Събития

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether)
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО СЛЕД АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА”(OUTogether) На 08 май се проведе среща на професионалисти с цел обсъждане на актуалната ситуация и идеи за подобряване на подготовката на младежи за напускане на алтернативна грижа и подкрепа. Поради епидемията от Ковид-19 срещата се проведе онлайн.      По време на срещата Проф. Нели Петрова говори за контекста на процеса на подготовка за напускане на алтернативна грижа и подкрепата след това и очерта на основните предизвикателства в процеса.Петя Димитрова, директор програма в ИСДП представяне на цялостната програма за работа с деца, напускащи грижа по проект “Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)”.  Методологията бе предварително предоставена на всички участници за подробно запознаване бе бъде дискутирана по време на срещата.Експерти от екипа на ИСДП споделиха опит от пилотирането на програмата. Последва обсъждане на тема "Как преходът да стане по-плавен и нетравмиращ за младежа напускащ резидентна грижа и приемна грижа."   
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури
Фокус върху моите нужди: Заедно в подкрепа на децата в наказателни процедури Чрез проекта FOCUS Terre des hommes (Tdh) и партньори целят изграждането на  капацитета на професионалистите в сферата да работят чрез мултидисциплинарен начин по индивидуалната оценка на деца, участващи в наказателни производства. Проектът дава възможност на децата да станат агенти на промяната по отношение на по-приятелско към децата правосъдие. В резултат на проекта:    -  465 професионалисти ще бъдат обучени и подобряват способността си да работят по мултидисциплинарно;     - 250 деца жертви или в конфликт със закона ще получат по-добра индивидуална оценка;     - 3000 деца и възрастни ще са по-наясно с дете центрирания подход в наказателното производство; Когато детето е замесено в наказателно производство като жертва или нарушител, съответните юридически специалисти и специалистите по защита на детето трябва да действат и анализират заедно всички аспекти от живота на детето, като идентифицират неговите силни и слаби страни. Тази мултидисциплинарна индивидуална оценка помага да се гарантира достъпът до справедливо правосъдие за детето. От решаващо значение е избягването на дискриминация и възможността на всички деца да се възползват от наличните услуги за подкрепа, включително възстановителното правосъдие. Въпреки че е толкова важно, много държави в Европа имат малък опит в прилагането на мултидисциплинарна индивидуална оценка по комплексен и насочен към деца начин. Проект FOCUS се осъществява в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия, с цел разработване и налагане на практика на мултидисциплинарна индивидуална оценка, която ще осигури индивидуален подход в най-добрия интерес на детето. За целта надграждаме капацитета на професионалистите и създаваме нови инструменти, както и даваме възможност на децата и младите хора да допринесат за по-приятелско към  децата правосъдие. Защита на децата чрез подобрени практики Преразглеждаме съществуващите инструменти, пропуски и най-добри практики при провеждането на индивидуални оценки на деца и използваме резултатите за разработване и пилотиране на нови методи. Чрез нашите обучения лице в лице и онлайн 465 правоприлагащи и съдебни специалисти, адвокати, социални работници, здравни специалисти, психолози ще се научат да прилагат инструментите и да работят по мултидисциплинарен начин. В рамките на проекта 250 деца, участващи в наказателни производства, ще се възползват от оценка, която ще доведе до тяхната по-добра защита. Всички професионални насоки ще бъдат свободно достъпни за подкрепа на всички практикуващи и политици в страните от ЕС при прилагането на мултидисциплинарни индивидуални оценки. Овластяване на децата да се застъпват за правосъдие, насочено към деца Петдесет деца и младежи с опит в младежката правосъдна система се присъединиха към нашите детски консултативни съвети в България, Гърция, Сърбия, Холандия и Румъния. Ние ги информираме за техните права в наказателното производство, консултираме се с тях по дейности и материалите по проекта и ги подкрепяме да станат „адвокати на децата”. Те ще обменят идеи и ще споделят своя опит с юридически експерти и професионалисти, което ще спомогне за подобряване на практиките и процедурите за индивидуална оценка на деца в наказателни производства. Използвайки нашата методология YouCreate за участие, насочваме децата и младежите да развиват по свой творчески начин комуникация относно правосъдието, насочено към детето и правата на децата в наказателните производства. За да информираме повече хора за важността на мултидисциплинарния подход, видеоклиповете и други материали за деца ще се споделят чрез социалните медии, партньорските мрежи и нашата онлайн платформа за закрила на детето ChildHub. Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2020 - декември 2021 г.) Партньори: Проектът се координира от Регионалния офис на Terre des hommes в Унгария и се изпълнява в партньорство с: Child Circle; Child Rights Centre (CRC) in Serbia; Defence for Children International Netherland- ECPAT Nederland (DCI-ECPAT); Institute of Social Activities and Practices (SAPI) in Bulgaria; Terre des hommes Romania; Terre des hommes Hellas. Финансиране: Собствен принос (20%) Този проект е съфинансиран от Програмата за права, равенство, гражданство 2014-2020 на Европейския съюз (80%) Общ бюджет: 666.729,84 EUR За повече информация, моля, свържете се с: Мариама DIALLO, регионален мениджър на програмата, достъп до правосъдие, на: mariama.diallo@tdh.ch
ПИШЕТЕ НИ
ПИШЕТЕ НИ Даваме си сметка, че в някои семейства е трудно проблемите да бъдат споделени на глас по телефона. За ваше улеснение предлагаме да ни пишете по имейл и скайп. Подготвени психолози и социални работници от центровете на ИСДП в страната ще ви пишат в отговор. Може да поискате консултации във връзка с: Негативни мисли и проблеми породени от изолацията Страхове и притеснения Проблеми в общуването с деца и юноши Възникнали в семейството конфликти Вербално и физическо насилие Не чакайте проблемите да излязат от контрол. Потърсете помощ навреме от отговорни професионалисти. . Видин КСУДС скайп: ksuds_vidin sapi_vidin_ksuds@abv.bg . Монтанa Зона заКрила скайп:zona montana zonazakrila_montana@abv.bg . София скайп: Център за обществена подкрепа София sapi_slaveykov@abv.bg cop_nadejda@abv.bg . Шумен КСУДС скайп: КСУДС Шумен ksu_sh@abv.bg . Шумен "Зона заКрила" скайп: zonazakrila_sh ksu_sh@abv.bg
Информация от центровете на ИСДП
Информация от центровете на ИСДП Център за обществена подкрепа София Центровете за обществена подкрепа "Славейков" и "Надежда" в София управлявани от ИСДП  са на разположение за предоставяне кризисни интервенции за нуждаещи се родители и деца. Работата по текущите случаи се осъществява дистанционно. Обажданията често са свързани с извънредното положение и корона вируса. Социалните работници информират хората по въпросите, които ги вълнуват или ги насочват към компетентни източници, включително по повод дистанционно обучение. Професионалистите от центровете имат готовност да  подкрепят децата и служителите от Центрове за настаняване от семеен тип. Предстои старта на онлайн групи за родители свързани с позитивното родителство и ненасилствено възпитание. Обучението на кандидат-осиновители, което предстои, също ще се осъществи онлайн. КСУДС  ШУМЕН Специалистите от Комплекс за социални услуги а деца и семейства -Шумен продължават да търсят нови начини за оказване на подкрепа на деца и родители. Усилията на специалистите са насочени към оказване на навременна подкрепа в нов формат, в който родителите и децата участват директно във всички процеси на реализираната подкрепа. Осигурена е дистанционна връзка между ключовия специалист, децата и родителите за продължаване на индивидуалната подкрепа. За децата ползващи услуга ЦРДУ е създадена група за споделяне и взаимопомощ онлайн. В групата са включени децата  и родителите. Специалистите проследяват спазването на  установения режим и здравословното състояние на децата.  Предложена е подкрепа свързана с различните платформи за обучение, които се предлагат и които са приети от различните училища, както и психологическа подкрепа свързана с кризисната ситуация и овладяване на тревожност поради изолацията. Експертите от комплекса подготвят тренинг, който да подпомага промяната на фокуса и активност в решаването на проблеми. Ключовите специалисти са провели  телефонни разговори с всички деца и с техните родители за предоговаряне на работата във връзка с извънредната ситуация. Специалистите  първоначално се информират  за преживяванията свързани с обстановката и как тя се отразява на взаимоотношенията с близките. Родителите и децата са насочвани към гледане на тематични филми или книги, както и до сайтове, които предлагат различни образователни занимания. Услугата „Звено майка и бебе” не е прекратявала работа и там 24 часа специалистите  работят по изготвени дневни планове за подкрепа в извънредна ситуация с клиентите. При случаите, които изискват интензивна работа са планирани разговори през ден, както и възможност да се обаждат при промяна на обстоятелствата или възникнала нужда. КСУДС Видин Във връзка с извънредното положение в страната Комплекс за социални услуги а деца и семейства - Видин работи при засилени противоепидемични