Събития

Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин
Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин Кампания по приемна грижа в КСУДС- Видин На 31.08.2011г. Мариела Савкова - Директор на КСУДС - Видин и Юлия Йотова, социален работник в КСУДС - Видин проведоха информационна среща с институции и граждани на Белоградчик, по въпросите на услугата Приемна грижа. Мариела Савкова и Юлия Йотова представиха услугата Приемна грижа, условията за кандидатстване за приемни родители, както и за смисъла от това да бъдеш приемен родител. На срещата присъстваха представители на различни институции на местно ниво, сред които Дирекция „Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", община Белоградчик, Преходно жилище и ДДЛРГ „Надежда", както и координатори към Български червен кръст – гр.Видин. Взеха участие и утвърдени приемни родители от гр. Белоградчик, които представиха своя опит в отглеждането на деца, настанени при тях. Информационната среща бе част от Областната кампания по приемна грижа на КСУДС – Видин, предвидена за реализиране за периода 11 юли – 11 октомври 2011г. Предвидени са още две срещи, част от кампанията по приемна грижа, за градовете Кула и Брегово.
Кампания на КСУДС Пазарджик -
Кампания на КСУДС Пазарджик - "Знанието е сила" Съобщение до медиите Екипът на КСУДС гр. Пазарджик стартира за втора поредна година кампания свързана с превенция на отпадане от училище под надслов „Знанието е сила". Дейностите заложени в кампанията ще се реализират през втората половина на месец август и месец септември 2011 година, като вече реализирани са редица срещи между социални работници от КСУДС и Община Пазарджик – сектор „Образование", както и училищата в с. Черногорово и Огняново. Проведе се мобилна социална работа в с. Огняново и с. Черногорово, където социални работници обходиха адреси на деца, за които съществува риск да не започнат учебната година. Списъците, по които се организира тази дейност бяха предоставени от Директорите на училищата в с.Огняново и с. Черногорово. В процес на договаряне и партньорство с училищата са и други дейности, в които планираме да привлечем и родителите на учениците. На 14.09.2011г. социални работници от Комплекса организираха и проведоха анонимна анкета на площад „Тортата" в гр. Пазарджик сред случайно минаващи ученици. Проведеното проучване беше във връзка с нагласите и очакванията на учениците относно първия учебен ден. Тази инициатива е част от кампанията и се проведе в рамките на три астрономически часа /от 10.00 до 13.00ч./. Попълнените анкети учениците пускаха в специална урна – „Веселата кутия". Като подарък всяко дете получи химикал, а за успешна и усмихната учебна година всеки ученик си изтегли от предварително изработените късметчета свързани с образованието. След обработване на данните от анкетните карти /на брой 45 анкетни карти/ отчетохме, че най-хубавото време в училище според анкетираните е междучасието и ваканцията; през ваканцията училището е липсвало на учениците, защото не са се срещали с приятелите си; най-разнообразните отговори учениците дават на въпроса какво искат да имат в тяхното училище / мол, басейн, добри хора и учители, цветя, кино и т.н./. Повечето от анкетираните ученици ще се радват да започнат училище и да се срещнат с приятелите си.
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София
Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София   „Съвет на потребителите" На 14-ти и 15-ти септември в Центъра за обществена подкрепа се проведоха две групови инициативи за деца - „Съвет на потребителите" за малките и за по-големите. Целта беше събиране на обратна връзка от потребителите за водените до момента програми и ателиета, създаването на възможности за по-добро планиране на дейностите на Центъра и постигането на по-голяма включеност на децата в ползваните услуги. В съвета участваха десет деца на различна възраст, включително деца със специални образователни потребности. В началото на дискусията децата даваха обратна връзка кои ателиета са им харесвали най-много до момента. Посредством драматични техники децата изразиха разбиране за смисъла и целите на дейностите на ЦОП, в които участват. Получиха се интересни предложения за формирането на нови ателиета. Децата бяха запознати с концепцията на планираното от специалистите на Центъра ново ателие „Приказки" и с останалите дейности които продължават и през новата учебна година. Накрая участиците получиха подаръци и пожелание за успешна нова учебна година.
