Събития

Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин
Набиране на персонал за КСУДС -гр.Видин ОБЯВА Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по социални дейности и практики, търси кандидати за длъжностите: „Социален работник/възпитател", „Психолог", „Рецепционист" и „Хигиенист". Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник/възпитател": · Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология или друго подходящо; · Да притежава компютърна грамотност и умения; · Професионален опит в социалната сфера е предимство; · Владеене на английски/френски/ език е предимство; · Свидетелство за управление на МПС е предимство. Изисквания за заемане на длъжността ,,Психолог" : · Завършено висше образование със специалност психология – минимална степен бакалавър; · Да притежава компютърна грамотност и умения; · Професионален опит в работа с деца и семейства е предимство; · Владеене на английски/френски/ език е предимство; · Свидетелство за управление на МПС е предимство.   Изисквания за заемане на длъжността „Рецепционист". · Завършено средно образование; · Компютърна грамотност и умения са предимство; · Опит на подобна позиция е предимство.   Изисквания за заемане на длъжността „Хигиенист". · Завършено средно образование; Необходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо. Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин. Документи се приемат до 16.00 ч. на 08.04.2011 година на посочения адрес. За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448
Обява за работни места във Видин
Обява за работни места във Видин О Б Я В А Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин, управляван от Институт по социални дейности и практики, търси кандидати за длъжностите: „Директор на комплекса" и „Касиер-домакин". Изисквания за заемане на длъжността „Директор": · Завършено висше образование със специалности: социална педагогика, социални дейности, психология; · Минимум 5 г. трудов стаж в социалната сфера; · Да притежава компютърна грамотност и умения. · Владеене на английски/френски/ език е предимство · Свидетелство за управление на МПС е предимство Необходими документи: Копие на документ за завършено висше образование, автобиография и мотивационно писмо. Изисквания за заемане на длъжността ,,Касиер-домакин": Образование: средно икономическо Компютърна грамотностОпит на подобна позиция - мин. 3 годиниСвидетелство за управление на МПСНеобходими документи: Копие на документ за завършено образование, автобиография и мотивационно писмо. Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис І" №1 стая № 2 /деловодство/, в Направление "Социални услуги" към Община Видин. Документи се приемат до 16.00 ч. на 01.04.2011 година на посочения адрес. За допълнителна информация: Гергана Георгиева, тел. /02/ 852 47 13. Лице за контакти: Десислава Борисова , тел.:094/609448