Събития

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА: МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА: МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР НА ТЕМА: МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО (уебинар на български език) 08.02.2023 г., 14.00-15.30 часа Линк към страницата на уебинара: https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/model-za-razreshavane-na-konflikti-v-uchilische-za-prevenciya-na-nasilieto Участници: педагогически специалисти, учители, социални работници, психолози и всички, за които темата представлява интерес. Уебинарът се провежда от екип на Сдружение ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ в рамките на Проект „РЕВИС-Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“, финансиран по Програма „Права, равенство, гражданство 2014-2020“ на Европейския съюз. Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des Hommes в Унгария и се реализира в партньорство с организации от Румъния, Хърватия и Сърбия. По време на уебинара ще проучим как възстановителните подходи могат да подпомогнат работата ви, развивайки способност за справяне с конфликтни ситуации у младите хора и персонала в училище. Ще бъде представен един възможен модел за ненасилствено решаване на конфликти и противоречия в класната стая, който се основава на ключови принципи от възстановителното правосъдие. Прилагането на модела дава възможност не само на участниците в конфликта, но и на засегнатите от него, т.е. цялата класна/училищна общност да се изправят заедно и да говорят за това какво се случи, кой беше повлиян, как се почувства всеки от нас и от какво има нужда. Превенцията на насилието е свързана с формиране на общностна култура и мислене, където всеки е важен и отговорен за последствията, където не се вика, удря и наказва и където всички могат да помогнат за трансформиране на взаимоотношенията помежду им. Във втората част ще можем да чуем какви практики се прилагат за справяне и решение с насилието в училищната среда, разработени по проект РЕВИС. Водещи на уебинара: Борислава Гицова Координатор на международни проекти, ориентирани към въвеждане на систематичен метод за превенция на насилието и закрила на децата от всички форми на насилие и прилагане на възстановителни практики за разрешаване на конфликти и подобряване на взаимоотношенията в училище. Има дългогодишен опит и експертиза за развиване и прилагане на систематичното и цялостно приемане на възстановително мислене и умения в училищната общност. Притежава квалификации и сертификати за правоспособност в областта на прилагане на възстановителни практики, включително и за обучител по темата. Практикува фасилитиране на кръг, семейно-групови конференции, други възстановителни процеси за решаване на конфликти в общността. Звездица Асенова Пенева-Ковачева Дългогодишен експерт по теми свързани с права и закрила на децата, които в последните години развива като Програмен директор в Институт по социални дейности и практики, методист, супервизор и обучител в полето на социалната работа. Разработва и координира програми, проекти и изследвания в социалната сфера и в областта на правата на децата с фокус деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона. Специфичен интерес представлява темата за насилието над деца, включително и превенция на тормоза и насилието в училищна среда. Привлечена е от идеите на възстановителното правосъдие и има опит в прилагане на  практики за решаване на конфликти в общността като помирителни кръгове, семейно-групови конференции и други възстановителни процеси за ненасилствена комуникация, най-вече сред деца и млади хора. В този фокус, е преминала обучения по фасилитиране на кръгов процес в Transforming Conflict, National Centre for Restorative Justice in Youth Settings Mortimer Hill.   Как да се включите: Използвайте линка по-горе, за да се регистрирате за уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите мейл с линк към стаята за уебинара и инструкции как да се присъедините. Присъединяването е много лесно, не изисква никакви специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.  
