Събития

Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години
Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години" във Варшава На 17 юни 2011г. във Варшаваексперти от ИСДП и партньори от община Видин, Пазарджик, София и Шумен, и УНИЦЕФ България взеха участие в Конференция „Превенция на насилието над деца от 0 до 3 години"организиранаот фондация "Ничии деца Полша" в рамките на проект "Детство без насилие за всяко дете". Конференцията е част от събитията посветени на обмена на опита в превенцията на насилието от организациите в проекта – сдружение ИСДП, България с фондация "Ничии деца" Полша, Център „Дардедзе" Латвия, и Център за подкрепа на деца. На конференцията бяха представени и обсъждани актуални концепти за психичното здраве на малки деца, стандарти и практики за ефективна подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните семейства. Доц. Нели Петрова представи опита на ИСДП в партньорския проект на организацията с община Шумен и УНИЦЕФ България насочен към затварянето на ДМСГД и развитието на услуги за подкрепа на семействата.
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница
Обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница В рамките на Проект „Национален Ресурсен център по приемна грижа" Институт по социални дейности и практики провежда обучения по приемна грижа в Бургас, Варна и Дупница. В обученията са включени професионалисти не само от посочените градове, но и от съседни общини. Целта на обученията е да подготвят доставчици на социални услуги в Бургаска, Варненска и Кюстендилска област, които да извършват самостоятелно обучения на кандидатите за приемни семейства. Тази първа стъпка ще позволи на територията на тези общини на практика да стартира развитието и професионализирането на приемната грижа, интересът към която значително е нараснал не само сред професионалистите, но и сред общността. Качеството на предоставяното от Националния ресурсен център по приемна грижа обучение на обучителите по приемна грижа е решаващ фактор за качеството на подготовката и обучението на приемните семейства. По този начин се гарантират наистина добри грижи за отглеждането и възпитанието на приемните деца. Въпреки летните горещини и останалите си ангажименти социалните работници и психолозите участват с ентусиазъм и силна професионална мотивация в горещите дискусии и обсъждания, които са част от интерактивните методи за обучение на експертите от Института за социални дейности и практики.
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ
„ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" – ВСЯКО ДЕТЕ ИСКА СЕМЕЙСТВО…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ…НА БЕБЕ „ЗА БЕБЕТАТА И НУЖДАТА ИМ ДА БЪДАТ ОБИЧАНИ" - това е мотото, което Областния център по приемна грижа в Шумен избра за най-новата си кампания.   Целта, която си поставят социалните работници от Центъра и техните партньори от Отдела за закрила на детето е да се насърчат повече хора да приемат в дома си новородени бебета, чиито родители са затруднени да поемат грижите за тях или са готови да ги изоставят в специализирана институция. Кампанията стартира на 29 юни 2011 година. Началото започва с пресконференция за местните медии, на която ще бъдат представени целите на Кампанията. Ще бъде направено представяне на клипа и посланията на кампанията. На старта на кампанията специални гости са посланиците на добра воля – първите приемни родители в Област Шумен, които са поели грижата за новородени бебета. От началото на март до този момент 7 новородени бебета са намерили топлина и обич в приемни семейства от Шумен. Областния център по приемна грижа в гр. Шумен, партньорите от Центъра за обществена подкрепа в гр. Нови пазар и специалистите от Отделите за закрила на детето работят със 100 утвърдени приемни семейства.
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи
Национална конференция,,Резилианс - измерения и перспективи" На 15 юни 2011г. в София се проведе заключителната конференция на проекта на ИСДП, финансиран от Фондация Оук – "Резилианс без граници". На срещата местните координатори и ръководителят на проекта – Диана Русева - имаха възможност да споделят своите вдъхновения и решения за реализирането на дейности при представянето на резилианс пред общността. Опитът си представиха и екипите на училищата, където беше пилотиран модел за работа по превенция на насилието, чрез създаване на дружелюбна за детето среда. Стефан Ванистендал, Жан Майер и доц. Нели Петрова- Димитрова, консултанти и обучители по резилианс, въведоха участниците в новите европейски практики, улесняващи резилианса на членовете на приемните семейства и при майки с трудности в отглеждането на деца си. Радостна е равносметката, че ангажираността на екипа ни с представяне и налагане на този нов подход дава резултат във вдъхновени от резилианс практики, демонстриращи новото отношение към помагането на децата и семействата. Поздравяваме и благодарим на екип резилианс!
Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик
Програма за ателиетата по интереси - КСУДС гр. Пазарджик Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, организира летни ателиета по интереси през 2011 год. Децата ще имат възможност да получат индивидуална подкрепа и внимание, за да развият творческите си умения, да се забавляват и да научат много нови неща. Ателиетата по интереси ще се провеждат в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик на ул."Александър Стамболийски"48 . Тази година ще има следните ателиета: ателие „Вълшебна работилница", което ще се провежда всеки вторник от 14 юни до 12 юли от 13.30ч. до 16.30ч. ателие „Веселата маса и нейната украса" всеки четвъртък от 16 юни до 14 юли от 13.30ч. до 16.30ч. ателие „Театрално лято" всеки вторник от 12 юли до 16 август от 9.30ч. до 12.30ч. ателие "В света на музиката и танца" всеки четвъртък от 14 юли до 18 август от 9.30ч. до 12.30ч. Паралелно с ателиетата по интереси ще се провежда и група по училищна подкрепа всяка сряда от 9.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. Ателиетата по интереси са безплатни и ще бъдат провеждани от специалисти социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик.
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд По случай  12 юни – Световен ден за борба с експлоатацията на детския труд , на 10.06.2011г. от 14.00ч. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик бе открита кампанията „Да кажем „Не" на детския труд". Беше представена презентация, акцентираща върху проблема за детския труд, както и въпроси свързани с последствията върху детското развитие. Присъстваха ученици от  Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик, СОУ"Георги Бенковски" гр.Пазарджик, социални работници и клиенти от Комплекса за социални услуги. Кампанията ще бъде реализирана през месец юни и ще включва организирането на различни дейности, които ще имат за цел повишаване на информираността на обществото по въпроси свързани с експлоатацията на детския труд.
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд
Световен ден за борба с експлоатазията на детски труд    По случай  12 юни – Световен ден за борба с експлоатацията на детския труд, на 10.06.2011г. от 14.00ч. в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик бе открита кампанията „Да кажем „Не" на детския труд". Беше представена презентация, акцентираща върху проблема за детския труд, както и въпроси свързани с последствията върху детското развитие. Присъстваха ученици от  Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" гр.Пазарджик, СОУ"Георги Бенковски" гр.Пазарджик, социални работници и клиенти от Комплекса за социални услуги. Кампанията ще бъде реализирана през месец юни и ще включва организирането на различни дейности, които ще имат за цел повишаване на информираността на обществото по въпроси свързани с експлоатацията на детския труд.
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца
Магистрати, разследващи полицаи и социални работници заедно споделят практики по изслушване на деца На 6ти и 7ми юли 2011г. в гр. Казанлък се проведе работна среща на екипите по изслушване на деца от гр. Шумен и гр. Пазарджик и местните партнъори. Срещата се осъществи в рамките на изпълнението на втори етап от проект „Чуй детето", финаниран от фондация ОУК, чиято основна цел е подобряване на практиката в България по отношение на децата жертви и свидетели на насилие, когато те участват в правни процедури. В срещата се включиха общо 27 специалисти от  Шумен, Пазарджик и София. Съдии, прокурори, разследващи полицаи, психолози и социални работници споделиха каква е практиката на използване на специализираните стаи до момента, обсъдиха постижения, трудности, както и предизвикателствата за в бъдеще. Заедно, участниците разработиха единни подходи и предложения за подобряване и уеднаквяване на практиките за щадящо изслушване на децата. Нели  Петрова и Надя Стойкова представиха за обсъждане и планираните дейности на национално ниво. Предстои партньорите съвместно да изготвят местни програми за дейности до края на 2011 година, с които да повишат обществената чувствителност по защитата на децата жертви на насилие, да надграждат в институционалното взаимодействие и да специализират подготовката на прокурори, съдии, разследващи полицаи и социални работници.
Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни
Празник по повод Международния ден на детето - 1ви юни Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето"/ОЗД/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, гр. Пазарджик организираха тържество по повод Международния ден на детето – 1-ви юни. На тържеството присъстваха деца ползващи социалните услуги на община Пазарджик. То се проведе на 01.06.2011 г. от 14ч. в сградата на КСУДС. В програмата благотворително се включи куклен театър „Вещиците", към сдружение „Магия", който изнесе куклено представление. В организирането на занимателните дейности с децата наши партньори бяха младежки парламент към Общината, студенти – доброволци, танцов състав „Илюжън" и музикална група „Венжънс". Официално поканените гости на събитието поднесоха поздравителен адрес. КСУДС и О"ЗД" осигуриха лакомствата, а Община Пазарджик от името на кмета – г-н Тодор Попов подари торта на децата по повод празника им. В добро настроение и забава премина целия празник.