Събития

Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”
Стартира първият модул от обученията за екипа в ДДЛРГ „Асен Златаров”   Стартира първият модул „Оценка в работата по случай” от обученията за екипа в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” – София. Обучението се проведе на 20 и на 21 септември 2012 г.  Екипът на ДДЛРГ „Асен Златаров”, както и други професионалисти от системата за закрила на детето в град София ще бъдат обучени в рамките на Проект „Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров”, изпълняван от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Международна социална служба – България. Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Освен за оценяване и планиране в работата по случай, екипът на дома ще се обучава на социална анимация, както и за развитие социалните умения на децата от дома и развитие на уменията за живот в малка група. Освен обучения на екипа, проектът предвижда и групова работа с децата. Първите занимания с деца от дома ще стартират на 22 септември 2012 г. в базата на БЧК в с. Лозен. Проектът предвижда до края на 2012 г., на базата на анализ на настоящата ситуация, съвместно с екипа на ДДЛРГ да бъде разработен подобрен модел на на организацията на живот и грижа за децата в дома. 
Мрежа от професионалисти
Мрежа от професионалисти   През месец септември  се проведе последното от поредицата обучения за професионалисти, работещи с деца жертви на насилие, които стратираха през м.октомври 2011г. Основната цел на обучението беше насочена към подобряване на професионалните  компетентности на социални работници и психолози при работа по случаи, в които децата са жертви на насилие. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да се включат и в груповите супервизии, които се организираха за обсъждане на случаи, свързани с насилие над деца. В резултат на обучението се сформира мрежа от професионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, а също и създаване на устойчиво партньорство, както със самите участници в обучението, така и с организациите, които те представляват. Институт по социални дейности и практики благодари на: Асоциация Родители,  Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин, Ресурсен център София,  Сдружение Самаряни – Стара Загора, Сдружение SOS Детски селища-България, Фондация „Здраве и социално развитие, Фондация „Социални практики в общността”, Център за обществена подкрепа Усмивка – гр. Ямбол, както и на ЦОП София, Дупница и Провадия, както и на  Център Мария Горна Оряховица, за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца. Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.
Срещта на приемни родители в Шумен
Срещта на приемни родители в Шумен ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФОНДАЦИЯ WWO И UNICEF – БЪЛГАРИЯ. Марк Бюкема – Директор програми на международната фондация WWO /Worldwide Orphans Foundation/ и представители на UNICEF – България се срещнаха с приемни родители от Шумен и социалните работници от екипът по приемна грижа към КСУДС – Шумен. Господин Бюкема се запозна с  развитието на приемната грижа в Област Шумен. Приемните родители споделиха своя опит, радостта от грижата за децата и трудностите, с които се срещат. От своя страна господин Бюкема разказа за програмите, които Фондацията реализира в България и възможностите, които има при реализирането на проекти. След срещата Директорът на КСУДС представи базата на Комплекса, развитието на социалните услуги и възможностите за подкрепата на деца и родители.
Набиране доброволци за конференция
Набиране доброволци за конференция Втора международна конференция, посветена на Превенция на насилието над деца   Институт по социални дейности и практики (ИСДП), в рамките на проекти, финансирани от Европейската комисия, организира международна конференция на 27 и 28 ноември 2012 година. Във връзка с това ИСДП набира доброволци за подпомагане на дейностите по организиране и провеждане на конференцията. Доброволците ще имат възможността да се включат в различни дейности по организацията на събитието и в самата конференция:• подготовка и изпращане на покани до участниците в конференцията;• комуникация с участници в конференцията;• подготвяне на материали за конференцията;• посрещане, придружаване и изпращане на международни гости, участници в конференцията;• подкрепа на екипа при провеждане на конференцията – регистриране на гостите, съдействие на участниците и др.• участие в конференцията;• заснемане на конференцията; Дейностите ще се реализират в периода октомври-ноември 2012 година. С предимство ще бъдат доброволци, владеещи добро ниво английски или френски език, с добри комуникативни и организационни умения. Те ще преминат през кратко обучение преди да се включат в организацията на конференцията. Всички включили се доброволци ще получат сертификат, който ще удостоверява преминатото от тях обучение, като и работата им като доброволци. Желаещите да се включат могат да се обадят до 30 септември 2012 година на телефон 02/8524713 и 02/9533147, или да пишат на sapi@abv.bg – Гергана Георгиева или Николина Ангелова.