мерки. Проведени са телефонни разговори с клиентите с цел информиране за възможността от онлайн консултиране. Оказана  е индивидуална подкрепа, свързана с извънредното положение и споделяне на преживяванията им, в резултат на изолацията, 24-часовите услуги работят, оказва се интензивна подкрепа на потребителите. Планиран е контакт с ромския медиатор, с цел предоставяне на телефон за контакт с социалните работници на КСУДС, тъй като по-голямата част от родителите нямат телефон и интернет. Създадена е затворена онлайн група за служителите за обмяна на важна информация, подкрепа и обсъждане на случаи. "Зона заКрила" – Щумен "Зона заКрила" – Щумен осъществява дистанционна връзка с клиентите, предоставя информация и договаря начините на комуникация предвид възникналата извънредна ситуация. Екипът е взел участие в овладяването на спешна кризисна ситуация в понеделник през нощта по сигнал на ОЗД и същевременно от РУМВР.  Професионалистите в центъра са в готовност да отреагират на всяка ситуация чрез дежурния и чрез денонощния телефон на центъра. "Зона заКрила" – Монтана "Зона заКрила" – Монтана осъществява дистанционна връзка с клиентите. Центърът е във връзка с кризисния щаб в Монтана и има готовност за подкрепа на възрастни хора и деца в неравностойно положение. Във връзка с възможността за предоставените от Виваком и Нетуърк безплатен достъп до интернет и заявената готовност от Нетуърк да предостави безвъздмездно устройства на деца в затруднено положение, екипът има готовност да съдейства като посредник и между желаещите и фирмата и да обучи децата да използват устройствата. Районният съд работи и делата за домашно насилие се разглеждат приоритетно. По обявените телефони и скайп за подкрепа и консултации на граждани, има получени няколко обаждания от кметове и кметски наместници от по-малки населени места. Въпросите са били свързани кризисната ситуация,  социалната изолация  и актуалните тревоги на хората. Специалистите от центъра са оказали информационна и психологическа подкрепа. Напомняме ви че по време на извънредното положение свързано с корона вируса, нашите центрове ще предоставят безплатни онлайн услуги за всички граждани, като: - психологическа подкрепа; - кризисна интеревенция на нуждаещи се деца и възрастни; - посредничество за връзка с други услуги и подкрепа. Може да потърсите контактите на нашите центрове тук: https://sapibg.org/bg/highlights/nashite-centrove-shche-predostavyat-bezplatni-onlain-uslugi-za-vsichki-grazhdani
Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“
Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“   Открий доброто в теб и подкрепи кауза в „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“ от 22 до 31 март   „Знаеш ли коя песен да си пуснеш, за да се развълнуваш истински? Разбира се. А знаеш ли коя кауза вълнува сърцето ти?“ Всеки може да намери отговора на bulgariadariava.bg чрез специално разработен тест. Резултатът ще разкрие доброто, което носи и щему помогне да избере кауза, която да подкрепив националната кампания „БЪГАРИЯ ДАРЯВА“ от 22 до 31 март. Инициативата„БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“се провежда за втори път, атестът „Доброто в теб“е забавен и интересен начин, чрез който искаме да улесним избора на дарителите измежду 75 каузи от цялата страна. Тестът е кратък и може да бъде направен веднага, а отговорите на седемте въпроса ще випосочат каузите, които са най-близо до сърцето ви и вашето житейско мото. Имате възможност да изберете една или няколко от тях, които да подкрепите сега и в бъдеще. Приемете предизвикателството и чуйте гласа на сърцето си, за да намерите своята кауза сред многобройни сфери като: природа и околна среда, човешки права, подкрепа за възрастни хора или деца и младежи в риск, подкрепа на таланти, изкуство и култура, спорт. За да улесни дарителите, платформата bulgariadariava.bg предлага различни дарителски механизми, достъпни към всяка една от каузите. Средствата постъпват директно в полза на гражданските организации, регистрирали безплатно каузата си на платформата bulgariadariava.bg.Така всяка организация, работеща в обществена полза, може веднага да разполага със събраните средства, за да твори добро. Чрез„БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“ граждански организации от цялата страна могат да намерят подкрепа за решенията, които търсят и за промените, които искат да направят. Предизвикайте вашите приятели в социалните мрежи да станат част от  „БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА“, като запишете кратко видео в подкрепа на любимата си кауза. Така ще предадете доброто нататък! Вашият пример ще вдъхнови онези, които имат силата и куража да бъдат част от промяната днес, за да живеем всички в по-добра България утре.