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО Съдържание Доставчиците на социални услуги са изправени пред редица предизвикателства, свързани с прилагане на Закона за социалните услуги и приложимата подзаконова нормативна рамка. Социалната услуга ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО е част от комплекса от дейности за подкрепа на деца, млади хора, семейства и лица в уязвима и рискова ситуация, които имат потребност и желание да ползват социални услуги. Институт по социални дейности и практики има дългогодишен опит в предоставяне на застъпнически дейности и придружаване на деца и семейства, придобит в директната работа с деца жертви и свидетели на насилие, деца в конфликт и контакт със закона, деца в родителски конфликти и техните семейства. Опитът ни се базира на теоретично познание и е интегриран в множество издания, публикации и наръчници по темата. Бихме искали да споделим нашия опит и разбиране по темата ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, като за целта създадохме обучителен модул, представящ същността на социалната услуга, цели, основни дейности и начини за реализирането им от екипите на социалните услуги. Обучителната програма е изцяло с практическа насоченост и включва работа по конкретни случаи, изведени от практиката, примери за успешни интервенции и предизвикателства. Продължителност 10 учебни часа, от които: 8 ч. присъствени онлайн и 2 ч. самостоятелна работа. Участници Обучението е предназначено за професионалисти, които работят в социални услуги, доставчици на социални услуги, експерти от общински и областни администрации, дирекции Социално подпомагане и др. График, 2022 г. 28 октомври   Срок за ранно записване 04 ноември   Краен срок за записване на участниците 08 ноември   Получаване на програма, материали, указания за участие 9 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Въведение в темата. Нормативни основания. Основни понятия и как те се отнасят към нашата работа. Цели на социалната услуга Застъпничество и посредничество. Методика и организация на застъпничеството. Практическа работа. 9 ноември-10 ноември 2 учебни часа Самостоятелна работа 10 ноември 13.30-17.00 4 учебни часа Присъствено обучение онлайн: Дейности по застъпничество и посредничество като част от работата по предоставяне на услугата. Практическа работа. Удостоверяване Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции в обучението Цена и заплащане Такса обучение за 1 участник 140 (сто и четиридесет) лв. без ДДС Заплащане на таксата преди срока за ранно записване 120 (сто и двадесет) лв. без ДДС Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация 110 (сто и десет) лв. без ДДС за всеки участник Таксата се заплаща по банков път.  Банкови данни: Обединена българска банка АД  IBAN: BG37UBBS80021020198450  BIC/SWIFT: UBBSBGSF Основание: такса обучение на …… (име и презиме) Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес:https://forms.gle/cSwJoZ7Qpd9wTHuW6. Записване За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org 
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище
Заедно за сигурна и позитивна среда в нашето училище В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ“.  Програмата е разработена от Международен институт за правата и развитието на детето в рамките на проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, който обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето. Програма е разработена, така че да отговаря на реалните нужди и контекста в различните населени места и училищна среда, в които тя ще се пилотира и прилага, както и за да се осигури нейната устойчивост и последващо прилагане в другите 8 училища партньори. Учениците са равностойни участници в процеса на промяна, тъй като феноменът на насилието в училищата засяга най-пряко самите деца. Обръщаме се към децата, тъй като те най-добре знаят какъв е проблемът и какви могат да бъдат потенциалните му решения. За това дейностите са насочени към активното включване на децата и следване на тяхното мнение. Пилотните  училища имат различен контекст в средата и общността, което дава възможности за приложението на методологията. Програмата е добре структуриранае в 4 модула следвана от интерактивни дейности с участието на децата. Пилотирането дава възможност да се пробира на практика приложението й и по този начин да се направи транзит към другите училища, където ще се прилага.
