Събития

Заключителната конференция по проекта
Заключителната конференция по проекта "Децата на фокус в реформата на съдебната система" Скъпи съдии, адвокати, медиатори, психолози, социални работници, педагози, родители в конфликт, приятели на „Децата на фокус“ - с настоящото имаме удоволствието да ви поканим на заключителната конференция по проекта "Децата на фокус в реформата на съдебната система" по ОПДУ, която ще се проведе на 22.07.2020 г. (сряда) от 10:00 до 13:00 ч. в зала А в сградата на Българската търговско-промишлена палата, на адрес: гр. София 1000, ул. „Искър“ № 9. За записване – моля попълнете следната форма: https://forms.gle/2KSNtgj7rSCotaty7. Конференцията ще бъде излъчвана и на живо онлайн, на страницата "Децата на фокус" на адрес: www.facebook.com/ChildrenOnFocus. Партньори по проекта са: Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), Национална мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Асоциация "Родители" и Фондация "За нашите деца". Програмата на събитието може да видите в прикачения файл.
Подкрепа на специалистите в социалните услуги чрез Кръг за разговор
Подкрепа на специалистите в социалните услуги чрез Кръг за разговор Кръгът за разговор като подкрепа за възстановяване на връзката с клиента  и връщане към „нормалността” по нов начин В продължение на повече от два месеца работата в социалните услуги в общността беше поставена в ситуация на предизвикателства и реконструкция, чиято сериозност беше свързана с начина на възприемане на новите реалности на силно ограничени контакти и директна работа с клиентите. Социалната работа се основава главно на човешките отношения, на връзката с клиентите, поради което ситуацията на извънредно положение я засяга по един твърде радикален начин. Нещо повече, постави на изпитание на пръв поглед обичайни аспекти от нашето ежедневие, в които никога никой не бе се съмнявал - срещи, здрависване, прегръдки, социален живот и други. Това намери своето отражение у професионалната общност в социалната сфера, най-вече социалните услуги, като вероятно постави предизвикателството за една по-системна и осмислена промяна в подкрепата на деца и семейства в риск. Ние в Сдружение Институт по социални дейности и пракитки споделяме идеята, че добруването на децата и техните семейства зависи от компетенциите на професионалистите, които ги подкрепят. Една от формите, с които подкрепяме развитието им е супервизията. Тя предлага място за привилегировано слушане, място, където те имат възможност да говорят за своята работа, за своите преживявания във връзка с нея, и да бъдат изслушани, да разсъждават в обстановка на конфиденциалност, да развиват познание и компетентност, отговорност спрямо собствената си практика. В личен и професионален план, признаването на променената ситуация, на загубите и възможностите са стъпка, която сега е ключова за социални работници, психолози, терапевти и други специалисти, на които предстои преосмисляне на новите перспективи, така че да се осигури физическата  и емоционалната безопасност на деца и родители при връщането им към „нормалността” в услугите. Те самите се нуждаят от „възстановяване” на своите професионални нагласи и приоритети. Не без основание, избрахме Кръгът за разговор като модел на възстановителна практика, чрез който хората решават общностни проблеми, подкрепят се един друг и се свързват един с друг. В рамките на сесии по супервизия на специалисти от Център предоставящ социална услуга за деца в ранна възраст 0- 7 години  и техните семейства, ние приложихме кръгов модел на разговор, за да ги подкрепим в това да погледнат на възникналите трудности в работата като възможности и перспективи. След дълга пауза на изолация и прекъсване на нормалния ход на работа, първата супервизия на специалистите от Центъра бе предизвикателство за възстановяване на усещанията, за обръщане към личните преживявания за случилото се.  Целта, която си поставихме е да ги подкрепим да говорят за своите преживявания и емоции, предизвикани от извънредната ситуация; да осмислят възможностите за връщане към „нормалността” в услугата; за перспективата към която могат да погледнат персоналът и клиентите на услугата, така че всички да се чувстват уверени и в безопасност. Кръг за разговор бе един по-различен подход за тях, с който осигурихме споделено пространство за взаимна подкрепа за справяне с личните и професионални трудности, породени от новите реалности. Кръгът за разговор даде възможност на специалистите да осигурят признание на случилото се и преживяванията, които за всеки са били различни и  променящи живота значително или по-малко;  да „остойностят” настъпилата промяна и да оценят своите постижения и това, което биха искали да запазят и да развият; да бъдат чути от своите колеги, така че всички заедно да възстановят перспективата на връщането към директната работа с клиентите. Те бяха подкрепени в това да осмислят случващото се  през контекста на т.