Събития

Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари
Кандидати за приемни родители започнаха обучение от 25 януари               Обучението на кандидатите за приемни родители провеждат съвместно екипите по Приемна грижа към КСУДС и към Община Шумен, която реализира дейностите по Проекта „И аз имам семейство”. Нови 8 семейства избраха мисията да станат приемни родители, а обучението е част от професионалната им подготовка.       Чрез дискусии на реални житейски ситуации, ролеви игри кандидатите за приемни родители повишават разбирането, сензитивността и уменията си да подкрепят деца в риск, такива, които са жертва на насилие в собствените си семейства или пък са изоставени от родители си в специализирана институция.       “Мисията на приемните родители е да бъдат част от живота на детето и семейството му в един от най-тежките за тях периоди, а по време на обучението бъдещите приемни родители се учат как по най - добрия начин да направят това”, споделят обучителите.       Обучението е единият от етапите, който преминават кандидатите за приемни родители. До окончателното им утвърждаване от Комисията по приемна грижа към РД СП предстои оценка на семействата, която социалните работници извършат за период от 3 месеца.       Обучението ще продължи до 05 февруари 2013 година.      Към края на месец декември в Област Шумен работят 152 приемни семейства, на които са поверени грижите за 160 деца.
ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ
ПЕДАГОЗИ ОТ ЦДГ „КОСМОНАВТ” – ШУМЕН СЕ ОБУЧАВАТ ПО ПРОГРАМАТА „БЕЗ ШАМАР! КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ" Специалисти от КСУДС – Шумен започват обучение на педагози от ЦДГ №30 „Космонавт” – Шумен от днес 22 януари 2013 година. Разпределени в две групи, педагозите ще надградят родителските и професионалните си умения по Програмата „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?”. Обучението е разпределено в три тематични блока. Чрез интерактивни методи, участниците в обучението, заедно с водещите ще осмислят мотивите за използването на физическото наказание, ще развиват умения за саморефлексия и осмисляне на своето поведение спрямо детето; ще разширяват и усъвършенстват уменията, които ще помогнат да подкрепят и възпитават детето без насилие. Реализирането на груповата програма „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?” дава възможност участниците да споделят личен опит и преживявания. Дискусиите и насоките на обучителите дават нови разбирания за това как да придружим детето по пътя на неговото порастване.Комплекса за социални услуги за деца и семейства стартира първите 4 групи по Програмата през месец декември 2012 година. Тридесет и осем родители с желание преминаха обучението.Реализирането на груповата Програма е един от приоритетите на КСУДС за настоящата 2013 година. Предоставяме възможност на всички желаещи родители да се включат в следващите организирани групи. Заявления се приемат на адрес: Шумен, улица „Димитър Благоев” № 10, телефон за повече информация 054/ 850 777Груповата програма за родители се реализира от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Шумен, по сценарият „Без шамар? Как с любов и уважение да наложим на детето си граници”, разработен от Фондация „Ничии деца”, Полша.Преводът на български и адаптацията на Програмата са възможни с реализирането на Проект „Дом без насилие за всяко дете”, който се реализира съвместно от ИСДП – България, фондация „Ничии деца”, Полша, център „Дардедзе”, Латвия, с финансовата подкрепа на ЕК.
БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН
БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН       Приятели, партньори и специалисти се събраха на тържество в Шуменската болница, където по традиция бе отбелязан професионалния празник  на акушер – гинеколозите – Бабин ден. Специалистите от Училището за бременни към КСУДС – Шумен и тази година поздравиха акушер – гинеколозите и неонатолозите, с които заедно през годините подкрепят бъдещите родители в подготовката за посрещането на новия живот.    По традиция бяха поднесени подаръци, които носят символа на вярата, единството и закрилата - фото колаж със символичното изображение на бебе, погача и вино.   Повече от 300 бъдещи майки са преминали през училището за бременни от поставянето на началото на услугата през 2006 година до този момент.    2013 година започна със старта на новата 31 група на Училището за бременни.