Конференция
Конференция "Зовът на децата зад затворените врати" ИСДП и Фондация „Асоциация Анимус“ организират регионална конференция „Зовът на децата зад затворените врати“. Конференцията е завършваща част на проект „БОДРОЗИ“ и е насочена към професионалисти и вземащи решения от облстите социална работа; правосъдие; правоприлагане. Ще можете да чуете повече за разпространението на насилието в България и какви са особеностите на начина на работата на институциите и социалните услуги във всяка област. Освен това ще поговорим за дете-центрирания подход и как интересите на детето се вземат предвид в процедурите, какви са новостите тук. Ще поговорим и как можем да постиганем на практика на сътрудничество около конкретен случай и как резултатите на проекта могат да се използват в бъдеще. Ще споделим опита си в обучението на професионалисти в цялата страна за справяне със случаи на домашно насилие, в които децата са жертви и/или свидетели, и как сме разработили интервенция, променяща практиката. Освен това ще можете да чуете как съседните ни страни организират своите дейности за защита и как може да се приложи подходът, центрирам към нуждите на детето. Конференцията ще се проведе на 02 и 03 декември, 2021г. Можете да се регистрирате за конференцията тук: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc--spj0rGNeVRw69huzQvLg3tF1YN5zR Събитията ще бъдaт предавани на живо в нашия FB профил: https://www.facebook.com/sapibg
Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност
Научете повече в онлайн конференцията “Резилианс: превенция на насилието в училищната общност" Събитието е подходящо за учители и училищни екипи и представители на РУО, НПО които искат да: разберат защо е важно да се учим да развиваме силните страни на децата; научат какво помага на един учител да работи за развиване на силните страни в учениците; чуят съвети за развиване на силните страни в различен контекст; си представят как още може да изглежда партньорството между учители, родители и деца.   Повече за проекта "Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието" Проектът " Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието" се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания) и Институт по социални дейности и практики. Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г. Разработена и приложена в 8 държави общо споделена концептуална рамка за превенция на насилие над деца, основана на техните силни страни и опори, на общо разбиране и прилагане Детско участие в процеса по превенция на всички видове насилие в училище Въвличане на родителите – преки и непреки участници за промяна на нагласите и отношенията към децата и младите хора, основани на разбиране и диалог. Информирана широката общественост за достатъчно добро родителстване, добро третиране на децата в семейството и училището,. Според валидните дании, които имаме до момента: Обхванати над 350 професионалисти и създадени професионални общности за разпространение на информацията за Резилианс подхода и как тази концепция се прилага в практиката Над 150 ученици, които са подготвени като водещи и участници в обучения, уъркшопове, дискусионни срещи, групова работа Над 60 ученици участвали в разработване и изпълнение на свои проекти за превенция на насилието и позитивна среда в училище
ОБУЧЕНИЕ: ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА
ОБУЧЕНИЕ: ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА ОБУЧЕНИЕ  ПО ТЕМА: ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ. ИНФОРМИРАНЕ, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕСА.   I. Продължителност: 48 учебни часа/6 дни II. Място на провеждане: гр. София, Център за обществена подкрепа, ул. Пиротска 175 https://goo.gl/maps/tBRRrEm8jRC2   III. Време на провеждане: Обучението ще се проведе  на 2 етапа, всеки по 3 дни през период от 10 до 15 дни. Етап 1 - 29 септември-01 октомври, 2020 Етап 2 – в периода 12 октомври-16 октомври, 2020 след конкретно договаряне с участниците Всеки учебен ден съдържа 4 занятия (сесии) по 90 минути (2 учебни часа), след всяко занятие се предвижда 30 минути почивка. Начало на учебния ден: 9.30 часа. Край на учебния ден: 17.30 часа.  IV. Обучители: Модул 1 -  психолог детско развитие Модул 2 -  адвокат Модул 3 -  ръководител на специализиран екип за разпити на деца, жертви и свидетели на престъпление.   V. Разпределение на учебното съдържание: Първи ден Модул 1: Психологическо развитие на детето Запознаване на участниците. Въведение и представяне на обучението. Сесия 1 Дефиниции, видове, фази на интервюто Сесия 2  Цели, интерес на интервюто. Място и поведение на  Интервюиращия.   Интервюиране и семейна динамика. Първо и последващо интервю.                                                                                   Сесия 3  Възрастово развитие на децата. Кризи на развитието според  Е.Ериксон.   