Събития

Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен
Стартира нова група за бъдещи майки в училището за бременни към Комплекс за социални услуги в Шумен Осемнадесета група от училището за бременни в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен   На 17 юни в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен започна работа 18-та група от „Училището за бременни". Десет бъдещи майки през следващите два месеца ще споделят чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса, бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето, изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Молби за включването в училището за бременни се приемат на място в Комплекса за социални услуги в гр. Шумен – Бул. Димитър Благоев № 10. Телефон за повече информация: 054/ 850 777.
Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика
Социални работници от КСУДС в Пазарджик участваха в обучение на тема ,,Когнитивно-поведенческа психотерапия-теория и практика"  На 18.06.210 год. КСУДС участва в обучение на тема „Когнитивно-поведенческа психотерапия – теория и практика" организирано от обучителен център „Човеколюбие" към сдружение „Човеколюбие" - гр.Пазарджик. Настоящият обучителен модул е част от програмата „Панорама на терапевтичните школи в психологията", която се провежда през 2010 год. в ЦСРИ „Човеколюбие" с обучители от Център „Спектра" гр. София. Програмата на обучението включваше представяне на основни понятия в когнитивната психология, представяне на методи и методология в когнитивната психотерапия, уъркшоп. Участие взеха психолози от Ресурсен център гр. Пазарджик, психолози от Център за хора с увреждания с. Звъничево, психолог от МКБПП към община Септември представители на: Дом за стари хора гр. Пазарджик; Наблюдавано жилище за младежи над 18 год. гр. Пазарджик и  клиенти на ЦСРИ гр. Пазарджик.
Обучения на Комисиите за детето в София град и София област
Обучения на Комисиите за детето в София град и София област В рамките на Проект „Разширяване на модела на Приемната грижа в България", Областен център по приемна грижа в София стартира обучения на членовете на Комисията за детето в София град и комисиите в София област.   Първото обучение се проведе на 09.06.2010г. в община Антон. В обучението взеха участие 8 члена на комисията. Присъстващите получиха информация за процеса на предоставяне на услугата, оценката на приемните семейства и най-вече за взаимодействието на партньорите в съответната община. На 10.06.2010г. в сградата на Областен център по приемна грижа се проведе обучението на Софийската Комисия за детето. Обучители бяха доц. Нели Петрова и д-р Надя Стойкова. Обучението премина в дискусии, насочени към ролята на всеки един от участниците в процеса, както и по отношение на ресурсите, необходими на кандидатите, желаещи да полагат грижи за нуждаещото се дете. На 15.06.2010г. се проведе обучение на комисията за детето към община Божурище. В него взеха участие представители на общината, на отдела за закрила на детето, директорите на местните детски градини. Членовете на комисията участваха оживено в дискутиране на въпроси свързани със спецификата и практическото осъществяване на приемната грижа. Бяха разгледани и конкретни случаи на приемни семейства. Обученията продължават в следния график: 17.06.2010г. - Етрополе 21.06.2010г. - Чавдар 22.06.2010г. - Сливница + Драгоман 24.06.2010г - Своге и Годеч 25.06.2010г - Копривщица 29.06.2010г. - Правец
Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област
Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област Областен център по приемна грижа – София, стартира информационни срещи по приемна грижа в читалища на територията на София град и София – област. Контакти бяха осъществени със следните читалища в гр. София: „Стилян Пешев", „Свобода", „Просвета", „Съзнание", „Искра", „Отец Паисий". На 25.05.2010г. беше проведена информационна среща със служители на читалище „Аура" – гр. София. Бяха предоставени рекламни и информационни материали по приемна грижа. Такава среща се осъществи и в читалище „Изгрев" – с. Волуяк. На 27.05 беше проведена мобилна информационна кампания по приемна грижа в гр. Елин Пелин. Раздадени бяха рекламни и информационни материали сред граждани в Елин Пелин в рамките на ежегодно провеждащите се „Шопски празник"2010. Бяха проведени срещи със секретарите на читалището в гр. Елин Пелин, читалището в с. Равно поле и читалището в с. Нови хан. На 15.06.2010г. се проведе информационна среща със самодейци в читалището в с. Волуяк на срещата беше прожектиран филма "Доброволна любов" в който са показани три истории на приемни родители. Историите трогнаха присъстващите на срещата и отвориха поле за дискусия и въпроси. На 02.07.2010г. в читалище „Слънчице" гр. Ихтиман ще се проведе информационна среща с граждани.
Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд
Празник по случай със „Световния ден за борба с детския труд" се отпразнува в КСУДС - Пазарджик На 14.06.2010г. в КСУДС гр. Пазарджик се проведе празник свързан със „Световния ден за борба с детския труд" в него участваха около 25 деца от Пазарджик и региона.   Целта на празника беше още веднъж да насочим вниманието на обществеността към проблемите на децата и по-тясно негативите свързани с „Детския труд". Имаше кратко приветствие от единия водещ към участниците в празника, след което две от децата участващи в празника прочетоха два от разказите, написани ни по време на информационните срещи на тема „Не, на детския труд", които се състояха в училищата в с. Огняново /ОУ „Отец Паисий"/ и с. Черногорово /Прогимназия „Асен Златаров"/ На изкуствено създадена стена участниците в празника изписаха „От какво се нуждаят децата", след което водещите унищожиха написаното от децата и те имаха възможност да споделят „Как се чувстват, ако самите те нямат тези неща". След това направихме дискусия с децата за липсите в живота на работещото дете. Участниците по групи изработиха постери по снимки на деца въвлечени в тежки форми на детски труд, на които написаха „Вредите от детския труд" , като част от тях украсиха постерите си с мрачни и тъжни картини. Децата ги залепиха на голяма подвижна стена, зад която имаше наредени детски играчки, материали за рисуване, игри. Участниците бяха помолени да скъсат и тези постери, след което отворихме вратите и направихме предела между това „Какво имат работещите деца и какво всъщност трябва да имат децата".
Обучение на тема ,,Участие на деца жертви на насилие в наказателното производство
Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд
Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 12 юни – Световен ден за борба с детския труд На 12 юни България за девети път отбелязва Световния ден за борба с детския труд, обявен от Международната организация по труда. Комплексът за социални услуги в Шумен активно работи по проблемите на децата принуждавани да работят и оказват подкрепа на техните семейства. „Да говорим за тежките форми на детски труд открито и на открито" това мото избраха социалните работници за да насочат вниманието на шуменци към децата, които са принудени да работят. Тематичен транспарант е поставен до сградата на Инспектората по образование. На 11 юни социални работници през целия ден провеждаха срещи с шуменци, които бяха насърчени да изразят своята гражданска позиция През последните две години Комплекс за социални услуги за деца и семейства в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето", Областна Дирекция „Инспекция по труда", РУ на МВР и други институции работят за идентифициране на деца, въвлечени в тежки форми на труд. По Проект, реализиран през 2008 и 2009 година и финансиран от Международната организация по труда, бяха обхванати 106 деца в риск, които са насочени към социални и образователни услуги. Децата получиха и материална подкрепа съобразена с индивидуалните им потребности. Към настоящия момент продължава работата с деца, за които има риск да бъдат принуждавани да работят.
Международно Обучение
Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г. Международно Обучение "Въведение в резилианс" – Латвия, 25-28 май 2010г.   През месец май в Латвия се проведоха две базови обучения на тема "Въведение в резилианс" с обучители д-р Надя Стойкова и Деяна Кюрчиева /ИСДП/. Първото обучение се проведе на 25-26 май на територията на дома за деца в гр. Желгава. В него се включиха 15 участника - психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, работещи в специализирани институции и центрове за деца. Второто обучение се проведе на 28 май в Центъра за работа с деца "Дардедзе", Рига. Участваха общо 19 души – представители на Държавния инспекторат за защита правата на децата в Латвия, социални работници, психолози и учители. По време на обучението бяха разгледани теми, свързани с подхода резилианс, факторите на резилианс и възможни начини за практическа работа с деца. Бяха използвани интерактивни методи, като работа в малки групи и работа по казуси от практиката на обучаемите в контекста на подхода резилианс. И двете обучения преминаха при висока активност от страна на участниците, които изразиха желание за участие в бъдещи обучения по резилианс.