Информационни сесии за родители в конфликт по проект „Децата на фокус“
Информационни сесии за родители в конфликт по проект „Децата на фокус“ Започва провеждането на информационни сесии за родители относно негативните аспекти на родителския конфликт, начините за преодоляването му и как медиацията може да помогне. Срещите са напълно безплатни за родители от цялата страна, намиращи се в конфликт с другия родител. Те ще се провеждат всеки вторник от 16 ч. и всеки четвъртък – от 18 ч., на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 30, партер, след предварително записване на мейл: deca@pamb.info. В рамките на срещите  родителите ще могат да научат повече за начина, по който конфликтът се отразява на тяхното дете, да усвоят допълнителни техники за преодоляване на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висока степен на интереса на детето. Самите информационни сесии са изработени в рамките на проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ и са резултат на съвместните усилия на експерти от Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), Националната мрежа за децата (НМД), Институт по социални дейности и практики (ИСДП), Фондация „За нашите деца” и Асоциация „Родители”. Така разработените информационни сесии бяха представени и обсъдени с редица експерти в серия от срещи, които се проведоха през февруари и март 2020 г. във Варна, Поморие, Бургас, Плевен и София. Стотици съдии, адвокати, медиатори, педагози, психолози и социални работници от цялата станаха съпричастни към каузата на петте организации зад проекта, чрез които фокусът на родителите да бъде изместван от взаимните обвинения към опазването най-добрия интерес на техните деца. В хода на обученията партньорите зад „Децата на фокус“ представиха, наред с информационните сесии за родители, различни теории за психологията на детското развитие (по Пиаже, Ериксон, Боулби и др.), системните проблеми в сферата на семейното правосъдие, рисковете от родителското отчуждение и наличните чуждестранни добри практики в сферата. Всичко това се явява и основата, на която са разработени материалите за информационните сесии. Във всеки от петте града обученията предизвикваха жива дискусия, която показваше еднозначно широкото одобрение от различни експерти, работещи в сферата на семейното правосъдие. Нещо повече, съдии от четирите града изявиха готовността си да подпомогнат срочното въвеждане на подобни информационни сесии по места. „Щастливи сме, че срещнахме подобен позитивен отзвук от страна на значителен брой експерти от цялата страна“, споделя адв. Елиза Николова, председател на ПАМБ. „Вълнуващо е да проследиш как съдии, адвокати, медиатори и социални работници се обединяват около една идея. Всичко това ни дава допълнителна увереност за изпълнението на следващата дейност по проекта, която включва пилотирането на информационните сесии с медиатори от Центъра за спогодби и медиация към СРС.“ Очакваме вас, ваши близки или познати в информационните сесии по проект „Децата на фокус“ в името на най-добрия интерес на децата. Повече информация за проекта може да намерите на deca.pamb.info
Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието
Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието Екип на ИСДП се включи в международна конференция за превенция на насилието в Марибор, Словения. В рамките на конференцията Борислава Гицова, Програмен директор - програма „Обща превенция на насилието” в ИСДП води лекция на тема „Развиване на професионални общности в училище, чрез прилагане на резилианс подход. В рамките на проект „Усилване на силните страни на детето за превенция на насилието”, който има за цел изграждане на сигурна и позитивна среда в училище се проведе надграждащо обучение за прилагане на ресторативни практики  за разрешаване на конфликти и подобряване на взаимоотношениятав училище.  Прилагането на възстановителни (ресторативни) практики развива връзките между съучениците, повишава чувството за принадлежност, намалява агресията и тормозът и същевременно развива  техните емоционалните и социални умения. Водещ на обучението е д-р Белинда Хопкинс,  директор на " Transforming Conflict." и пионер в приложението на възстановителните практики в училищните среди във Великобритания. Проектът се осъществява в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания). Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.
Встъпителен доклад, в областта на насилието и Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България
Встъпителен доклад, в областта на насилието и Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България" Министерството на труда и социалната политика публикува "Встъпителен доклад, в областта на насилието" и "Доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"", в които ИСДП участва като част от обединение „Политики срещу насилието“  В информацията се казва: Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проект BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“, в резултат на който са изготвени встъпителен доклад, в областта на насилието; доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България" (ведно с приложения); анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол” (1 и 2); методика за оценка на риска и методически ръководства за организация и управление на кризисни и консултативни центрове; и практически насоки, като инструмент за експерти в социалната сфера, работещи по случаи с насилие. Министерството на труда и социалната политика проведе поредица събития, посветени на предотвратяване и борба с насилието, в изпълнение на проект “Заедно срещу насилието“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Първото от тях – откриващата конференция беше проведена на 18 октомври 2019 г. в гр. София. В събитието взеха участие представители от централната администрация, Столична община и неправителствени организации. След откриващата конференция в периода около международния ден за борба с насилието срещу жени (25 ноември) бяха проведени общо шест информационни кампании за повишаване на информираността относно различните форми на насилие и ролята на институциите за борба с насилието и десет обучения за социални работници и други професионалисти, работещи по случаи на насилие. Поредицата публични събитията по проекта приключи със закриваща конференция, проведена на 28-29 ноември 2019 г. в гр. София. Проектът се изпълнява в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.
Резултати от проекта „Приятелски към децата правни инструменти“
Резултати от проекта „Приятелски към децата правни инструменти“ Проектът „Приятелски към децата правни инструменти“ приключи. В този бюлетин  обобщаваме резултатите, продуктите и последните новини от този европейски проект, който се стреми да насърчава правата на децата, заподозрени или обвинени в престъпление. Проектът е съфинансиран от Програмата за правосъдие на Европейския съюз. Информационни листовки В рамките на този проект бяха публикувани информационни листовки за правата на децата, заподозрени или обвинени в наказателни производства. За да ги разгледате, отворете връзката: https://sapibg.org/en/book/informacionni-listovki-pravata-na-decata-v-nakazatelnoto-proizvodstvo Листовките информират децата за техните права по отношение на три фази на наказателното производство: арест, съд и досъдебно задържане. За всяка фаза има специална листовка, насочена към децата, в допълнение към съответната версия, насочена към техните родители или законни настойници. Тези листовки се съществуват на общо 27 езика. Целта на този инструмент е да позволи на децата, които се окажат замесени в една от фазите на наказателното производство, да научат за своите права. Листовките са написани на достъпен език, което може да помогне на децата да упражняват по-ефективно правото си да участват в наказателни производства, в които участват. Събития На 12 декември 2019 г. всички партньорски организации по проекта „Приятелски към децата правни инструменти “, както и експерти и специалисти в областта на правосъдието за непълнолетните се събраха във Валенсия на заключителната конференция на проекта, която представи резултатите от проекта и крайни продукти Освен това, от европейска гледна точка беше представен общ преглед на правосъдието, подходящо за деца, което взе предвид разнообразния опит и принос на различни държави с теми, вариращи от насоките на Съвета на Европа за правосъдие, подходящо за деца, до предизвикателствата, които се различават Европейските системи за правосъдие по отношение на непълнолетните са изправени, както и анализ на процедурните гаранции, европейските директиви и персонализирани грижи в правосъдието за непълнолетните, всичко това от подхода на отстояване на най-добрите интереси на детето и защитата на правата на децата. В деня преди конференцията във Валенсия се проведе четвъртата ръководна среща на партньорите от проект „Приятелски към децата правни инструменти”. Партньорите споделиха резултатите, получени по време на пилотното проучване, проведено за оценка на ефективността на листовките във всяка държава, които бяха използвани за изготвяне на доклад, който скоро ще бъде публикуван. Друга тема бе кампанията за разпространение на проекта, която е насочена основно към запознаване с информационните листовки на целевите групи на проекта и други заинтересовани страни.