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем           Институт по социални дейности и практики в партньорство с УНИЦЕФ България и със сдружение „Дете и пространство” стартира проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила на детето”.         Целта на проекта е да предложи и приложи цялостен подход за индивидуализирана оценка на потребностите на децата в конфликт със закона и в риск  (МК, ОЗД и СПИ). Разработена е методология за оценка на деца в конфликт със закона, на техните семейства на основата, на които ще се предложат промени в работата с всяко дете. Разработена е също методология, базирана на подхода на компетенциите, за оценка на персонала и предложения за неговото развитие и подкрепа. Обект на проучване ще бъде и организацията на работа в СПИ, за да се очертаят пътища за подобряване. Ще се направи обобщен анализ на резултатите от проучването на всеки отделен случай и резултатите ще се представят в доклади от изследването. Като един от основните продукти ще бъде предложение за нов модел на областно и местно ниво за работа с деца в конфликт със закона, препоръки за промяна на практиката и подобряване на услугите или въвеждане на нови такива, които да са съобразени с потребностите на децата.          Работата стартира с представяне на методологията пред водещите институции на национално ниво – МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, ЦКБППМН и др., която се състоя на 08.01.2013 година.            На 16.01.2013 г. се състоя работна среща в общината на гр. Сливен, в която взеха участие представители на местната власт от областите Сливен и Ямбол, представители на РИО на МОМН в двата града, представители на системата за закрила, полиция, МКБППМН, персонала на СПИ в гр. Стралджа и в Драгоданово, и др. На срещата беше представен проектът, методологията на изследването и организацията на работа.
Стажантски работни места
Стажантски работни места Институт по социални дейности и практики има обявени свободни стажантски работни места в бюра по трудапо Проект „Ново начало – от образование към заетост”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”на Агенция по заетостта По тази програма могат да кандидатстват:младежи до 29 годишна възраст;  завършили средно специално или висше образование (дипломирани); без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище; регистрирани в Бюрото по труда по местоживеене За централен офис – гр. София местата са обявени в бюро по труда „Възраждане”:  1. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 1 работно място, изискване за висше образование в сферите на социалните дейности и/или мениджмънт, умения за работа с компютър, владеене на английски език    2. Технически организатор  – 1 работно място, изискване средно образование, умения за работа с компютър, ползване на чужд език За Център за обществена подкрепа – гр. София  местата са обявени в бюро по труда „Люлин”:   1. Специалист социални дейности – 2 работни места, изискване за образование висше магистър социални дейности, социална педагогика, социална работа с деца и семейства, социална работа с деца с поведенчески проблеми, семейно консултиране    2. Психолог – 2 работни места, с изискване за образование висше магистър психология.С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор за 6 месеца, както е предвидено в програмата.
Семинар-дискусия за родители
Семинар-дискусия за родители ИСДП има удоволствието да Ви покани на поредния семинар-дискусия за родители. На него ще продължим темата от миналия ни семинар, който се проведе през май 2012г. Отново ще дискутираме и споделяме как да възпитаваме децата си без бой, как да им поставяме граници и да се справяме с агресивното им поведение. На семинара ще Ви представим и новата ни разработена програма „Без шамар”, насочена към настоящи и бъдещи родители, където професионалисти от екипа на ИСДП ще отговарят подробно на всички въпроси, ще споделят опит като експерти и родители. Ще работим и с тинейджърите, когато са стресирани или объркани, когато имат трудности в училище, в общуването, в отношенията с роднините или връстниците си.  Помогнете на своето дете да се превърне във възпитан, отговорен, самостоятелен и уверен човек. Помогнете и на Себе си, като разберете нуждите на детето, без да се налага да го контролирате. Повече информация относно семинара и курса очаквайте скоро на сайта ни.
Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа
Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа На 13.12.2012г. в гр. Кула, обл. Видин , Мариана Георгиева, Ярослав Митков и Петя Петрова от КСУДС гр. Видин проведоха информационен ден за популяризиране на социалната услуга приемна грижа. На събитието присъстваха около 40 човека. Близо 2 часа бе дискутирана темата за приемната грижа, като алтернативна възможност за отглеждане на децата в семейна среда. Акцентът бе върху нуждите на всяко дете да създава връзки, върху страданията на децата, живеещи в специализирани институции и как хората могат да станат приемни родители. Представен беше филмът "Доброволната любов". Широко обсъден беше целият процес относно приемната грижа- кандидатстване, оценка, обучение, утвърждаване, напасване и настаняване, подкрепата след настаняването. След Нова година ще има и информационен ден в ромският квартал.