нар. индивидуална и колективна травма от промяната, от загубата на обичайни аспекти на ежедневието и да й придадат нов смисъл, да се уверят, а също и да дадат увереност на децата и родителите в усещането за безопасност и сигурност. Това бе изключително важно за възстановяване на взаимоотношенията в екипа и доверието във връзката с клиентите на услугата. Най-значимото послание „не си сам” помогна на екипа да говори емпатиино за запазените и преоткрити връзки с клиентите-деца и родители, да разсъждава и изведе следващи стъпки за осигуряване на физическата и емоционална безопасност и за преодоляване на доминиращи чувства като страх и безпокойство, да възвърнат способността си да се ангажират в човешката връзка един с друг.  Оценката в края на Кръга беше мотивираща и изпълнена със смисъл за това, колко е важно социалните работници, психолозите и другите специалисти да имат пространство да споделят и да бъдат взаимно чути, за да могат да помагат на хората в риск. „Усетих споделеност, искреност, общи цели и усилия да ги постигнем. Вече знаем, че  това усещане ще предадем и на нашите клиенти.” „Разговорът ни помогна колективно да оценим малките и ценни неща, които постигаме.” „...сега съм по-спокойна и по-уверена в това, което предстои, а именно постепенното възстановяване на контактите с нашите киенти” „Добих увереност, че ще се справим заедно и ще осигурим на клиентите безопасно и сигурно връщане към нашата услуга.” „Преоткрих колко е важно, работейки с детето да бъдем партньори с родителите, защото най-ценната промяна за мен през последните три месеца беше осъзнаването, че емоционалното и психическо здраве на детето зависи от това на родителите и способността им да го разпознават и стимулират.” „За мен е много важно, родителят като влезе тук да е спокоен, че е дошъл на правилното място...”
Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати”
Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” обявяват начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Кампанията е насочена към широката общественост и към родителите. Целите на кампанията са: • да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които казват; • да повиши чувствителността към преживяванията на децата, когато им липсват думи да назоват страданието, което изпитват; • да развие разбирането на родителите и обществото за домашното насилие като обществен проблем; • да повиши информираността, относно последствията за пълноценното развитие на децата, които са свидетели или жертви на домашно насилие; • да привлече вниманието върху факта, че семейството има основна отговорност за осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за детето и да стимулира родителите да поискат подкрепа от компетентни професионалисти, когато имат нужда от нея; • да повиши информираността на родителите за ресурси и специалисти, които да ги подкрепят за използване на ненасилствени методи за отглеждане и възпитание на децата; В кампанията са използвани точни цитати на деца жертви на насилие, с които двете организации работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията. Имената на децата са конфиденциални. Кампанията ще се осъществява онлайн и ще продължи до края на следващата годината. До края на кампанията, всеки родител може да пише в личните съобщения на Фейсбук страницата на проект BODROZI https://www.facebook.com/bodrozi/ , за да сподели проблем и да потърси насоки и информация за подкрепа от професионалисти. Кампанията е част от проект BODROZI, осъществяван от Институт по социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус” с финансовата подкрепа на Европейски съюз. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било то като жертви или като свидетели. Проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. В дейностите на проекта е предвидено консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство Денят на бащата се отбелязва в цял свят, тази година той е на 21 юни. Институт по социални дейности и практики е част от  Националната кампания “Да бъдеш Баща”. В качеството си на партньори на кампанията каним всички татковци и деца свързани с организацията да се включат в нея, приемайки  онлайн предизвикателството към бащи и деца под надслов “Връзката е важна”. Денят на бащата тази година се фокусира върху това да припомни колко важна е връзката на взаимно доверие, уважение, зачитане и подкрепа. „Решихме да дадем живот на една метафора, като я превърнем в практическо занимание и напомним за ценните неща в живота и в семейството. Те са значими не само днес, но и през цялата година”, споделя екипът на националната кампания „Да бъдеш Баща“.  Включете се в предизвикателството за бащи и деца Кампанията тази година отправя предизвикателство с цел да припомни, че най-хубавото се случва с общи усилия. Възелът на приятелството, Водаческият възел и Спасителният възел реални често използвани в планината възли, но и са три послания за ролята на бащата – той трябва да подаде ръка в критичен момент и да остане разбиращ и подкрепящ. Тук можи да видите видеата с инструкции как да завържете всеки от трите възела. Спасителен възел - https://www.youtube.com/watch?v=TTSj9pAOPys Водачески възел - https://www.youtube.com/watch?v=tZIeXIsE5Po Възелът на приятелството - https://www.youtube.com/watch?v=8FLqJqtUCK0 Всеки, който желае да участва в предизвикателството, може да публикува на фейсбук профила си снимка или видео с хаштаг #ВръзкатаЕВажна #WorldFathersDay #ДенНаБащата до 28 юни. Трима от участниците, ще бъдат избрани на случаен принцип и ще получат награди. 