ИСДП в Шумен
ИСДП в Шумен І. Обучение на супервизори в социалната работа. През септември ще се проведе пети модул от обучението на супервизори в социалната работа.   График за провеждане на обучениятаМодул 5 – 13 – 14 септември 2012 г.Модул 6 – 11- 12 октомври 2012 г.Модул 7 – 15-16 ноември 2012 г.Модул 8 – 13-14 декември 2012 г. Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78. Напомняме на участниците, че таксите се заплащат до 5 число на месеца за съответния модул, по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКАBG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSFОББ Клон Руски паметник, София.Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул. Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека. ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.
Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти
Споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти През месец септември 2012г. в рамките на проект Право на децата жертви на психологическа помощ и щадящи правни процедури  ИСДП и още беше подписано  споразумение за сътрудничество в рамките на Национална мрежа на професионалисти, работещи с деца жертви на насилие сформиране на мрежа от про­фесионалисти, фокусирана към подкрепа на деца, преживели насилие, както и създаване на устойчиво партньорство  със самите участници в обучението и с организациите, които те представляват. Колеги – социални работници и психолози преминаха  200 часово специализирано обучение за работа и подкрепа на деца жертви на насилие.    Институт по социални дейности и практики благодари на: Асоциация “Родители” Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и гр. Видин Ресурсен център София Сдружение “Самаряни” – Стара Загора Сдружение “SOS Детски селища-България” Фондация „Здраве и социално развитие Фондация „Социални практики в общността” Център за обществена подкрепа “Усмивка” – гр. Ямбол Центровете за обществена подкрепа в София, Дупница и Провадия Център “Мария” Горна Оряховица за доверието, което ни гласуваха, активното участие на колегите и прекрасното сътрудничество в рамките на изминалите 10 месеца. Вярваме, че партньорските отношения ще продължат и за в бъдеще.  
Информационнен ден за родители
Информационнен ден за родители На 27.08.2012г. (понеделник) КСУДС Видин организира информационен ден на тема „Дом без насилие за всяко дете”.     Този ден е част от кампанията на ИСДП и КСУДС Видин, която има за цел да информира родителите за негативните последици от използването на телесно наказание и да предостави информация за методи за справяне с агресивността при децата. Кампанията беше открита официално в 10.30 ч. в сградата на КСУДС Видин, ул. „Княз Борис I“ 25А, кв. „Калето“. Тя има за цел да повиши обществената чувствителност за негативните последици от употребата на телесно наказание и за позитивните начини родителите да се справят с трудното поведение на децата. В рамките на кампанията ще се организират срещи с родители, които ще предоставят възможност те да споделят трудностите при възпитанието на децата, както и да обменят опит и получат информaция относно проблемното поведение на децата и неговото управление. Кампанията ще бъде разпространена както сред родители, така и сред учители, персонал в яслите, медицински сестри, педиатри. Кампанията ще продължи до края на 2012 год. Между 13.00 – 17.30 ч.пред сградата на община Видин, в Градска градина – до люлките и пред кино „Никра“ специалисти, работещи с родители и деца,предоставяха материали и информираха по въпроси, свързани с възпитанието на децата, използването на позитивни подходи при отглеждането им.  
Предстоящи събития за родители
Предстоящи събития за родители   Скъпи родители, Комплекс за социални услуги за деца и семейства има удоволствието да Ви покани: На 27.08.2012г. (понеделник), Информационен ден на тема „Дом без насилие за всяко дете”. Този ден е част от кампанията на ИСДП и КСУДС Видин, която има за цел да информира родителите за негативните последици от използването на телесно наказание и да предостави информация за методи за справяне с агресивността при децата. Официално откриване 10.30 ч. в КСУДС Видин, ул. „Княз Борис I“ 25А, кв. „Калето“, (сградата на бившото Спортно училище). Между 13.00 – 17.30 ч. пред сградата на община Видин, в Градска градина – до люлките и пред кино „Никра“. На ваше разположение ще бъдат специалисти, работещи с родители и деца, които ще ви предоставят материали, ще ви информират по въпроси, свързани с възпитанието на децата, използването на позитивни подходи при отглеждането им, както и други въпроси, които  ви вълнуват. На 29.08.2012г. (сряда) от 10.30 до 17.30 ч. "Детски празник" Празникът ще включва игри, състезания и  конкурс за детска рисунка на тема: „Моята лятна ваканция“. В конкурса могат да участват всички деца на възраст до 12г. Рисунки очакваме на място, в КСУДС Видин до 18.00 часа на 27.08.2012г.  Място на провеждане: Двора на КСУДС Видин, ул. „Княз Борис I“ 25А, кв. „Калето“, (сградата на бившето Спортно училище). На 31.08.2012г. (петък) от 9.00 до 17.30 ч. ще се проведе „Ден на отворените врати“ в КСУДС, на който ще се представят услугите на Комплекса. Очакваме ви!