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен
Кампания Приемна Грижа в КСУДС Шумен СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН И ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ЗАЕДНО В КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА   Социални работници от Областния център по приемна грижа /ОЦПГ/ - Шумен заедно с доброволци от Българския младежки червен кръст – Шумен проведоха среща с граждани на Велики Преслав. Младите доброволци представиха приемната грижа и силата и смисълът на мисията, която поемат приемните родители. Социалните работници подкрепиха младежите, като представиха условията за кандидатстване за приемни родители. На информационната среща присъства и Йорданка Дукова - приемен родител от Шумен, който има опита в грижите за три деца – момченце, което вече е заедно със своите родни родители, момиченце от ДМСГД – Шумен, което и към настоящия момент е при своите приемни родители и новородено бебе, което семейството пое веднага след раждането му. Срещата с общността на Велики Преслав беше част от националната доброволческа кампания по приемна грижа „Всички имаме грижата" на БМЧК и кампанията на Областния център по приемна грижа „За бебета и нуждата им да бъдат обичани". Поредицата от срещи продължава – на 19 септември, 2011 година в Шумен и на 20 септември, 2011 година в град Смядово. Подкрепа при организирането на срещите оказват и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда".
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен
Мисия приемни родители в КСУДС Шумен Нови шест семейства от Шумен избраха мисията да станат приемни родители Да станат приемно семейство избраха нови шест семейства от Област Шумен. Като част от оценката на кандидатите за приемни родители е организираното от Областния център по приемна грижа обучение. То се проведе в обучителната зала на Областния център по приемна грижа в дните от 07 до 16 септември, 2011 година. Все повече семейства от по-малките общини на Областта поемат предизвикателството да кандидатстват за приемни родители. В последната група за обучение са включени две семейства от Община Венец, едно семейство от Община Хитрино, две семейства от Община Велики Преслав и едно семейство от Община Шумен. До този момент в Област Шумен 106 деца са поверени на грижите на 106 приемни семейства. Подкрепа в грижите приемните родители получават от социалните работници на Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа в град Нови Пазар. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/800 430 и 0895 522 449
МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ
МИСИЯ НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ" ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА НА ПРОЕКТ „СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ"   Традиционната среща на партньорите, които работят за развитието на социалната услуга Приемна грижа в Област Шумен се проведе на 13 септември, 2011 година. Присъстваха представител на РД СП – Шумен, Началник отделите за закрила на детето от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Венец и Каолиново, координатора на UNICEF по проект „Семейство за всяко дете", директорите на КСУДС – Шумен и ЦОП – Нови Пазар, социални работници от Областния център по приемна грижа и Центъра за обществена подкрепа - Нови Пазар. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на решенията от срещата, проведена на 08 юли, 2011 г. по Проект „Семейство за всяко дете". Тогава специалистите се обединиха около решението 10 деца от ДМСГД да бъдат поверени на грижите на приемни родители. От тях 9 деца вече са изведени от ДМСГД и настанени в приемните семейства. На срещата бяха представени и профилите на ново утвърдени приемни семейства и профилите на децата, за които предстои да бъде предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство.
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете
Професионално приемно семейство от София област прие в дома си едно дете Благодарение на екипа на Областен център по приемна грижа – София област още едно дете от днес ще има шанса да живее в семейна среда, да бъде обичано, ценено и уважавано.   Днес – 14.09.2011г, когато само един ден ни дели от началото на новата учебна година, професионално приемно семейство от София област прие в дома си дете, ще го придружи на следващия ден в неговото ново училище, ще държи уверено ръката му, за да даде кураж и сила пред новите и неизвестни за него неща. За реализирането на това настаняване, изказваме благодарност за професионализма и доброто сътрудничество на всички специалисти, които работиха заедно с нас – Д"СП" – Красно село, Д"СП" Елин Пелин, SOS – Център за обществена подкрепа София и приемното семейство. Пожелаваме на детето успешна учебна година, много нови приятели и щастливи семейни събития!