Събития

Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца
Кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца На 22.11.2011г., ИСДП стартира кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца. Партньори в кампанията са Столична община, Община Шумен, Община Пазарджик, ДАЗД, радио N-Joy, bTV, агенция ГРЕЙ.   Кампанията се реализира в рамките на проект „Детство без насилие" (финансиран от фондация ОУК) и проект „Защита правото на детето, жертва на престъпление, на психологична подкрепа и щадящи процедури за изслушване" (финансиран от Програма „Основни права и гражданство" на ЕК). Кампанията бе открита от доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, с участие в сутрешния блок на бТВ. Паралелно в Столична община и в Община Шумен се състояха пресконференции, на които журналистите бяха запознати със симптомите за насилие и услугите, които се предоставят за деца, жертва на насилие. За работата на професионалистите от ЦОП София с децата, жертва на сексуално посегателство, бе излъчен репортаж в Нова телевизия. За планираните дейности в Шумен, Пазарджик и София ще публикуваме новини. Посланието на кампанията е: Децата, жертва на сексуална злоупотреба, искат да станат невидими. Акцент поставяме върху качеството на професионалната подкрепа за децата, бдителността на родителите, подкрепата за детето и създаването на условия за споделяне. Сайтът на кампанията е www.detetosvidetel.org Публикации в медиите: http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/story/640764998-Neli_Petrova_Vsyako_osmo_dete_e_bilo_jertva_na_seksualna_zloupotreba.html http://shum.bg/index.php?item=68295 http://focus-news.net/?id=n1592667 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=812524 „Кампанията е организирана и е проведена за първи път в Полша през 2010 от фондация Ничии деца, Полша. Материалите за кампанията са създадени с обществено полезна цел от GreyWORLDWIDEPoland. Материалите, публикувани в рамките на кампанията, са предоставени за адаптация от Фондация Ничии деца безвъзмездно."
Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик
Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик На 22.11.2011 г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе информационна среща с ученици от VІІІ клас от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик. Срещата бе част от дейността на кампания „НЕ НА НАСИЛИЕТО", която Комплекса организира и провежда в периода от 07.11.2011 г. – 07.12.2011 г.   Срещата бе предварително договорена с г-н Божинов, педагогически съветник на училището, да се проведе в час на класния ръководител. Дейността, която се проведе в КСУДС бе свързана с насилието. Учениците бяха разделени на 3 групи, като имаха възможност да напишат своите предложения за общество без насилие. След това се проведе дискусия с учениците за това как ние да създадем това общество и „оковите", които ни пречат за да го достигнем. В края на дейността на учениците се раздадоха балони. Помолени бяха да напишат на балоните „оковите", които стоят пред тях. След това всяко дете имаше възможност да сподели в групата своите „окови". В края на занятието участниците имаха възможността да счупят „оковите", като спукат балоните. Следваща дейност по кампанията ще се проведе на 29.11.2011 г. отново с ученици от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик.