и трудности в работата с деца и семейства. Акцентът бе поставен върху бъдещото сътрудничество между двете държави – България и Сърбия, с цел подобряване качеството на предлаганите услуги.
Здравни специалисти, здравни медиатори и социални работници заедно на семинар в Шумен
Здравни специалисти, здравни медиатори и социални работници заедно на семинар в Шумен            Социални работници от КСУДС – Шумен участваха в работен семинар на тема „Здравно – образователни форми и методи на работа с млади хора на възраст 7-25 години в Област Шумен”. Семинара се проведе на 13 юни, 2012 година и бе организиран от специалистите на Семейно – консултативен център  - Шумен /СКЦ/.        В началото на форума, екипът на СКЦ представи обхвата на дейност и услугите предлагани от Центъра. Другите теми поставени на семинара бяха свързани с превантивната работа по социално значими заболявания и зависимости; здравно – образователната дейност на РЗИ. Интерес предизвика дискусията, свързана със специализираната превантивна и информационно – помагаща дейност, осъществяване в три учебни заведения в Шумен с концентрация на ученици от ромския етнос, както и работата на здравните медиатори в ромската общност по проблемите на  здравната просвета.
Първият световен конгрес по Резилианс
Първият световен конгрес по Резилианс         Институт по социални дейности практики, представляван от  доц. Нели Петрова, участва в Първия световен конгрес по Резилианс „ От изследване към практика”, който се състоя от 7 до 10 юни в Париж, Франция.    ttp://www.researchgate.net/conference/1st_World_Congress_on_Resilience_From_Research_to_Practice/         В конгреса участваха представители на страни от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, учени, преподаватели в университети, специалисти от практиката – лекари, психолози, възпитатели, социални работници. И както казва Boris Cyrulnik, един от създателите на подхода „Реизлианс” и основен организатор на конгреса, „Понятието „Резилианс” предизвиква толкова голям международен интерес, че се нуждаем от прецизиране на съдържанието му, така че да можем да го мислим като и като практически инструмент.” Особен интерес предизвика и участието на Michael Rutter, който представи „Резилианса” като динамичен процес и понятие. Изследванията в областта на невронауките бяха в центъра на дискусиите, насочени основно към детрониране на детерминизма в личната история на човека  и осмисляне на динамиката между вътрешно-психичните характеристики на личността и нейното взаимодействие с обкръжението. Бяха представени изследвания, които показват възможностите на малкото дете за мултипривързване, т.е. за развитие на капацитет за връзки извън ранните първични, което отваря пространство за професионалистите и за преосмисляне на техните роли. Резилиансът позволява в рамките на една многообразност, и едновременно монолитност да се дискутират основните въпроси на човешкото развитие, на начините за справяне с травматичните събития през погледа на различните научни направления, което на практика почти не се случва. Забележително беше как психоаналитично ориентирани (Claude de Tychey, Universite Nancy 2, Bernard Golse, Universite de Mons  и други )  специалисти дискутират с когнитивно-поведенчески терапевти ( Steven Wolin, George Wachington University и други  ), с феноменолози ( Rachid Bennegadi  ), културолози ( Michel Tousignant, Universite de Quebec ), с практици, важните въпроси как да променим погледа си към хората, преживели тежки травми и като пренасочим усилията си от проблемите към силните страни и ресурсите.           Подходът „Резилианс” отваря пространство за общи дискусии, нещо което е много ценно днес, когато враждебността между основните научни направления в човешките науки е доминираща.      Институт по социални дейности и практики системно полага усилия за разпространение на подхода „Резилианс” и за прилагането му в мултиинституционална среда. Повече можете да научите на сайта на организацията, в секция „Резилианс без граници” http://sapibg.org/projects/resilience-without-borders.