Събития

Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София
Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София За всички, които имат желание да получат повече информация за това какво означава да си приемен родител, как можеш да станеш приемен родител им предоставяме възможност да посетят нашия център в Деня на отворените врати.     Център за обществена подкрепа се намира на ул. „Пиротска” №175 в сградата на Дом за деца „П. Славейков”.    Всеки петък от 9.30 – 17.30 ще имате възможност да получите информация по въпроси свързани с приемната грижа, да гледате филм, в който действащи приемни родители споделят своите преживявания и впечатления от грижата си за настанените им деца.    Ще се радваме да отговорим на въпросите, които Ви вълнуват свързани с приемната грижа в България!    Ако нямате възможност да посетите нашия център, можете да направите заявка по телефона за удобно за Вас място в рамките на град София и за времето от 9.00 – 17.30 в рамките на работната седмица.    Очакваме Ви!
VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа
VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа На 25.09.2012 г. в Загреб,  се проведе VІ-та конференция на Международната мрежа за изследвания на приемната грижа. Конференцията се организира от Университета в Загреб, с подкрепата на УНИЦЕФ, Хърватска и участваха изследователи от 13 страни – България, Словения, Сърбия, Франция, Люксембург, Испания, Италия, Германия, Великобритания, Босна и Херцеговина, Черна гора,Финландия.   http://conference.erf.unizg.hr/index.php?lang=en От България участваха доц. Нели Петрова и Милена Харизанова от УНИЦЕФ, България. Представено беше изследването на промените при децата от 0-7г., настанени в приемни семейства, както и на промените в самите приемни семейства. Основен акцент на дискусиите бяха изследователските методи, представени бяха множество изследвания, които освен със постигнатите резултати, бяха много интересни и с набора от количествени и качествени методи, изследванията-действия, които позволяват да се изследва по един много по-осмислен, задълбочен и адекватен начин приемната грижа.Някои от по-интерсните презентации бяха:•    Използване на смесени качествени методи за представяне връзките и практиките от ежедневието на приемни деца в ново приемно семейство.•    Приемане на западния модел на приемна грижа: инициатива в Гана за реформа•    Кои са родителите на деца от приемната грижа•    Източници на стрес в приемната грижа•    Как да подкрепим биологичните родители•    Перспективи на децата от приемна грижаи други
Обучение за учители в Перник
Обучение за учители в Перник На 27 и 28 септември 2012 година в сградата на Младежкия дом в гр. Перник се проведе обучение за обучители по програма „Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници”. Обучители бяха Ирина Заркова, Яница Неделчева и Елица Иванова от Центъра за професионално обучение към ИСДП.  Обучението беше реализирано съвместно с община Перник, като от страна на ИСДП беше подкрепено от проект “Дом без насилие за всяко дете”, финансиран по програма Дафне на ЕК и проект “Детство без насилие”, финансиран от Фондация ОУК. В обучението бяха включени 14 учители от 7 детски градини на територията на община Перник. Те бяха обучени да реализират програмата сред родители от гр. Перник, като допълнително към програмата беше реализиран модул „Агресия при децата: дефиниции и видове. Специфика в агресивното поведение на децата”.
Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”
Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”   Стартира първият модул „Оценка в работата по случай” от обученията за екипа в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” – София. Обучението се проведе на 20 и на 21 септември 2012 г.  Екипът на ДДЛРГ „Асен Златаров”, както и други професионалисти от системата за закрила на детето в град София ще бъдат обучени в рамките на Проект „Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров”, изпълняван от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Международна социална служба – България. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Освен за оценяване и планиране в работата по случай, екипът на дома ще се обучава на социална анимация, както и за развитие социалните умения на децата от дома и развитие на уменията за живот в малка група. Освен обучения на екипа, проектът предвижда и групова работа с децата. Първите занимания с деца от дома ще стартират на 22 септември 2012 г. в базата на БЧК в с. Лозен. Проектът предвижда до края на 2012 г., на базата на анализ на настоящата ситуация, съвместно с екипа на ДДЛРГ да бъде разработен подобрен модел на на организацията на живот и грижа за децата в дома. 
Мрежа от професионалисти
Мрежа от професионалисти   През месец септември  се проведе последното от поредицата обучения за професионалисти, работещи с деца жертви на насилие, които стратираха през м.октомври 2011г. Основната цел на обучението беше насочена към подобряване на професионалните  компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да се включат и в груповите супервизии, които се организираха за обсъждане на случаи, свързани с насилие над деца. В резултат на обучението се сформира мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Институт по социални дейности и практики благодари на: Асоциация Родители,  Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин, Ресурсен център София,  Сдружение Самаряни – Стара Загора, Сдружение SOS Детски селища-България, Фондация „Здраве и социално развитие, Фондация „Социални практики в общността”, Център за обществена подкрепа Усмивка – гр. Ямбол, както и на ЦОП София, Дупница и Провадия, както и на  Център Мария Горна Оряховица, за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца. Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.