Събития

Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати”
Начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” обявяват начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Кампанията е насочена към широката общественост и към родителите. Целите на кампанията са: • да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които казват; • да повиши чувствителността към преживяванията на децата, когато им липсват думи да назоват страданието, което изпитват; • да развие разбирането на родителите и обществото за домашното насилие като обществен проблем; • да повиши информираността, относно последствията за пълноценното развитие на децата, които са свидетели или жертви на домашно насилие; • да привлече вниманието върху факта, че семейството има основна отговорност за осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за детето и да стимулира родителите да поискат подкрепа от компетентни професионалисти, когато имат нужда от нея; • да повиши информираността на родителите за ресурси и специалисти, които да ги подкрепят за използване на ненасилствени методи за отглеждане и възпитание на децата; В кампанията са използвани точни цитати на деца жертви на насилие, с които двете организации работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията. Имената на децата са конфиденциални. Кампанията ще се осъществява онлайн и ще продължи до края на следващата годината. До края на кампанията, всеки родител може да пише в личните съобщения на Фейсбук страницата на проект BODROZI https://www.facebook.com/bodrozi/ , за да сподели проблем и да потърси насоки и информация за подкрепа от професионалисти. Кампанията е част от проект BODROZI, осъществяван от Институт по социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус” с финансовата подкрепа на Европейски съюз. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било то като жертви или като свидетели. Проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. В дейностите на проекта е предвидено консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство
Отбележете Денят на бащата, включете се в забавно предизвикателство Денят на бащата се отбелязва в цял свят, тази година той е на 21 юни. Институт по социални дейности и практики е част от  Националната кампания “Да бъдеш Баща”. В качеството си на партньори на кампанията каним всички татковци и деца свързани с организацията да се включат в нея, приемайки  онлайн предизвикателството към бащи и деца под надслов “Връзката е важна”. Денят на бащата тази година се фокусира върху това да припомни колко важна е връзката на взаимно доверие, уважение, зачитане и подкрепа. „Решихме да дадем живот на една метафора, като я превърнем в практическо занимание и напомним за ценните неща в живота и в семейството. Те са значими не само днес, но и през цялата година”, споделя екипът на националната кампания „Да бъдеш Баща“.  Включете се в предизвикателството за бащи и деца Кампанията тази година отправя предизвикателство с цел да припомни, че най-хубавото се случва с общи усилия. Възелът на приятелството, Водаческият възел и Спасителният възел реални често използвани в планината възли, но и са три послания за ролята на бащата – той трябва да подаде ръка в критичен момент и да остане разбиращ и подкрепящ. Тук можи да видите видеата с инструкции как да завържете всеки от трите възела. Спасителен възел - https://www.youtube.com/watch?v=TTSj9pAOPys Водачески възел - https://www.youtube.com/watch?v=tZIeXIsE5Po Възелът на приятелството - https://www.youtube.com/watch?v=8FLqJqtUCK0 Всеки, който желае да участва в предизвикателството, може да публикува на фейсбук профила си снимка или видео с хаштаг #ВръзкатаЕВажна #WorldFathersDay #ДенНаБащата до 28 юни. Трима от участниците, ще бъдат избрани на случаен принцип и ще получат награди. 
