Събития

Подържащо обучение на приемни родители
Подържащо обучение на приемни родители В Центъра за обществена подкрепа в София стартира подържащо обучение на приемни родители. Подържащото обучение стартира с първата си сесия на 29.02.2012 г. В групата се включиха утвърдени и действащи приемни родители, при които има вече настанени деца. Темите на обучението са посветени на позитивното родителстване и се провеждат по изработена програма от Институт по социални дейности и практики. Предвижда се обучението да е с продължителност три месеца, като срещите ще се провеждат всяка сряда. В първия обучителен ден вниманието на приемните родители беше насочено, към утвърждаването на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя. В следващите теми акцентът ще бъде поставен върху чувствителността на родителите към общуването в семейството и детето, ще бъдат представени техники за активно слушане и развиване на умения за словесно общуване.
Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти
Кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти" На 24.02.2012г. в гр. Пазарджик се проведе кръгла маса на тема „Превенция на насилието над деца – услуги, практики, стандарти". Събитието бе организирано от Института за социални дейности и практики в гр. София и Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик. Домакин на събитието бе Община Пазарджик. Гости на кръглата маса бяха зам. министърът на правосъдието – г-н Пламен Георгиев, омбудсманът на Пазарджик – г-н Иван Димитров, председателката на Окръжната прокуратура – г-жа Димитрия Ганчева, председателката на Окръжен съд – г-жа Ивета Парпулова, председателят на Районна прокуратура – г-н Георги Кацаров, магистрати от пазарджишки Районен и Окръжен съд, от Смолян, Стара Загора и Пловдив, директорът на ОДП на МВР – комисар Стоян Стоянов, социални работници, инспектори от Детска педагогическа стая, инспектори от ОСИН сектор „Пробация", разследващи полицаи, както и директори на различни здравни и социални институции в града, педагогически съветници и др. Г-жа Росица Атанасова, експерт по Контрол по правата на детето прочете поздравителен адрес от името на министър на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов. Целта на срещата бе да се даде публичност на проблема за насилието, да се споделят мнения на различни специалисти, както и да се представи проекта на 13 препоръчителни стандарта за изслушване на деца в досъдебното и съдебното производство. Беше представена работата на КСУДС в рамките на шест годишното му съществуване, за които години са разкрити и се осъществяват нови за страната ни услуги за деца и възрастни. Всеобщото мнение на всички участници в кръглата маса бе, че съвместната работа на различните институции има решаваща роля в превенцията на насилието над деца.
КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ
КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ КАМПАНИЯ НА КСУДС – ШУМЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ Кампания за превенция на агресията сред ученици от начален етап на обучение стартира Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен. През месец декември, съвместно със ІІ ОУ „Д-р Петър Берон" специалисти от Комплекса провеждаха тренинги с децата от различни класове. Чрез интерактивни методи и форми - социално – образователна анимация, решаване на казуси и други, учениците споделяха своите преживявания и чувства, свързани с различен тип взаимоотношения и формираха начални умения за асертивно поведение. Стимулираше се сплотяването на децата и подобряването на взаимоотношенията помежду им. До момента са проведени 7 тренинга, като в част от класовете предстои втори модул на тренинга. По наблюдения на специалистите от КСУДС и класните ръководители децата приемат с интерес предложената форма на работа, участват активно и преживяват емоционално проведените занятия.
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите
Кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите"  На 14 февруари 2012 г., посолство на Република Франция се проведе кръгла маса на тема „Последствия от институционалната грижа върху малките деца и грижата за тях след извеждане от институциите", организира от УНИЦЕФ, България с подкрепата на Регионалния офис на УНИЦЕФ във Женева.  На кръглата маса участваха представители на държавни структури, на неправителствни организации, както и експерти в областта на ранното детско развитие. Специален гост на форума беше проф. Борис Сирулник, невропсихиатър, преподавател в университета в гр.Тулон, Франция, един от създателите на подхода реилианс, учен и писател с международна известност. Той говори за огромното значение на връзката, която бебето създава с възрастен човек, обичайно майката за способността му да изгражда връзки с други и да се справя с трудностите в своя живот.  Доц. Нели Петрова, председател на УС на ИСДП представи подкрепата, която децата от 0-3г. получават в приемната грижа, напредъкът, който е забележителен в тяхното двигателно, емоционално, когнитивно развитие, както и необходимостта от придружаване на приемното семейство в трудния път на добрата грижа за едно дете, срещнало страданието. Представянето се опираше на опита на ИСДП в партньорството му с УНИЦЕФ, община Шумен и другите участници в проект „Семейство за всяко дете", в рамките на който близо 50 деца от ДМСГД в гр.Шумен са настанени в приемно семейство.