Събития

Обучение в КСУДС – Видин
Семинар в Слънчев Бряг
Семинар в Слънчев Бряг Обучителен семинар по приемна грижа Сдружение „Институт по социални дейности и практики" организира провеждането на тридневенобучителен семинар по приемна грижа за представители на регионалните дирекции за социално подпомагане в цялата страна. Обучителният семинар ще се проведе на 7, 8 и 9 септември 2011 г. в Слънчев бряг. Партньори на ИСДП в реализирането на семинара са Агенцията за социално подпомагане, УНИЦЕФ и Международна социална служба – България. Семинарът е в изпълнение на финансираният от УНИЦЕФ проект „Национален ресурсен център по приемна грижа", който ИСДП осъществява съвместнос Международна социална служба – България и Сдружение „Самаряни". В рамките на обучителният семинар участниците ще имат възможност да получат базови познания за приемната грижа, като специален акцент ще бъде поставен на оценяването и обучението на приемните семейства, както и на ролята и процедурите на Комисията по приемна грижа. Участниците в обучителния семинар ще се запознаят и с бъдещите проекти за развитие на приемната грижа, изпълнявани на национално ниво, които ще надградят резултатите по проект „Национален ресурсен център по приемна грижа".
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВАКАНЦИОННАТА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН ПРИКЛЮЧИ ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА В КСУДС - ШУМЕН В края на месец август на Бал с маски тържество беше закрита „Ваканционна програма, 2011" на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Шумен. Партито се проведе в Лесопарк Кьошкове под мотото „Заедно и през следващата ваканция".На тържеството взеха участие и деца от Център за работа с деца на улицата, Център спешен прием както и много други деца. Тържеството включи разнообразни викторини, спортни игри и модно ревю, на което всяко дете представи маската си изработена от него. За всеки участник бе подготвена индивидуална изненада с пожелания за предстоящата учебна година, проведоха се и игри от социалната анимация за деца. Финалът беше поставен с разрязването на торта. Голяма подкрепа при организацията и провеждането на тържеството оказаха доброволците от Корпуса на мира.
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема
Обучение в КСУДС Пазарджик на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа" На 01-02.09.2011 година в сградата на КСУДС Пазарджик се проведе обучение на тема "Индивидуална оценка и планиране в социалната работа". В обучението се включиха социални работници и психолози от КСУДС гр. Пазарджик, КСУДС гр. Видин и КСУДС гр. Пловдив. Обучители бе доц. Нели Петрова-Димитрова и Биляна Койчева от Сдружение "Институт по социални дейности и практики" София. В рамките на двата работни дни се представи рамката за оценка на родителския капацитет и формуляра за планиране. В обучението бяха използвани различни методи на работа - работа в малки групи; казуси, презентации, дискусия, работа с текстове, ролеви игри и др. Обучението е тясно свързано с процеса на деинституционализация в България, като подпомага работещите в социалната сфера специалисти при проучването и оценка на родителския капацитет на биологични родители и близки и роднини, където децата се отглеждат или има вероятност да се отглеждат след напускане на специализираната институция.
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011
УЧИЛИЩЕ ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН 01.09.2011 13 БЪДЕЩИ МАЙКИ СТЪПВАТ СМЕЛО НА ПЪТЯ НА МАЙЧИНСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ КЪМ КСУДС ШУМЕН   Тринадесет бъдещи майки започнаха своята подготовка в новата 24-та група на Училището за бременни към КСУДС Шумен. Предстоят вълнуващи мигове на подготовка за майчинството, на споделяне на чувства и емоции, свързани с очакването на бебето. Социалната услуга се реализира съвместно с екипът на д-р Марин Начев – началник на АГ комплекса към МБАЛ - Шумен. С подкрепата на АГ специалисти, социални работници и психолози от Комплекса бъдещите майки ще научат повече за основните етапи от развитието на бременността и промените, които настъпват; първата среща с АГ специалист; Раждането – подготовка и влизане в болница; Първа среща с бебето изграждане на основни умения за грижи; Защо е важно да общувам с моето бебе още по време на бременноста? Първите мигове с бебето? И други вълнуващи въпроси, свързани с един от най-деликатните и емоционални периоди от живота на жената. Нашите телефони са: 054/ 850 777 и 054/ 833 124
Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик
Закриване на летните ателиета в КСУДС Пазарджик На 26.08.2011г. от 10.30 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик се проведе тържество по повод закриване на летните ателиета от Ваканционна програма 2011.   На тържеството участие взеха деца от Центъра за настаняване от семеен тип Пазарджик и деца, ползващи социални услуги към КСУДС Пазарджик. На участниците бяха подготвени занимателни игри, в които всеки един от тях имаше възможността да вземе участие. Раздадени бяха и символични подаръци за активно участие в работните занятия на ателиетата по интереси и груповата програма. Във Ваканционна програма 2011, която КСУДС организира за поредна година през летните месеци юни, юли и август, се реализираха 4 ателиета по интереси и една групова програма, които имаха за цел да стимулират интересите и заложбите на децата в различните области: · Ателие "В света на музиката и танца" · Ателие "Вълшебна работилница" · Ателие „Веселата маса и нейната украса" · Ателие „Театрално лято" · Групова програма по Училищна подкрепа. Общият брой на участниците е 31 деца, 26 от тях се включват в груповите програми с подадена молба или с насочващо писмо от друга организация за участие във Ваканционна програма 2011, а останалите 5 деца ползват социални услуги към КСУДС Пазарджик и се включиха в работните занятия като част от подкрепата в работа по случай.
ИСДП стартира проект
ИСДП стартира проект "Отново родители" От месец август 2011г. ИСДП започна изпълнението на проект „Отново родители”, финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие. Проектът ще се изпълнява до края на месец ноември 2011 г.   Целта на проекта е да се разработи и апробира специализирана програма за индивидуална и групова работа с родители, извършили насилие над децата си. Предоставянето на специализирани програми почти изцяло липсва в България въпреки че в Закона за защита срещу домашното насилие е предвидено налагането на такава мярка от съда. Именно поради това значимостта на реализираният от ИСДП проект „Отново родители” и очакванията към него са изключително високи. Проектът предвижда провеждането на сензитивиращо обучение за полицаи, социални работници и съдии по проблема насилие над деца. Предвижда се и разработване на механизъм за взаимодействие между полицията, отделите „Закрила на детето” и Съда за насочване на родителите, извършили насилие над деца към специализирани програми. По проекта ще бъдат подготвени и водещи от управляваните от ИСДП Център за обществена подкрепа – София и Комплекси за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик, които ще продължат да работят по специализираната програма и след приключване на проекта.