Събития

Проект „Отново родители
Проект „Отново родители" Приключва изпълнението на Проект „Отново родители" В края на месец ноември 2011г. приключва изпълняваният от ИСДП проект „Отново родители", финансиран от Министерството на правосъдието по реда на Закона за защита срещу домашното насилие.   Последният месец от изпълнението на проекта беше наситен със събития. На 9 ноември 2011 г. в хотел „Бест Уестърн Сити", гр София се проведе обучителен сензитивиращ семинар на тема „Повишаване на компетентността на служителите относно специалните нужди на детето – свидетел и професионалната подкрепа на родителите при насилие в семейството". Гости на семинара бяха г-н Калин Каменов – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представители на Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Академията на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, районните полицейски управления и отделите „Закрила на детето" в гр. София. Презентации по теми, свързани с насилието над децата в семейството направиха доц. Нели Петрова – Димитрова д-р Надя Стойкова, както и други представители на екипа на ИСДП. На 10 ноември 2011 г. в Центъра за обществена подкрепа, гр. София се проведе втората фаза от обучението на водещи по специализираната програма за работа с родители, извършили насилие над децата си. В това обучение се включиха не само водещите от ЦОП - София, които вече работят по програмата, но и социални работници и психолози от Комплеските за социални услуги за деца и семейства в Шумен и Пазарджик. На същата дата беше проведена и информационна среща за представяне на проект „Отново родители" пред съдии, социални работници и полицаи от гр. Шумен. Участниците в срещата се договориха да разработят Механизъм за взаимодействие при насочване към специализираната програма на родители, на базата на разработения по проекта Механизъм за взаимодействие. Груповата и индивидуална работа с родители по специализираната програма, която успешно се реализира вече два месеца в Центъра за обществена подкрепа – гр. София, ще продължи да се предоставя и след приключването на проекта. Интересът на професионалистите към специализираната програма е изключително висок, което ни кара да вярваме, че още преди приключване на пилотната й фаза ще имаме заявки за сформиране на нови групи по програмата в ЦОП София, КСУДС Шумен и КСУДС Пазарджик.
Кампания „Дни на отворени врати
Кампания „Дни на отворени врати" в КСУДС-Пазарджик На 07.11.2011г. стартира кампанията „Не на насилието над деца", която Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик организира за поредна година през м. ноември. Продължителността на кампанията ще бъде един месец, като през този период в плана са заложени различни дейности, които ще се проведат както в сградата на КСУДС, така и извън нея. Кампанията стартира с „Дни на отворени врати", които се проведоха на 7, 8 и 9.11.20011г. През тези дни гражданите и гостите на Община Пазарджик имаха възможност да посетят КСУДС и да се запознаят с дейността и функционирането на „Синята стая". „Синята стая" беше посетена от ученици на основните и средните училища в гр. Пазарджик. Заедно с това на учениците бе представена презентация, в която беше засегната темата за насилието и последствията от него. С тези дейности имаме за цел да информираме гражданите и да се чуят тяхната гражданска позиция и мнението им по проблема свързан с насилието над деца. В дните на отворените врати се забеляза, че гражданите на Община Пазарджик проявяват интерес и са съпричастни към темата за насилието. В „Дни на отворените врати" „Синята стая" беше посетена от 105 ученици и граждани на възраст между 15 и 42 години. След информирането и запознаването посетителите попълваха анкети, в които отразяваха своето мнение, относно предоставената им информация, мненията и впечатленията, които са останали у тях. Работните занятия на 7, 8 и 9 ноември от груповата програма „Училищна подкрепа", която се реализира всеки ден в сградата на КСУДС, също бяха посветени на темата „Не на насилието над деца".
Кампания „Дни на отворени врати
Кампания „Дни на отворени врати" в КСУДС-Пазарджик На 07.11.2011г. стартира кампанията „Не на насилието над деца", която Комплексът за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик организира за поредна година през м. ноември. Продължителността на кампанията ще бъде един месец, като през този период в плана са заложени различни дейности, които ще се проведат както в сградата на КСУДС, така и извън нея. Кампанията стартира с „Дни на отворени врати", които се проведоха на 7, 8 и 9.11.20011г. През тези дни гражданите и гостите на Община Пазарджик имаха възможност да посетят КСУДС и да се запознаят с дейността и функционирането на „Синята стая". „Синята стая" беше посетена от ученици на основните и средните училища в гр. Пазарджик. Заедно с това на учениците бе представена презентация, в която беше засегната темата за насилието и последствията от него. С тези дейности имаме за цел да информираме гражданите и да се чуят тяхната гражданска позиция и мнението им по проблема свързан с насилието над деца. В дните на отворените врати се забеляза, че гражданите на Община Пазарджик проявяват интерес и са съпричастни към темата за насилието. В „Дни на отворените врати" „Синята стая" беше посетена от 105 ученици и граждани на възраст между 15 и 42 години. След информирането и запознаването посетителите попълваха анкети, в които отразяваха своето мнение, относно предоставената им информация, мненията и впечатленията, които са останали у тях. Работните занятия на 7, 8 и 9 ноември от груповата програма „Училищна подкрепа", която се реализира всеки ден в сградата на КСУДС, също бяха посветени на темата „Не на насилието над деца".
Здравословен начин на живот
Здравословен начин на живот  През м. септември и м. октомври екипът на КСУДС Пазарджик реализира кампания за здравословен начин на живот. Кампанията е насочена към ученици в началните класове на обучение, като цели да запознае децата със здравословното хранене, както и необходимите продукти водещи до здравословното им израстване. За организирането и осъществяването на заложените дейности в кампанията, наши партньори бяха две училища на територията на гр. Пазарджик. Това са СОУ „Георги Бенковски" и ОУ „Св. Климент Охридски". Беше проведена среща с директорите на двете горепосочени училища, в която среща бяха представени целите на кампанията, както и аудиторията към която е ориентирана. В тази връзка бяха определени и съгласувани дати, в които да бъдат реализирани информационни срещи на ученици от първи до четвърти клас. Срещите се водят от специалисти на КСУДС и са изнесени на територията на училищата. Заниманията преминават предимно в игри, кръстословици, гатанки, работа по казуси и др. като в края на всяка среща участниците получават плод или зеленчук, подарък за активното участие!
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик
Борба с трафика на хора към Община Пазарджик   По повод Европейски ден за борба с трафика на хора на 18.10.2011 год., Комплекса за социални услуги за деца и семейства организира две информационни срещи съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Пазарджик. Срещите бяха проведени на територията на КСУДС Пазарджик с ученици от осми и девети клас на Математическата гимназия в града. Целта им беше да се провокира и насочи вниманието на децата към проблема за трафик на хора и начините да се предпазим от въвличаве в него. Беше представен  кратък обучителен филма за трафика на хора, които беше предоставен от Комисията. След това срещата продължи с ролева игра, в която участниците бяха резделени на пет групи. Всяка група работеше по пет отделни образа, което са част от системата за трафик на хора – едната група трябваше да представи мечтите на връстниците, втората група образа на близките на жертвата на трафик, третата група трябваше да представи образа на трафиканта, следващата – образа на жертвата на трафик, последната група трябваше да представи начини, по които можем да се предпазим от въвличане. Всяка група се представи от говорител. Имаше възможност за дискусия и обратна връзка в края на срещата.