Събития

Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България
Цикъл от лекции на Фройдиско поле - България "Какво иска един психоаналитик" От месец декември стартира цикъл от лекции на Фройдиско поле - България "Какво иска един психоаналитик" Лекциите се реализират с подкрепата на Специалност "Социална педагогика" към Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" и на Френския Културен Институт - София. Програма Петък, 09 декември 2005 г. Г-жа Джудит Милер, президент на Фондация "Фройдиско поле" "Психоанализата:защо и как?" Водещ дискусията г-жа Нели Петрова, доцент в Катедра по социална педагогика към ФНПП на СУ"Климент Охридски" Петък, 13 януари 2006 г. Г-н Филип Лакаде, психоаналитик , член на Световната Асоциация по Психоанализа: "Заявката за уважение при юношата" Водещ дискусията Евгени Генчев, предстедател на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологическо консултиране (БАПП) Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" Петък, 26 май 2006г. Г-н Патрик Монрибо, психоаналитик,член на Световната Асоциация по Писоханализа: "Какво представлява психоаналитичното лечение" Водещ дискусията г-жа Хариета Манолова, клиничен психолог в детската психиатрична клиника "Св. Никола" към Медицински университет Лекциията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" Петък, 23 юни 2006 Д-р Даниел Роа , психоаналитик, член на Световната Асоциация по Психоанализа: "Семейството: неговата функция, неговите употреби" Водещ дискусията г-жа Весела Банова, зам.председател на Държавната агенция за закрила на детето Лекцията ще се проведат от 18ч. до 20ч. в Аулата на СУ "Климент Оридски" ВХОД СВОБОДЕН За справки: г-жа Нели Петрова, 02/852 47 13, e-mail:npetrova_dimitrova@abv.bg