Събития

Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки
Кръгла маса в рамките на Националната кампания „Престъпни ласки" проведоха Община Шумен и КСУДС              Кръгла маса по проблемите на сексуалната злоупотреба с деца проведоха Община Шумен и Комплекса за социални услуги за деца и семейства в града на 21 март, 2012 година. Форума бе част от  Националната кампания „Престъпни ласки", която ИСДП реализира в България.        Кампанията е организирана от фондация „Ничии деца" – Полша и се реализира в рамките на проекта „Детство без насилие", финансиран от Международна фондация ОАК.        Форумът събра широк кръг специалисти и млади хора, които се вълнуват от проблема. Участваха председателите на три постоянни комисии към Общински съвет – Шумен, Директори на Дирекции към Община Шумен, Директори на училища, педагогически съветници, учители, социални работници, психолози, специалисти от Общински здравен център. Представителите на Съда и Прокуратурата в Шумен участваха в дискусията и изразиха своето удовлетворение, от това, че в Шумен има възможност да се използва специализираната „Синя стая", за щадящо изслушване на деца, жертва на насилие и свидетели на престъпление. Активни в дискусията бяха представителите на градския ученически парламент, които ясно заявиха своята позиция по поставените теми.      Всички училища в Община Шумен получиха материалите на Кампанията: Наръчник, в полза на педагози и учители – „Помощ за децата, жертва на сексуална злоупотреба"; Наръчник, в полза на родители и професионалисти – „Как да защитим децата от сексуална злоупотреба";Листовка и плакат на кампанията, запознаващи обществеността с онова, което се включва в понятието „сексуално злоупотреба", а също така за възможностите за превенция и за реакция при съмнение за извършена злоупотреба с дете.
СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето
СТАНОВИЩЕ на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето    Национална мрежа за децата приветства усилията на държавните институции за създаването на нова законова рамка, която излиза извън сферата на децата, нуждаещи се от закрила, и обхваща всички деца. Ние вярваме, че за ефективна политика, която успешно да гарантира правата на децата, е необходим цялостен подход, който един такъв закон може да осигури. Затова ние от Национална мрежа за децата подкрепяме проектопредложението за Закон за детето. Нещо повече, ние напълно подкрепяме използвания подход за поставяне на този закон на обсъждане преди неговото вкарване в Министерски съвет. Събирането на множество мнения с максимално широк кръг от занитересовани страни ще направи предложението по-добро и ще бъдат избегнати негови евентуални слабости. ИСДП подкрепя за Становището на НМД за да видите пълният текст отворете  този линк http://nmd.bg/Position/stanovishte-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-varhu-proektopredlozhenieto-za-zakon-za-deteto/
МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ
МАРИАМА ДИАЛО - АТАШЕ НА ВЪНШНО МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ ПОСЕТИ ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ" КЪМ КСУДС - ШУМЕН        Мариама Диало - Аташе на Външно министерство на Република Франция по правата на децата за България, Румъния и Молдова, придружена от Майя Грозданова, представител на УНИЦЕФ, Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата /НМД/ и Иво Божков, отговарящ в НМД за френската програма ПРОКОПИЛ бяха на работно посещение в Шумен. Те проведоха срещи с кмета на Община Шумен Красимир Костов, заместник кмета по социални дейности и здравеопазване Седат Кадир и директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване Петранка Петрова.        Хода на реформата в социалната сфера гостите обсъдиха и с директори на социални заведения в Шумен. Директорът на КСУДС – Шумен Венета Господинова участва в срещата, а по-късно придружи гостите при посещението им в Звено „Майка и бебе". Тя представи социалните услуги, които предлага Комплекса. Основен акцент бяха услугите за превенция на изоставянето на деца в специализирани институции и развитието на приемната грижа като алтернатива на институционализацията на деца в риск, които Сдружение ИСДП развива в Шумен, чрез проектите финансирани от UNICEF – „Разширяване модела на приемната грижа в България" и „Семейство за всяко дете".        При посещението си в Звено „Майка и бебе" Мариама Диало се срещна и разговаря с майките, които получават подкрепа заедно със своите бебета.
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА UNICEF Кирси Мади, заместник-регионален директор на UNICEF за Централна, Източна Европа и страните от ОНД, Таня Радочай, представител на UNICEF за България и Милена Харизанова – програмен директор „Социални услуги" на UNICEF – България се срещнаха с Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Шумен, приемни родители от Шумен и екипът на Областния център по приемна грижа. Кирси Мади даде своята положителна оценка за изпълнението на Проекта „Семейство за всяко дете", който UNICEF реализира в Шумен. Тя подчерта, че постигането на целите на Проекта за спиране настаняването на деца под три години в институции е чудесен пример за сътрудничество между държавна, общинска власт и НПО и от него могат да се учат другите общини в България и в региона. „Започнахме оттук този проект и той ще се изпълнява и в други 8 региона с подкрепата на правителството и европейските институции. Тук поставихме началото на процеса и тук положихме началото на още две неща, които ги няма никъде в България. Това са приемната грижа за новородените и приемната грижа за деца с увреждания", каза Таня Радочай. С много вълнение приемните родители споделиха своя опит в грижата за поверените им деца, както свои радости и трудности. Много важен момент бе професионалната връзка между приемните родители и екипът на Областния център по приемна грижа, който оказва непрекъсната подкрепа на приемните родители, насочена към добрата грижа и връзката на детето с родното семейство или осиновители. От 101 деца, напуснали институции от старта на проекта /2010 година/, 53 са настанени в приемни семейства, 28 са осиновените, 17 реинтегриpани. За 20 новородени бебета е предотвратено настаняването в специализирана институция, като веднага след раждането те са поверени на грижите на приемни семейства.
Подържащо обучение на приемни родители
Подържащо обучение на приемни родители В Центъра за обществена подкрепа в София стартира подържащо обучение на приемни родители. Подържащото обучение стартира с първата си сесия на 29.02.2012 г. В групата се включиха утвърдени и действащи приемни родители, при които има вече настанени деца. Темите на обучението са посветени на позитивното родителстване и се провеждат по изработена програма от Институт по социални дейности и практики. Предвижда се обучението да е с продължителност три месеца, като срещите ще се провеждат всяка сряда. В първия обучителен ден вниманието на приемните родители беше насочено, към утвърждаването на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя. В следващите теми акцентът ще бъде поставен върху чувствителността на родителите към общуването в семейството и детето, ще бъдат представени техники за активно слушане и развиване на умения за словесно общуване.