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР  КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА НАПУСКАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА На 25 май се проведе национален семинар, на който бяха обсъдени ключовите умения младежи за напускане на алтернативна гржа. Официално откриване направи роф. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП. Петя Димитрова, директор програма в ИСДП  представи цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа разработена по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”. И набеляза основните предизвикателства и препоръки за работа с деца, напускащи грижа. Звездица Ковачева, директор програма в ИСДП  представи „Методология на работа с децата, напускащи грижа.” Полина Петрова, психолог в КСУДС, гр. Видин разказа за директната работа с младежи.  След почивката се проведе професионлна дискусия за експерти от административни структури на тема "Как гарантираме успешен процес на излизане от грижа и независим живот -  роля на професионалистите и умения за прилагане на инструментариум за подготовка за напускане" По време на заключителната сесия беше направено обобщение на постигнатото по време на проекта и срещата.   Поради епидемията от Ковид -19 семинарът се проведе онлайн.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether) На 08 май се проведе среща на професионалисти с цел обсъждане на актуалната ситуация и идеи за подобряване на подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа и подкрепа. Поради епидемията от Ковид-19 срещата се проведе онлайн.      По време на срещата Проф. Нели Петрова говори за контекста на процеса на подготовка за напускане на алтернативна грижа и подкрепата след това и очерта на основните предизвикателства в процеса.Петя Димитрова, директор програма в ИСДП представяне на цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”.  Методологията бе предварително предоставена на всички участници за подробно запознаване бе бъде дискутирана по време на срещата.Експерти от екипа на ИСДП споделиха опит от пилотирането на програмата. Последва обсъждане на тема "Как преходът да стане по-плавен и нетравмиращ за младежа напускащ резидентна грижа и приемна грижа."   
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури Чрез проекта FOCUS Terre des hommes (Tdh) и партньори целят изграждането на  капацитета на професионалистите в сферата да работят чрез мултидисциплинарен начин по индивидуалната оценка на деца, участващи в наказателни производства. Проектът дава възможност на децата да станат агенти на промяната по отношение на по-приятелско към децата правосъдие. В резултат на проекта:    -  465 професионалисти ще бъдат обучени и подобряват способността си да работят по мултидисциплинарно;     - 250 деца жертви или в конфликт със закона ще получат по-добра индивидуална оценка;     - 3000 деца и възрастни ще са по-наясно с дете центрирания подход в наказателното производство; Когато детето е замесено в наказателно производство като жертва или нарушител, съответните юридически специалисти и специалистите по защита на детето трябва да действат и анализират заедно всички аспекти от живота на детето, като идентифицират неговите силни и слаби страни. Тази мултидисциплинарна индивидуална оценка помага да се гарантира достъпът до справедливо правосъдие за детето. От решаващо значение е избягването на дискриминация и възможността на всички деца да се възползват от наличните услуги за подкрепа, включително възстановителното правосъдие. Въпреки че е толкова важно, много държави в Европа имат малък опит в прилагането на мултидисциплинарна индивидуална оценка по комплексен и насочен към деца начин. Проект FOCUS се осъществява в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия, с цел разработване и налагане на практика на мултидисциплинарна индивидуална оценка, която ще осигури индивидуален подход в най-добрия интерес на детето. За целта надграждаме капацитета на професионалистите и създаваме нови инструменти, както и даваме възможност на децата и младите хора да допринесат за по-приятелско към  децата правосъдие. Защита на децата чрез подобрени практики Преразглеждаме съществуващите инструменти, пропуски и най-добри практики при провеждането на индивидуални оценки на деца и използваме резултатите за разработване и пилотиране на нови методи. Чрез нашите обучения лице в лице и онлайн 465 правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози ще се научат да