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА На 25 май се проведе национален семинар, на който бяха обсъдени ключовите умения младежи за напускане на алтернативна гржа. Официално откриване направи роф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП. Петя Димитрова, директор програма в ИСДП  представи цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа разработена по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”. И набеляза основните предизвикателства и препоръки за работа с деца, напускащи грижа. Звездица Ковачева, директор програма в ИСДП  представи „Методология на работа с децата, напускащи грижа.” Полина Петрова, психолог в КСУДС, гр. Видин разказа за директната работа с младежи.  След почивката се проведе професионлна дискусия за експерти от административни структури на тема "Как гарантираме успешен процес на излизане от грижа и независим живот -  роля на професионалистите и умения за прилагане на инструментариум за подготовка за напускане" По време на заключителната сесия беше направено обобщение на постигнатото по време на проекта и срещата.   Поради епидемията от Ковид -19 семинарът се проведе онлайн.
Професионална лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда
Професионална лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда Психолози и социални работници от всички услуги управлявани от ИСДП, които водят групова работа и групови програми, се събраха на онлайн среща-лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда. На срещата представители на екипи от КСУДС - Шумен и ЦОП-Славейков в гр. София разказаха за опита си натрупан през последните няколко месеца на извънредно положение в груповата работа с деца в риск и обучение за кандидат-осиновители. Стана ясно, че онлайн активностите, сред които: поставяне на различни по сложност задачи, видео дискусии, развиващи предизвикателства и разтоварващи и стимулиращи доброто настроение игри , са дали на децата усещането, че се са свързани, нормализирали са негативните чувства породени от изолацията и са им дали възможност да се чувстват въвлечени в екипна работа. Обучението за кандидат осиновители е било интерактивно и предварително внимателно адаптирано спрямо възможностите на онлайн платформата. Психолозите, водили обучението, са създали усещането за споделено пространство и топло чувство на общност между участниците. Груповите процеси са били стимулирани чрез дискусии и лични споделяния. Обучението е получило изключително висока обратна връзка. Социалните работници и психолозите се обединиха около мнението, че предварителната подготовка и проверка на готовността на клиентите да се включат в онлайн консултиране или групова работа, е от изключително значение. Бяха споделени и редица креативни решения относно адаптирането на съществуващите програми за обучение и подкрепа за онлайн среда. От публикувано наскоро изследване на ИСДП стана ясно, че голяма част от специалистите, работили в социалните услуги са работили онлайн със своите клиенти. Повечето от тях са въвели нови практики на онлайн работа, които могат успешно да се интегрират и за в бъдеще.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether) На 08 май се проведе среща на професионалисти с цел обсъждане на актуалната ситуация и идеи за подобряване на подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа и подкрепа. Поради епидемията от Ковид-19 срещата се проведе онлайн.      По време на срещата Проф. Нели Петрова говори за контекста на процеса на подготовка за напускане на алтернативна грижа и подкрепата след това и очерта на основните предизвикателства в процеса.Петя Димитрова, директор програма в ИСДП представяне на цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”.  Методологията бе предварително предоставена на всички участници за подробно запознаване бе бъде дискутирана по време на срещата.Експерти от екипа на ИСДП споделиха опит от пилотирането на програмата. Последва обсъждане на тема "Как преходът да стане по-плавен и нетравмиращ за младежа напускащ резидентна грижа и приемна грижа."   