Теория на привързаността. Връзка между травма, привързаност и развитие на детето. Психологически особености на деца жертви на  насилие. Сесия 4 Специфика на интервюиране на деца  от  3 до 7 години  и от 7 до 12  години.   Втори ден Модул 1: Психологическо развитие на детето   Сесия 5  Запознаване с последиците върху психиката и поведението на жертвите на престъпление. Обучителен филм. Сесия 6  Специфика на интервюиране на деца 12-18 години. Сесия 7  Методи и материали – спомагащи медиатори в интервюто. Сесия 8  Изготвяне на специализирана индивидуална оценка на пострадалото дете според изискванията на Директивата 2012/29/ЕС. Информиране и застъпничество  на детето при участие в правни процедури.   Трети ден Модул 2: Граждански и наказателен процес. Застъпничество и лобиране   Сесия 1  Международни стандарти за правата на децата, участници в правни   процедури. Сесия 2  Престъпления извършени срещу деца. Сексуални престъпления. Сесия 3 Наказателен процес. Фази в наказателния процес – досъдебно  производство, съдебна фаза. Участие на детето в наказателното производство. Сесия 4  Граждански процес. Участие на детето в граждански производства. ЗЗДН. СК, ЗЗД.   Четвърти ден Модул 3: Разпити и изслушване на деца-подготовка и провеждане. Сесия 1 Как децата разкриват насилието. Синдром на приспособяване към насилието. Последици от насилието.                Сесия 2  Как майките разкриват насилието над децата и услуги за майките. Методика за разпит на деца – въведение. В какво детето е различно от възрастния? Обучителен филм І част. Сесия 3 Обучителен филм ІІ част – Как да подготвим детето за разпита? Дискусия. Упражнение за опознаване на общия език на детето, общо ниво на способност да говори и разказва. Сесия 4 Презентация „Инструкциите” – обобщение и дискусия. Упражнения „Ролева игра”   Пети ден Модул 3: Разпити и изслушване на деца-подготовка и провеждане. Сесия 5 Техники, които подпомагат разпита на деца – сприятеляването в подготовката на детето за разпит. Обучителен филм - ІІІ част. Упражнения. Сесия 6 Техники за задълбочаване и изясняване при разпит на деца. Обучителен филм ІV част. Упражнения и преглед на видео запис от разпит на деца. Сесия 7 Техники „Разказ в разказа”. Упражнения „Ролева игра”. Упражнения и преглед на видео запис от разпит на деца. Сесия 8 Междуинституционално сътрудничество. Протокол за местно взаимодействие при случаи на престъпления над  деца. Професионална етика при разпит на деца, жертви на престъпления и сексуални посегателства.   Шести ден Практическа работа по изготвяне на оценка и провеждане на изслушване. VI. Организация на обучението Участниците сами поемат разходите си за пътуване и нощувка , ако са извън населеното място на провеждане. Участниците, приключили обучението ще получат сертификат,  а по желание на участника-удостоверение за професионално обучение по част от професия Сътрудник социални дейности, Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск. VII. Цена и начин на плащане. Цената за един участник е 350 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Таксата може да бъде платена по банков път на една или две вноски преди участие във всеки етап на обучението по следната сметка: Банка ДСК ГР. СОФИЯ BG62STSA93001527329546 BIC: STSABGSF Сдружение ИСДП   Повече информация за предлаганите от ЦПО към ИСДП услуги и възможности за подаване на заявки може да намерите на официалния ни сайт: http://www.sapibg.org/bg или да потърсите контакт на тел. 02 852 47 13, 0892 232781, ел.поща: z.kovacheva@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева,  ДИРЕКТОР на Център за професионално обучение, ИСДП. Може да потвърдите желание за участие в обучението като попълните прикачената регистрационна форма и я изпратите на посочения електронен адрес! Краен срок за регистрация: 25 септември, 2020
Заключителната конференция по проекта
Заключителната конференция по проекта "Децата на фокус в реформата на съдебната система" Скъпи съдии, адвокати, медиатори, психолози, социални работници, педагози, родители в конфликт, приятели на „Децата на фокус“ - с настоящото имаме удоволствието да ви поканим на заключителната конференция по проекта "Децата на фокус в реформата на съдебната система" по ОПДУ, която ще се проведе на 22.07.2020 г. (сряда) от 10:00 до 13:00 ч. в зала А в сградата на Българската търговско-промишлена палата, на адрес: гр. София 1000, ул. „Искър“ № 9. За записване – моля попълнете следната форма: https://forms.gle/2KSNtgj7rSCotaty7. Конференцията ще бъде излъчвана и на живо онлайн, на страницата "Децата на фокус" на адрес: www.facebook.com/ChildrenOnFocus. Партньори по проекта са: Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), Национална мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Асоциация "Родители" и Фондация "За нашите деца". Програмата на събитието може да видите в прикачения файл.