прилагат инструментите и да работят по мултидисциплинарен начин. В рамките на проекта 250 деца, участващи в наказателни производства, ще се възползват от оценка, която ще доведе до тяхната по-добра защита. Всички професионални насоки ще бъдат свободно достъпни за подкрепа на всички практикуващи и политици в страните от ЕС при прилагането на мултидисциплинарни индивидуални оценки. Овластяване на децата да се застъпват за правосъдие, насочено към деца Петдесет деца и младежи с опит в младежката правосъдна система се присъединиха към нашите детски консултативни съвети в България, Гърция, Сърбия, Холандия и Румъния. Ние ги информираме за техните права в наказателното производство, консултираме се с тях по дейности и материалите по проекта и ги подкрепяме да станат „адвокати на децата”. Те ще обменят идеи и ще споделят своя опит с юридически експерти и професионалисти, което ще спомогне за подобряване на практиките и процедурите за индивидуална оценка на деца в наказателни производства. Използвайки нашата методология YouCreate за участие, насочваме децата и младежите да развиват по свой творчески начин комуникация относно правосъдието, насочено към детето и правата на децата в наказателните производства. За да информираме повече хора за важността на мултидисциплинарния подход, видеоклиповете и други материали за деца ще се споделят чрез социалните медии, партньорските мрежи и нашата онлайн платформа за закрила на детето ChildHub. Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2020 - декември 2021 г.) Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с: Child Circle; Child Rights Centre (CRC) in Serbia; Defence for Children International Netherland- ECPAT Nederland (DCI-ECPAT); Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria; Terre des hommes Romania; Terre des hommes Hellas. Финансиране: Собствен принос (20%) Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%) Общ бюджет: 666.729,84 EUR За повече информация, моля, свържете се с: Мариама DIALLO, регионален мениджър на програмата, достъп до правосъдие, на: mariama.diallo@tdh.ch
ПИШЕТЕ НИ
ПИШЕТЕ НИ Даваме си сметка, че в някои семейства е трудно проблемите да бъдат споделени на глас по телефона. За ваше улеснение предлагаме да ни пишете по имейл и скайп. Подготвени психолози и социални работници от центровете на ИСДП в страната ще ви пишат в отговор. Може да поискате консултации във връзка с: Негативни мисли и проблеми породени от изолацията Страхове и притеснения Проблеми в общуването с деца и юноши Възникнали в семейството конфликти Вербално и физическо насилие Не чакайте проблемите да излязат от контрол. Потърсете помощ навреме от отговорни професионалисти. . Видин КСУДС скайп: ksuds_vidin sapi_vidin_ksuds@abv.bg . Монтанa Зона заКрила скайп:zona montana zonazakrila_montana@abv.bg . София скайп: Център за обществена подкрепа София sapi_slaveykov@abv.bg cop_nadejda@abv.bg . Шумен КСУДС скайп: КСУДС Шумен ksu_sh@abv.bg . Шумен "Зона заКрила" скайп: zonazakrila_sh ksu_sh@abv.bg
Информация от центровете на ИСДП
Информация от центровете на ИСДП Център за обществена подкрепа София Центровете за обществена подкрепа "Славейков" и "Надежда" в София управлявани от ИСДП  са на разположение за предоставяне кризисни интервенции за нуждаещи се родители и деца. Работата по текущите случаи се осъществява дистанционно. Обажданията често са свързани с извънредното положение и корона вируса. Социалните работници информират хората по въпросите, които ги вълнуват или ги насочват към компетентни източници, включително по повод дистанционно обучение. Професионалистите от центровете имат готовност да  подкрепят децата и служителите от Центрове за настаняване от семеен тип. Предстои старта на онлайн групи за родители свързани с позитивното родителство и ненасилствено възпитание. Обучението на кандидат-осиновители, което предстои, също ще се осъществи онлайн. КСУДС  ШУМЕН Специалистите от Комплекс за социални услуги а деца и семейства -Шумен продължават да търсят нови начини за оказване на подкрепа на деца и родители. Усилията на специалистите са насочени към оказване на навременна подкрепа в нов формат, в който родителите и децата участват директно във всички процеси на реализираната подкрепа. Осигурена е дистанционна връзка между ключовия специалист, децата и родителите за продължаване на индивидуалната подкрепа. За децата ползващи услуга ЦРДУ е създадена група за споделяне и взаимопомощ онлайн. В групата са включени децата  и родителите. Специалистите проследяват спазването на  установения режим и здравословното състояние на децата.  