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури Чрез проекта FOCUS Terre des hommes (Tdh) и партньори целят изграждането на  капацитета на професионалистите в сферата да работят чрез мултидисциплинарен начин по индивидуалната оценка на деца, участващи в наказателни производства. Проектът дава възможност на децата да станат агенти на промяната по отношение на по-приятелско към децата правосъдие. В резултат на проекта:    -  465 професионалисти ще бъдат обучени и подобряват способността си да работят по мултидисциплинарно;     - 250 деца жертви или в конфликт със закона ще получат по-добра индивидуална оценка;     - 3000 деца и възрастни ще са по-наясно с дете центрирания подход в наказателното производство; Когато детето е замесено в наказателно производство като жертва или нарушител, съответните юридически специалисти и специалистите по защита на детето трябва да действат и анализират заедно всички аспекти от живота на детето, като идентифицират неговите силни и слаби страни. Тази мултидисциплинарна индивидуална оценка помага да се гарантира достъпът до справедливо правосъдие за детето. От решаващо значение е избягването на дискриминация и възможността на всички деца да се възползват от наличните услуги за подкрепа, включително възстановителното правосъдие. Въпреки че е толкова важно, много държави в Европа имат малък опит в прилагането на мултидисциплинарна индивидуална оценка по комплексен и насочен към деца начин. Проект FOCUS се осъществява в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия, с цел разработване и налагане на практика на мултидисциплинарна индивидуална оценка, която ще осигури индивидуален подход в най-добрия интерес на детето. За целта надграждаме капацитета на професионалистите и създаваме нови инструменти, както и даваме възможност на децата и младите хора да допринесат за по-приятелско към  децата правосъдие. Защита на децата чрез подобрени практики Преразглеждаме съществуващите инструменти, пропуски и най-добри практики при провеждането на индивидуални оценки на деца и използваме резултатите за разработване и пилотиране на нови методи. Чрез нашите обучения лице в лице и онлайн 465 правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози ще се научат да прилагат инструментите и да работят по мултидисциплинарен начин. В рамките на проекта 250 деца, участващи в наказателни производства, ще се възползват от оценка, която ще доведе до тяхната по-добра защита. Всички професионални насоки ще бъдат свободно достъпни за подкрепа на всички практикуващи и политици в страните от ЕС при прилагането на мултидисциплинарни индивидуални оценки. Овластяване на децата да се застъпват за правосъдие, насочено към деца Петдесет деца и младежи с опит в младежката правосъдна система се присъединиха към нашите детски консултативни съвети в България, Гърция, Сърбия, Холандия и Румъния. Ние ги информираме за техните права в наказателното производство, консултираме се с тях по дейности и материалите по проекта и ги подкрепяме да станат „адвокати на децата”. Те ще обменят идеи и ще споделят своя опит с юридически експерти и професионалисти, което ще спомогне за подобряване на практиките и процедурите за индивидуална оценка на деца в наказателни производства. Използвайки нашата методология YouCreate за участие, насочваме децата и младежите да развиват по свой творчески начин комуникация относно правосъдието, насочено към детето и правата на децата в наказателните производства. За да информираме повече хора за важността на мултидисциплинарния подход, видеоклиповете и други материали за деца ще се споделят чрез социалните медии, партньорските мрежи и нашата онлайн платформа за закрила на детето ChildHub. Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2020 - декември 2021 г.) Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с: Child Circle; Child Rights Centre (CRC) in Serbia; Defence for Children International Netherland- ECPAT Nederland (DCI-ECPAT); Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria; Terre des hommes Romania; Terre des hommes Hellas. Финансиране: Собствен принос (20%) Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%) Общ бюджет: 666.729,84 EUR За повече информация, моля, свържете се с: Мариама DIALLO, регионален мениджър на програмата, достъп до правосъдие, на: mariama.diallo@tdh.ch
ПИШЕТЕ НИ
ПИШЕТЕ НИ Даваме си сметка, че в някои семейства е трудно проблемите да бъдат споделени на глас по телефона. За ваше улеснение предлагаме да ни пишете по имейл и скайп. Подготвени психолози и социални работници от центровете на ИСДП в страната ще ви пишат в отговор. Може да поискате консултации във връзка с: Негативни мисли и проблеми породени от изолацията Страхове и притеснения Проблеми в общуването с деца и юноши Възникнали в семейството конфликти Вербално и физическо насилие Не чакайте проблемите да излязат от контрол. Потърсете помощ навреме от отговорни професионалисти. . Видин КСУДС скайп: ksuds_vidin sapi_vidin_ksuds@abv.bg . Монтанa Зона заКрила скайп:zona montana zonazakrila_montana@abv.bg . София скайп: Център за обществена подкрепа София sapi_slaveykov@abv.bg cop_nadejda@abv.bg . Шумен КСУДС скайп: КСУДС Шумен ksu_sh@abv.bg . Шумен "Зона заКрила" скайп: zonazakrila_sh ksu_sh@abv.bg