Професионална лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда
Професионална лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда Психолози и социални работници от всички услуги управлявани от ИСДП, които водят групова работа и групови програми, се събраха на онлайн среща-лаборатория за споделяне на опит и добри практики за дистанционна работа във виртуална среда. На срещата представители на екипи от КСУДС - Шумен и ЦОП-Славейков в гр. София разказаха за опита си натрупан през последните няколко месеца на извънредно положение в груповата работа с деца в риск и обучение за кандидат-осиновители. Стана ясно, че онлайн активностите, сред които: поставяне на различни по сложност задачи, видео дискусии, развиващи предизвикателства и разтоварващи и стимулиращи доброто настроение игри , са дали на децата усещането, че се са свързани, нормализирали са негативните чувства породени от изолацията и са им дали възможност да се чувстват въвлечени в екипна работа. Обучението за кандидат осиновители е било интерактивно и предварително внимателно адаптирано спрямо възможностите на онлайн платформата. Психолозите, водили обучението, са създали усещането за споделено пространство и топло чувство на общност между участниците. Груповите процеси са били стимулирани чрез дискусии и лични споделяния. Обучението е получило изключително висока обратна връзка. Социалните работници и психолозите се обединиха около мнението, че предварителната подготовка и проверка на готовността на клиентите да се включат в онлайн консултиране или групова работа, е от изключително значение. Бяха споделени и редица креативни решения относно адаптирането на съществуващите програми за обучение и подкрепа за онлайн среда. От публикувано наскоро изследване на ИСДП стана ясно, че голяма част от специалистите, работили в социалните услуги са работили онлайн със своите клиенти. Повечето от тях са въвели нови практики на онлайн работа, които могат успешно да се интегрират и за в бъдеще.
Oбучение за съдии, адвокати, медиатори
Oбучение за съдии, адвокати, медиатори Oбучение за съдии, адвокати, медиатори Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”, организира БЕЗПЛАТНО ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ за СЪДИИ, АДВОКАТИ и МЕДИАТОРИ в няколко града в страната. Обучението ще включва кратко представяне на основните цели и дейности по проекта „Децата на фокус“, както и следните панели: - „Какво знаем и какво не знаем за децата и детското развитие. Ериксон, Пиаже, Маслоу – теория и практика“; - „Съдебно решаване на родителски спорове. Домашно насилие и родителско отчуждение“; - „Анализ на добри практики от чужбина“; - „Единна методология за изследване най-добрия интерес на детето“; - „Информационни сесии за родители, преминаващи през развод“; - „Съдебно препращане към информационни сесии и медиация“. Темите са изключително актуални и представляват интерес за съдии, адвокати и медиатори, работещи в сферата на семейното право. За записване - пишете ни на адрес: deca@pamb.info. NB! Възможно е записване и само за една от двете дати. Обучението е част от изпълнението на проекта „Децата на фокус в реформата на съдебната система”, финансиран от ЕС и Оперативна програма "Добро управление".  
ПО МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА ДИСКУТИРА ЕКСПЕРТНА ГРУПА
ПО МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА ДИСКУТИРА ЕКСПЕРТНА ГРУПА Доставчици на социални услуги, независими експерти, представители на АСП, МТСП, АЗ, ДАЗД се събраха, за да обсъдят изготвяне на методика за работа с младежи, напускащи алтернативна грижа се събра днес в Център за обществена подкрепа "Славейков" управляван от ИСДП. ИСДП инициира работната група с цел изготвяне на методика за работа с младежи, напускащи алтернативна грижа. Групата е във връзка с проект „Заедно след алтернативна грижа” (OUTogether).” Една от основните проблематични области е подготовката на децата за напускане на грижа и за започване на самостоятелен живот. При все че съществуват специализирани услуги за такива деца – като преходно, защитено и наблюдавани жилища, както и че се прави план за подготовка за напускане, екипът на ИСДП счита, че може да се направи повече за подготовката на децата за напускане на грижа. Ето защо проектът „Заедно след алтернативна грижа”(OUTogether) цели подобряване на грижата за деца, които напускат алтернативна грижа. Рзултатите от дискусиите в експертната група ще бъдат ОБОБЩЕНИ И представени пред националните институции.