Събития

Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO
Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство беше представено на годишната конференция на международната организация по приемна грижа „IFCO В работна група „Приемна грижа за бебета и подкрепа за добро родителство”, председателят на УС на ИСДП, доц. Нели Петрова, заедно с Венета Господинова, директор на КСУДС в гр.Шумен и Виолета Дукова, приемен родител от Шумен, представиха опита на ИСДП в партньорство с УНИЦЕФ,  община Шумен, ДСП от Шумен и областта,  ЦОП Нови пазар и др. в развитие на приемна грижа за бебета. Повече от 70 деца от 0-3 г., главно от ДМСГД за период от около година и половина са настанени в приемна грижа. Резултатите от проведено изследване показват, че 2/3 от тях при настаняването са имали сериозни проблеми като – изоставане във физическото развитие, трудности в храненето и в съня като смукане, гълтане без сдъвкване, удряне на главата, клатене, и др. Голямата част от тях проявяват и липса на диференцирано отношение към възрастните и прояви на несигурна привързаност.  Данните от изследването, споделени в работната група, ясно показват промяна у децата в резултат на семейната грижа, като се очертава тенденция за връзка между продължителността на престой в дома и степента на възстановяване. Данните показват също способностите на детето за многопосочна привързаност, това е сферата, в която напредъкът на децата е най-видим – сферата на отношенията и връзките. Голям интерес предизвика практиката за превенция на институционализацията чрез директното настаняване на бебета от родилен дом в приемно семейство, което се е случило за същия на период на 36 бебета. В работната група участваха представители на много страни, приемни родители, университетски преподаватели, доставчици на социални услуги и др. ИСДП представи за пръв път и филма „”     
Стартира групова работа с родители
Стартира групова работа с родители   Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен Стартира групова работа с родители на деца от 0 до 6 години.          Очакването на бебе е свързано с много емоции  и обикновено те са положителни Но каква е изненадата ни, когато видим нашето мъниче да се тръшка насред улицата или магазина? Даваме всичко от себе си,  Какво искаме ние и какво иска детето в този момент                    но нещо все не му достига.                                     Това често е вбесяващо...                                                                                                                                "Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници" Благодарение на участието си в групата родителите ще: получат яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности; могат по-добре да разпознават мотивите за своето поведение; придобият умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции; разширят и усъвършенстват възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитават децата си без насилие; се запознават и ще могат да упражняват нови, по-благоприятни за детето модели на поведение Програмата е с продължителност 12 часа (6 сесии по 2 часа). За участие в обучение е необходимо да подадете молба в свободен стил, където  да мотивирате желанието си за включване. Заявленията се приемат:    -    всеки делничен ден от 09:00-17:30 на място в сградата на КСУДС, на адрес: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев” 10     -    на електронния адрес на КСУДС: sh_ksu@abv.bg  
Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс
Центърът за работа с деца на улицата към КСУДС гр. Шумен отново на конкурс   Три деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в град Шумен, на възраст 9, 11 и 12 години,  взеха участие със свои рисунки, изобразяващи  техните мечти за промяна.  „Как искам Европейският съюз да промени моя град” е конкурс за детска рисунка по инициатива на Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерския съвет, под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Конкурсът се провежда в две фази  - регионална и национална. Регионалните конкурси по места се организират от екипите на областните информационни центрове, които на 01 ноември ще излъчат по един победител в двете възрастови групи – от 6- 10 г. и 11-12г. Най- добрите рисунки ще бъдат изпратени в София, за участие в националната фаза на конкурса. Победителите в двете възрастови групи ще бъдат наградени с PSP – конзоли от министър Томислав Дончев на 21 декември. Авторите на най-добрите рисунки ще получат МР3 –плейъри, а всички останали - поощрителни награди. Най-добрите ще бъдат отличени на официална церемония в офиса на областния център на Шумен на 01 ноември.
Безплатни обучения по програмата
Безплатни обучения по програмата "Аз мога повече" ИСДП има удоволствието да ви информира, че има сключено споразумение с Агенция по заетостта за предоставяне на обучение по програма „Аз мога повече”, финансирана от ОПРЧР. Какво трябва да знаете за програмата? Обучението е безплатно Желаещите кандидатстват в бюро по труда по местоживеене или месторабота Могат да кандидатстват заети лица на трудов договор, или самонаети лица Не могат да участват държавни служители, от местната или държавна администрация, от министерствата Повече информация за програмата можете да намерите на  сайта на Агенция по заетостта.www.az.government.bg Кога се приемат документи за 2012 г? От  15 октомври 2012 г. във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”. Документи ще се приемат до 2 ноември 2012 г. включително.Документите за участие по програмата са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.Изтеглете документите от тук:ДекларацияЗаявлениeИСДП ще предоставя безплатно обучение по следните ключови компетентности и теми:Обучение по ключова компетентност: Общуване на роден език•    Умения за комуникация с деца. Техники за интервюиране – 16 часа•    Умения за комуникация с възрастни. Техники за работа с клиенти – 16 часаОбучение по ключова компетентност: Обществени и граждански компетентности•    Умения за позитивно родителстване – 32 часа•    Дружелюбно за детето изслушване и участие в правни процедури – 32 часа•    Умения за работа с деца с поведенчески проблеми – 32 часа•    Социална анимация с деца – 32 часаОбучение по ключова компетентност: Умение за учене•    Обучение за обучители. Дизайн и провеждане на обучителни дейности – 30 часа•    Обучение на обучители на кандидати за приемни родители – 40 часа•    Обучение на обучители на кандидати за осиновители – 30 часа•   Умения за индивидуално супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа•  Умения за групово супервизиране на процеса на професионално учене и израстване в помагащите професии -36 часа
Проведе се курс
Проведе се курс "Супервизия в социалната работа”   На 11 и 12 октомври, участниците в първия в страната  200-часов курс  „Супервизия в социалната работа”, проведоха шестия модул в Комплекса за социални услуги за деца и семейства Шумен. Обучението стартира през месец  април 2012 година и е част от обучителната програма на Центъра за професионално обучение на  Института по социални дейности и практики. Обучителният  модул беше насочен към развитие на компетенциите на обучаемите. Упражняването в практическите умения за водене на супервизия, групата проведе в специализираното помещение за изслушване на деца, жертви на насилие и свидетели на престъплението, което ИСДП разкри през 2009 година. Венецианското стъкло между двете помещения даде възможност да се наблюдава процеса с учебна цел и да се осигури реална работна обстановка.
Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София
Ден на отворените врати за Приемна грижа в Център за обществена подкрепа-София За всички, които имат желание да получат повече информация за това какво означава да си приемен родител, как можеш да станеш приемен родител им предоставяме възможност да посетят нашия център в Деня на отворените врати.     Център за обществена подкрепа се намира на ул. „Пиротска” №175 в сградата на Дом за деца „П. Славейков”.    Всеки петък от 9.30 – 17.30 ще имате възможност да получите информация по въпроси свързани с приемната грижа, да гледате филм, в който действащи приемни родители споделят своите преживявания и впечатления от грижата си за настанените им деца.    Ще се радваме да отговорим на въпросите, които Ви вълнуват свързани с приемната грижа в България!    Ако нямате възможност да посетите нашия център, можете да направите заявка по телефона за удобно за Вас място в рамките на град София и за времето от 9.00 – 17.30 в рамките на работната седмица.    Очакваме Ви!