Предложена е подкрепа свързана с различните платформи за обучение, които се предлагат и които са приети от различните училища, както и психологическа подкрепа свързана с кризисната ситуация и овладяване на тревожност поради изолацията. Експертите от комплекса подготвят тренинг, който да подпомага промяната на фокуса и активност в решаването на проблеми. Ключовите специалисти са провели  телефонни разговори с всички деца и с техните родители за предоговаряне на работата във връзка с извънредната ситуация. Специалистите  първоначално се информират  за преживяванията свързани с обстановката и как тя се отразява на взаимоотношенията с близките. Родителите и децата са насочвани към гледане на тематични филми или книги, както и до сайтове, които предлагат различни образователни занимания. Услугата „Звено майка и бебе” не е прекратявала работа и там 24 часа специалистите  работят по изготвени дневни планове за подкрепа в извънредна ситуация с клиентите. При случаите, които изискват интензивна работа са планирани разговори през ден, както и възможност да се обаждат при промяна на обстоятелствата или възникнала нужда. КСУДС Видин Във връзка с извънредното положение в страната Комплекс за социални услуги а деца и семейства - Видин работи при засилени противоепидемични мерки. Проведени са телефонни разговори с клиентите с цел информиране за възможността от онлайн консултиране. Оказана  е индивидуална подкрепа, свързана с извънредното положение и споделяне на преживяванията им, в резултат на изолацията, 24-часовите услуги работят, оказва се интензивна подкрепа на потребителите. Планиран е контакт с ромския медиатор, с цел предоставяне на телефон за контакт с социалните работници на КСУДС, тъй като по-голямата част от родителите нямат телефон и интернет. Създадена е затворена онлайн група за служителите за обмяна на важна информация, подкрепа и обсъждане на случаи. "Зона заКрила" – Щумен "Зона заКрила" – Щумен осъществява дистанционна връзка с клиентите, предоставя информация и договаря начините на комуникация предвид възникналата извънредна ситуация. Екипът е взел участие в овладяването на спешна кризисна ситуация в понеделник през нощта по сигнал на ОЗД и същевременно от РУМВР.  Професионалистите в центъра са в готовност да отреагират на всяка ситуация чрез дежурния и чрез денонощния телефон на центъра. "Зона заКрила" – Монтана "Зона заКрила" – Монтана осъществява дистанционна връзка с клиентите. Центърът е във връзка с кризисния щаб в Монтана и има готовност за подкрепа на възрастни хора и деца в неравностойно положение. Във връзка с възможността за предоставените от Виваком и Нетуърк безплатен достъп до интернет и заявената готовност от Нетуърк да предостави безвъздмездно устройства на деца в затруднено положение, екипът има готовност да съдейства като посредник и между желаещите и фирмата и да обучи децата да използват устройствата. Районният съд работи и делата за домашно насилие се разглеждат приоритетно. По обявените телефони и скайп за подкрепа и консултации на граждани, има получени няколко обаждания от кметове и кметски наместници от по-малки населени места. Въпросите са били свързани кризисната ситуация,  социалната изолация  и актуалните тревоги на хората. Специалистите от центъра са оказали информационна и психологическа подкрепа. Напомняме ви че по време на извънредното положение свързано с корона вируса, нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани, като: - психологическа подкрепа; - кризисна интеревенция на нуждаещи се деца и възрастни; - посредничество за връзка с други услуги и подкрепа. Може да потърсите контактите на нашите центрове тук: https://sapibg.org/bg/highlights/nashite-centrove-shche-predostavyat-bezplatni-onlain-uslugi-za-vsichki-grazhdani
Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“
Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“   Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“ от 22 до 31 март   „Знаеш ли коя песен да си пуснеш, за да се развълнуваш истински? Разбира се. А знаеш ли коя кауза вълнува сърцето ти?“ Всеки може да намери отговора на bulgariadariava.bg чрез специално разработен тест. Резултатът ще разкрие доброто, което носи и щему помогне да избере кауза, която да подкрепив националната кампания „БЪГАРИЯ ДАРЯВА“ от 22 до 31 март. Инициативата„БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“се провежда за втори път, атестът „Доброто в теб“е забавен и интересен начин, чрез който искаме да улесним избора на дарителите измежду 75 каузи от цялата страна. Тестът е кратък и може да бъде направен веднага, а отговорите на седемте въпроса ще випосочат каузите, които са най-близо до сърцето ви и вашето житейско мото. Имате възможност да изберете една или няколко от тях, които да подкрепите сега и в бъдеще. Приемете предизвикателството и чуйте гласа на сърцето си, за да намерите своята кауза сред многобройни сфери като: природа и околна среда, човешки права, подкрепа за възрастни хора или деца и младежи в риск, подкрепа на таланти, изкуство и култура, спорт. За да улесни дарителите, платформата bulgariadariava.bg предлага различни дарителски механизми, достъпни към всяка една от каузите. Средствата постъпват директно в полза на гражданските организации, регистрирали безплатно каузата си на платформата bulgariadariava.bg.Така всяка организация, работеща в обществена полза, може веднага да разполага със събраните средства, за да твори добро. Чрез„БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“ граждански организации от цялата страна могат да намерят подкрепа за решенията, които търсят и за промените, които искат да направят. Предизвикайте вашите приятели в социалните мрежи да станат част от  „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“, като запишете кратко видео в подкрепа на любимата си кауза. Така ще предадете доброто нататък! Вашият пример ще вдъхнови онези, които имат силата и куража да бъдат част от промяната днес, за да живеем всички в по-добра България утре.
Информационни сесии за родители в конфликт по проект „Децата на фокус“
Информационни сесии за родители в конфликт по проект „Децата на фокус“ Започва провеждането на информационни сесии за родители относно негативните аспекти на родителския конфликт, начините за преодоляването му и как медиацията може да помогне. Срещите са напълно безплатни за родители от цялата страна, намиращи се в конфликт с другия родител. Те ще се провеждат всеки вторник от 16 ч. и всеки четвъртък – от 18 ч., на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 30, партер, след предварително записване на мейл: deca@pamb.info. В рамките на срещите  родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висока степен на интереса на детето. Самите информационни сесии са изработени в рамките на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ и са резултат на съвместните усилия на експерти от Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”. Така разработените информационни сесии бяха представени и обсъдени с редица експерти в серия от срещи, които се проведоха през февруари и март 2020 г. във Варна, Поморие, Бургас, Плевен и София. Стотици съдии, адвокати, медиатори, педагози, психолози и социални работници от цялата станаха съпричастни към каузата на петте организации зад проекта, чрез които фокусът на родителите да бъде изместван от взаимните обвинения към опазването най-добрия интерес на техните деца. В хода на обученията партньорите зад „Децата на фокус“ представиха, наред с информационните сесии за родители, различни теории за психологията на детското развитие (по Пиаже, Ериксон, Боулби и др.), системните проблеми в сферата на семейното правосъдие, рисковете от родителското отчуждение и наличните чуждестранни добри практики в сферата. Всичко това се явява и основата, на която са разработени материалите за информационните сесии. Във всеки от петте града обученията предизвикваха жива дискусия, която показваше еднозначно широкото одобрение от различни експерти, работещи в сферата на семейното правосъдие. Нещо повече, съдии от четирите града изявиха готовността си да подпомогнат срочното въвеждане на подобни информационни сесии по места. „Щастливи сме, че срещнахме подобен позитивен отзвук от страна на значителен брой експерти от цялата страна“, споделя адв. Елиза Николова, председател на ПАМБ. „Вълнуващо е да проследиш как съдии, адвокати, медиатори и социални работници се обединяват около една идея. Всичко това ни дава допълнителна увереност за изпълнението на следващата дейност по проекта, която включва пилотирането на информационните сесии с медиатори от Центъра за спогодби и медиация към СРС.“ Очакваме вас, ваши близки или познати в информационните сесии по проект „Децата на фокус“ в името на най-добрия интерес на децата. Повече информация за проекта може да намерите на deca.pamb.info